Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Kawalec, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, * Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0125-0947 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56938498000

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza produkcji i zużycia kruszyw naturalnych w Polsce oraz wybranych krajach UE[Analysis of production and demand of natural aggregates in Poland and selected EU countries] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2006 nr 4, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Baza surowcowa kruszyw drogowych dla budowy projektowanych dróg i autostradThe source of raw materials of a road purpose aggregates for designed roads and highways constructions / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // W: Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe : IX międzynarodowa konferencja : Kielce, 6–7 maja 2003 : referaty = Durable and safe road pavements : IX international conference : proceedings / oprac. red. Katarzyna Goworowska, Beata Mikulska, Krzysztof Włodarczyk ; Instytut Badawczy Dróg i Mostów. — Warszawa : [IBDiM], 2003. — ISBN10: 8389252309. — S. 119–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Działalność Koła Naukowego „Skalnik”[Activities of Skalnik Student Association] / Paweł KAWALEC // W: Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : 40-lecie Katedry Górnictwa Odkrywkowego ; 55-lecie górnictwa odkrywkowego w AGH / oprac. edytorskie: Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2004. — ISBN10: 8388316869. — S. 173–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowiskoExploitation of natural aggregates from sea bed and its environmental impact / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 95–102. — Bibliogr. s. 102. — Toż na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych w ramach Polskiego Kongresu Górniczego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Eksploatacja kruszyw naturalnych ze złóż dna morskiego i jej oddziaływanie na środowisko[Exploitation of natural aggregates from sea bed and its environmental impact] / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ, Łukasz MACHNIAK // W: Kruszywa – cement – wapno : XIV sympozjum naukowo-techniczne 2007 : Bełchatów, 24–28 października, 2007 : katalog 2007 / red. Przemysław Płonka, Bożena Pietrzak. — [Polska] : BMP Sp. z o.o., 2007. — S. 42–48. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Eksploatacja węgla brunatnego w rowie II rzędu, poniżej rzędnej $-80$ m n. p. m. wyzwanie techniczne i konieczność technologiczna w KWB „Bełchatów” S. A.Exploitation of lignite reserves in second row rift valley, below $-80$ m under the sea level ordinate, technical challenge and technological necessariness in “Bełchatów” lignite mine S. A. / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // W: Górnictwo węgla brunatnego : IV międzynarodowy kongres : Bełchatów, 6–8 czerwca 2005 r. = Lignite mining : IV international congress / oprac. red.: Jarosław Gogolewski ; IGPWr. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; 112. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; 44). — Na k. tyt. dodatkowo: Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko. — Opis częśc. wg okł.. — S. 375–388. — Bibliogr. s. 387–388. — Toż w: Górnictwo węgla brunatnego [Dokument elektroniczny] : IV międzynarodowy kongres : Bełchatów, 6–8 czerwca 2005 = Lignite mining : IV international brown coal mining congress / oprac. red.: Jarosław Gogolewski ; IGPWr, SIiTG, BOT KWB Bełchatów SA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PWr, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; 112. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; 44). — Na k. tyt. dodatkowo: Węgiel brunatny – Energetyka – Środowisko. — S. 377–390. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Artykuły”). — Bibliogr. s. 389–390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Górnictwo odkrywkowe w MałopolsceSurface mining in Małopolska province / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 12, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Górnictwo surowców skalnych w Polsce i w Unii EuropejskiejThe extraction to industry of rock raw materials in Poland and European Union / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2003 R. 45 nr 7–8, s. 42–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcje zagospodarowania wyrobiska kopalni zlepieńca „Zygmuntówka”Conception of land development in the pit of conglomerate open pit mine “Zygmuntówka” / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC, Wojciech Chudzik // W: Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie : międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 10, 11, 12 grudnia 2003 r. = Landscape shaping of the headings exploited in the mining : international scientific conference : Kraków, 10, 11, 12 December 2003 / [red. t.: Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Robert Panek ; tł. ang. Piotr Białoskórski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Instytut Architektury Krajobrazu ; Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. — Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2003. — ISBN10: 8389565005. — S. 318–330. — Bibliogr. s. 330, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Kruszywa drogowe do budowy i modernizacji dróg i autostradRoads' aggregates for build and rebuild roads and highways / Paweł KAWALEC, Wiesław KOZIOŁ // W: Kruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 = Mineral aggregates : natural resources – market – technology – quality / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 104. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 37). — S. 111–123. — Bibliogr. s. 122–123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Maszyny do załadunku urobku wczoraj, dziś i jutro[Machines for extracted material loading yesterday, today and tomorrow] / Paweł KAWALEC // Infrastruktura : ludzie – innowacje – technologie. — 2006 nr 1, s. 62–65. — Bibliogr. s. 65

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Perspektywy produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej[Production of natural aggregates prospects in European Union] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2007 nr 3, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Present state and prospects of lignite extraction in Poland / Antoni TAJDUŚ, Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // World of Mining – Surface & Underground ; ISSN 1613-2408. — 2007 vol. 59 no. 1, s. 36–41. — Bibliogr. s. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Present state and prospects of lignite extraction in Poland / A. TAJDUŚ, W. KOZIOŁ, P. CZAJA, P. KAWALEC // W: ISCSM 2006 : 8\textsuperscript{th} International Symposium Continuous Surface Mining : Aachen, September 24\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2006 : proceedings / RWTH Aachen University. Department of Mining Engineering III, DEBRIV. Bundesverband Braunkohle. — Aachen : RWTH Aachen. Institut für Bergbaukunde III, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Production of aggregates in European UnionProdukcja kruszywa w Unii Europejskiej / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC, Aleksander Kabziński // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/3, s. 61–73. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.. — 21st World Mining Congress : new challenges and visions for mining : methods of underground and open pit mining : Kraków, 7–11 września 2008 / eds. Waldemar Korzeniowski [et al.]. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — Na s. tyt.. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008, — Na obwol.: Kraków, Poland 10.09.2008

 • słowa kluczowe: ceny, kruszywa naturalne, Unia Europejska, produkcja

  keywords: production, prices, European Union, natural aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Production of aggregates in European Union / W. KOZIOŁ, P. KAWALEC, A. Kabziński // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Production of aggregates in European Union / W. KOZIOŁ, P. KAWALEC, A. Kabzinski // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 31–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Produkcja i zużycie kruszyw w Holandii[Production and demand of aggregates in the Netherlands] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2006 nr 2, s. 17–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Produkcja kruszyw alternatywnych – sztucznych i z recyklingu – w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej[Production of alternative aggregates – artificial and recycled in Poland and selected EU countries] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2007 nr 1, s. 22–25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Produkcja kruszyw z surowców odpadowych i ich zastosowanie w budownictwie komunalnym i inżynierskim[The production of aggregates from waste materials and their use in civil and engineering constructions] / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // W: Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami : Kraków/Rytro, 10–13 września 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ekologii Terenów Górniczych [etc.]. — Kraków : SGO, 2002. — S. 27–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Produkcja kruszyw żwirowych w UE[Production of sand and gravel in EU] / Paweł KAWALEC // Kopaliny ; ISSN 1730-7848. — 2006 [nr] 1, s. 30–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Prognozy produkcji kruszyw naturalnych w Unii EuropejskiejPrognosis of aggregates production in European Union / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2007 R. 49 nr 5–6, s. 113–118. — Bibliogr. s. 118. — Toż. na CD-ROMie.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rozwój i perspektywy górnictwa skalnego w Polsce i Unii Europejskiej[Evolution and views of rock mining in Poland and European Union] / Wiesław KOZIOŁ, Aleksander Kabziński, Paweł KAWALEC // W: Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : 40-lecie Katedry Górnictwa Odkrywkowego ; 55-lecie górnictwa odkrywkowego w AGH / oprac. edytorskie: Mariusz Sierpień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2004. — ISBN10: 8388316869. — S. 53–77. — Bibliogr. s. 76–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ryzyko zawodowe w odkrywkowych zakładach górniczych : metoda oceny dla zagrożeń ogólnokopalnianych i stanowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych robotami strzałowymi[Safe management in opencast mines] / Wiesław KOZIOŁ, Andrzej HEBDA, Józef LEWICKI, Paweł KAWALEC ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. — Kraków : AWK GEO ; AGH, 2004. — 118 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 22). — Bibliogr. s. 117–118. — ISBN10: 83-914945-7-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stan i perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego w XXI wiekuState and perspectives of opencast mining branch development in XXI century / Wiesław KOZIOŁ, Paweł KAWALEC // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 48 nr 3–4, s. 8–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: