Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Król, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości obniżenia energochłonności zakładu oczyszczania ścieków przez zmiany w sposobie sterowania dużymi odbiornikami energii[Discussion of the possibilities to reduce energy consumption in sewage treatment plant by changes in the control of substantial electrical loads] / Paweł KRÓL, Jakub BRYŁA, Michał LUBIENIECKI, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 97–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sterowanie, efektywność energetyczna, oczyszczanie ścieków, szeregowanie zadań

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aplikacja technologii blockchain w optymalizacji energetycznej procesów przemysłowychApplication of blockchain technology in optimization of electricity consumption / Paweł KRÓL, Grzegorz BAZIOR // W: Nowoczesne technologie XXI w. : przegląd, trendy i badania, T. 1 / red. Alicja Danielewska, Monika Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-65932-70-9. — S. 7–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.. — Toż online: {http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/345/Nowoczesne%20technologie%20XXI%20w.%20%E2%80%93%20przegl%C4%85d,%20trendy%20i%20badania.%20Tom%201.pdf} [2019-11-15]

 • słowa kluczowe: rozproszona baza danych, łańcuch bloków, sieci przemysłowe, optymalizacja energetyczna, oczyszczalnie ścieków

  keywords: energy optimization, blockchain, distributed database, industrial networks, wastewater treatment plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Batch algorithm for balancing the air bearing platform / Paweł ZAGÓRSKI, Paweł KRÓL, Alberto GALLINA // W: Advanced, contemporary control : proceedings of KKA 2020 – the 20th Polish control conference : [14-16 October, 2020], Łódź, Poland / eds. Andrzej Bartoszewicz, Jacek Kabziński, Janusz Kacprzyk. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2020. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 1196). — ISBN: 978-3-030-50935-4 ; e-ISBN: 978-3-030-50936-1. — S. 736-746. — Bibliogr. s. 745-746, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-24

 • keywords: air bearing table, small satellites, attitude determination and control

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-50936-1_62

4
 • Characterization of an Helmholtz cage used for satellite ADCS testing / Paweł KRÓL, Wojciech Klimasz, Alberto GALLINA, Paweł ZAGÓRSKI // W: Wybrane zagadnienia dynamiki układów mechatronicznych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Mendroka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2020. — W publikacji podany błędny ISBN: 978-83-9494. — ISBN: 978-83-949477-4-3. — S. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • keywords: magnetic sensors, Helmholtz cage, attitude determination and control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Demand response for reducing coincident peak loads in data centers / Maciej Z. Lukawski, Jefferson W. Tester, Michal C. Moore, Paweł KRÓL, C. Lindsay Anderson // W: HICSS 2019 [Dokument elektroniczny] : 52nd Hawaii International Conference on System Sciences : [January 8-11, 2019, Maui] : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Maui : s. n.], [2019]. — e-ISBN: 978-0-9981331-2-6. — S. 3409–3419. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3418–3419, Abstr.. — tekst: https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/59776/0336.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Discussion of selected methods for determination of hyperelastic material model parametersOmówienie wybranych metod wyznaczenia parametrów modelu materiału hiperelastycznego / SIKORA W., KRÓL P. // W: VI Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Kraków, 25.02.2017: książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., [2017]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-15-5. — S. 55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: kalibracja, algorytm genetyczny, symulowane wyżarzanie, model Bergstroma-Boyce, elastomery, algorytm Neldera-Meada

  keywords: genetic algorithm, calibration, simulated annealing, elastomers, Nelder-Mead algorithm, Bergström-Boyce model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Discussion of smart materials in micro robotic applications / Paweł KRÓL, Jacek FECZKO, Michał MAŃKA, Tadeusz UHL // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 89–102. — Bibliogr. s. 100–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dobór suboptymalnych czasów realizacji elementarnych ruchów manipulatora w urządzeniu przygotowującym leki cytostatyczneDetermination of suboptimal durations of elementary manipulator movements in a cytostatic drug preparing station / Andrzej TUTAJ, Paweł KRÓL // W: Technologie XXI wieku - aktualne problemy i nowe wyzwania [Dokument elektroniczny], T. 3 / red. Alicja Danielewska, Izabela Mołdoch-Mendoń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2021. — e-ISBN: 978-83-67104-07-4. — S. 57–85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/681/Technologie%20XXI%20wieku%20-%20aktualne%20problemy%20i%20nowe%20wyzwania.%20Tom%203.pdf [2021-12-28]. — Bibliogr. s. 83–84, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sterowanie suboptymalne czasowo, optymalizacja ruchu ramienia robota, stanowisko przygotowania leku, symulacja dynamiczna wielu ciał

  keywords: time suboptimal control, robotic arm movement optimisation, drug preparation station, dynamic multi-body simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dozująca pompa perystaltyczna oraz sposób działania dozującej pompy perystaltycznej[Dosing peristaltic pump and method of operation of a peristaltic dosing pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Paweł KRÓL, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK. — Int.Cl.: F04B 43/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230448 B1 ; Udziel. 2018-06-25 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.412748 z dn. 2015-06-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230448B1.pdf

 • słowa kluczowe: pompa, pompa perystaltyczna, urządzenie dozujące

  keywords: pump, peristaltic pump, dispensing unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Energy analysis of municipal waste in Dubrovnik / Paweł KRÓL, Riza Yukananto, Goran Krajačić // W: Międzynarodowa konferencja "Surowce i energia, a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna" : 14–15 IX 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-894103-3-7. — S. 12. — Bibliogr.. — Pełny tekst pt. "Analiza energetyczna gospodarki odpadami w Dubrowniku : utylizacja odpadów poprzez spalanie biogazu" w postaci slajdów pod adresem {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/sesja-1.5.zip}

 • keywords: biogas, energy analysis, asimptote cycle-tempo, ORC Organic Ranking Cycle, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Energy analysis of municipal waste in Dubrovnik / Paweł KRÓL, Goran Krajačić // Acta Innovations [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-5599. — 2018 no. 28, s. 40–48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 47–48, Abstr.. — tekst: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/478/28_40-48_2.pdf

 • keywords: biogas, anaerobic digestion, Kalina cycle, asimptote cycle-tempo, Brayton cycle, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody optymalizacji w zarządzaniu dystrybucją energii elektrycznej na rynku międzynarodowym[Optimization methods in the management of electricity distribution on the international market] / Paweł KRÓL, Alberto GALLINA, Grzegorz Bazior // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 171. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. - G. Bazior - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody pozyskania energii elektrycznej w warunkach przemysłowych przy wykorzystaniu źródeł niskotemperaturowych[Methods of energy harvesting in low temperature power sources and industrial applications] / Paweł KRÓL // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 124–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Metody zarządzania handlem energią elektryczną na rynku międzynarodowymMethods of management in electricity trade on the international market / Paweł KRÓL, Alberto GALLINA, Grzegorz Bazior // W: Aktualne zagadnienia z zakresu energetyki [Dokument elektroniczny] / red. Zbigniew Czyż, Monika Maciąg. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018. — e-ISBN: 978-83-65932-35-8. — S. 50–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/270/Aktualne%20zagadnienia%20z%20zakresu%20energetyki.pdf [2018-09-19]. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.. — G. Bazior – afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie BSM w zadaniu optymalizacji zużycia energii w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków[Implementation of BSM modeling to optimize electricity consumption in biological reactors of wastewater treatment plant] / Paweł KRÓL, Michał LUBIENIECKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2017. — ISBN: 978-83-949477-0-5. — S. 153–163. — Bibliogr. s. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Numerical procedure for identifying the ammonia concentration of the sewage influent based on SCADA / P. KRÓL, A. GALLINA, T. UHL, T. Żaba // W: Multiphysics 2018 : 13–14 December 2018, Krakow, Poland. — [Poland : s. n.], [2018]. — (Multiphysics ; ISSN 2409-7527). — S. 59

 • keywords: wastewater treatment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Review of the modular self reconfigurable robotic systems / Jacek FECZKO, Michał MAŃKA, Paweł KRÓL, Mariusz GIERGIEL, Tadeusz UHL, Andrzej Pietrzyk // W: RoMoCo'15 [Dokument elektroniczny] : 10\textsuperscript{th} anniversary edition : 10\textsuperscript{th} international workshop on Robot Motion and Control : 6–8 July 2015, Poznan, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway: IEEE], [cop. 2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-7043-8. — S. 182–187. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 187, Abstr.. — Dostęp również online: {http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7219733} [2015-09-18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Simulation of organic cycles to increase to efficiency of electricity production in low temperature power sources / Paweł KRÓL, Tadeusz UHL // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 52. — Bibliogr. s. 52

 • keywords: energy harvesting, Organic Rankine Cycle, low temperature power sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Sposób działania dozującej pompy perystaltycznej oraz dozująca pompa perystaltyczna[Method of operation of a peristaltic dosing pump and dosing peristaltic pump] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KRÓL Paweł, PETKO Maciej, KARPIEL Grzegorz, PRUSAK Daniel. — Int.Cl.: F04B 43/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412748 A1 ; Opubl. 2016-12-19. — Zgłosz. nr P.412748 z dn. 2015-06-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 26, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412748A1.pdf

 • słowa kluczowe: pompa, pompa perystaltyczna, urządzenie dozujące

  keywords: pump, peristaltic pump, dispensing unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wielokanałowa dozująca pompa perystaltyczna[Multichannel dosing peristaltic pump] / Paweł KRÓL, Daniel PRUSAK, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 103–114. — Bibliogr. s. 113–114, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wyzwania w projektowaniu i modelowaniu robotów modułowych na przykładzie cybernetycznych komórek ArtCellChallenges in MSR robots design and numerical modelling based on ”ArtCell” – cybernetic cell example / Michał MAŃKA, Mariusz GIERGIEL, Jacek FECZKO, Paweł KRÓL, Andrzej Pietrzyk // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2015 R. 58 nr 12 dod.: CD, s. 121–125. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 125. — Szybkie prototypowanie : modelowanie – wytwarzanie – pomiary : I krajowa konferencja naukowa : Rzeszów–Pstrągowa, 16–18 września 2015

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacja, wirtualne prototypowanie, roboty modułowe, co-symulacja

  keywords: modelling, simulation, co-simulation, virtual prototyping, modular self-reconfigurable robots

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2015.12.570

23
 • Zastosowania blockchain w dynamicznej dystrybucji elektryczności[Applications of blockchain in the dynamic distribution of electricity] / Paweł KRÓL, Kamil Nowakowski, Grzegorz Bazior // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 194–195. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. - G. Bazior - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowania blockchain w dynamicznej dystrybucji elektryczności[Applications of blockchain in energy dynamic distribution] / KRÓL Paweł, Grzegorz Bazior, Kamil Nowakowski // W: KRK InnoTech : top trends 2018 [Dokument elektroniczny] : [20 marca 2018, Kraków : zeszyt abstraktów] / oprac. Michał Adamczyk, Mateusz Torba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-4-8. — S. 47. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/05/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-vol4.pdf [2018-07-05]. — G. Bazior – afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie technologii HYPERLEDGER w zadaniu optymalizacji energetycznej[Application of HYPERLEDGER technology in the task of energy optimization] / Paweł KRÓL, Grzegorz Bazior, Kamil Nowakowski // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Katedra Robotyki i Mechatroniki. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2018. — ISBN: 978-83-949477-1-2. — S. 113–123. — Bibliogr. s. 122–123, Streszcz.. — G. Bazior – afiliacja: Politechnika Krakowska

 • słowa kluczowe: blockchain, transakcje rozproszone, hyperledger

  cyfrowy identyfikator dokumentu: