Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Jastrzębski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kzs


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3017-9999 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709473878c28a0473bd52a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
 • Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowejAnalysis of the impact factors on the global crude oil market / Aleksander Iwaszczuk, Paweł JASTRZĘBSKI, Jarosław Baran // W: Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-16-8 ; e-ISBN: 978-83-66727-17-5. — S. 21–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz., Summ.. — Pełny tekst dostępny również w: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20Rynki_sektory_KZP2020.pdf} [2021-09-28]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: ropa naftowa, współczynnik korelacji Pearsona, wskaźnik podaży pieniądza M2, indeks inflacji CPI

  keywords: crude oil, M2 money supply index, CPI inflation index, Pearson correlation coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza systemu ciepłowniczego MPEC SA w Krakowie pod kątem wyboru właściwych rozwiązań inwestycyjnych[The analysis of Cracow municipal district heating system for the selection of appropriate investment solutions] / Grzegorz GINDA, Paweł JASTRZĘBSKI, Dominika DAWIEC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 84. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-08]

 • słowa kluczowe: energia, sieć ciepłownicza, OZE, inwestycje energetyczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wariantów projektowanego fragmentu sieci ciepłowniczej z wykorzystaniem narzędzia symulacyjnego[Variant analysis of the heating network using a simulation tool] / Paweł JASTRZĘBSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 49. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-03-04]

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacja, sieć ciepłownicza, ciepło sieciowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Design and development of a didactic mobile installation with solid fuel boilers and a heat pump / Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Jarosław KOTYZA, Daniel MALIK, Paweł JASTRZĘBSKI // W: IV międzynarodowa konferencja Odnawialne źródła energii [Dokument elektroniczny] : techniki, technologie, innowacje : 20–23 czerwca 2017, Krynica-Zdrój. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krynica : s. n.], [2017]. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ozekrynica.pl/uploads/BoA.pdf [2017-07-10]

 • keywords: low emission, heat pumps, coal fired boilers, mobile didactic rig

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Design and development of a didactic mobile installation with solid fuel boilers and a heat pump / Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Jarosław KOTYZA, Daniel MALIK, Paweł JASTRZĘBSKI // W: Renewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2017 : [20.06.2017–23.06.2017, Krynica Zdrój, Polska] / ed. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — (Springer Proceedings in Energy ; ISSN 2352-2534). — ISBN: 978-3-319-72370-9 ; e-ISBN: 978-3-319-72371-6. — S. 503–510. — Bibliogr. s. 509–510, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-10. — tekst: https://goo.gl/9tQbz9

  orcid iD
 • keywords: low emission, heat pumps, coal fired boilers, mobile didactic rig

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-72371-6_49

8
 • Determinants of investments in energy sector in Poland / Robert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Paweł JASTRZĘBSKI, Simeon Karafolas, Marek Matejun // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4526, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/15/4526/pdf

  orcid iD
 • keywords: Poland, macroeconomic indicators, interest rates, energy sector, GDP, investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14154526

9
 • Dyskretna aproksymacja procesu stochastycznego zmian cen energii elektrycznej na przykładzie oceny ryzyka funkcjonowania elektrociepłowni[The discrete approximation of the stochastic process of electricity price changes on the example of the risk assessment of the CHP plant] / Paweł JASTRZĘBSKI, Piotr W. SAŁUGA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 31

 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, planowanie produkcji, kogeneracja, proces Wienera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dyskretna aproksymacja procesu stochastycznego zmian cen energii elektrycznej na przykładzie oceny ryzyka funkcjonowania elektrociepłowniDiscrete approximation of the stochastic process of changes in electricity prices on the example of CHP plant risk assessment / Paweł JASTRZĘBSKI, Piotr W. SAŁUGA // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20II%20-%20RYZYKO.pdf} [2020-01-30]. — ISBN: 978-83-955544-6-9 ; e-ISBN: 978-83-955544-9-0. — S. 59–76. — Bibliogr. s. 75–76, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, planowanie produkcji, kogeneracja, proces Wienera

  keywords: Monte Carlo simulation, production planning, cogeneration, Wiener process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Factoring jako metoda finansowania działalności przedsiębiorstwa[Factoring as a method of financing the company activity] / Paweł JASTRZĘBSKI, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Krzysztof Płaszewski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 64–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Kryteria i ocena jakości usług turystycznych – zastosowanie metody AHPCriteria and evaluation of tourism services quality by the AHP method / Paweł JASTRZĘBSKI // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: turystyka, AHP, jakość usług, hierarchiczna analiza problemu

  keywords: AHP, tourism, Analytic Hierarchy Process, service quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kryteria i ocena jakości usług turystycznych – zastosowanie metody AHPCriteria and evaluation of tourism services quality by the AHP method / Paweł JASTRZĘBSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 296–300. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: turystyka, AHP, jakość usług, hierarchiczna analiza problemu

  keywords: AHP, tourism, Analytic Hierarchy Process, service quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Metody dyskontowania wierzytelności leasingowych w bankach komercyjnych[Methods of lease receivables discounting in commercial banks] / Jarosław R. Fuchs, Paweł JASTRZĘBSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Ocena efektywności działań regionalnego planu energetycznego za pomocą metody AHPEvaluation of the effectiveness of the regional action energy plan using the AHP method / Paweł JASTRZĘBSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: AHP, planowanie energetyczne, hierarchiczna analiza problemu

  keywords: AHP, energy planning, Analytic Hierarchy Process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Ocena efektywności działań Regionalnego Planu Energetycznego za pomocą metody AHPEvaluation of the effectiveness of the Regional Action Energy Plan using AHP method / Paweł JASTRZĘBSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: AHP, planowanie energetyczne, analityczna hierarchiczna analiza problemu

  keywords: AHP, energy planning, Analytic Hierarchy Process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Odnawialne źródła energii – energia geotermalna, pompy ciepła[Renewable energy sources – geothermal energy, heat pumps] / Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Paweł JASTRZĘBSKI, Janusz ZYŚK // W: Skrypt z zakresu energetyki, ochrony powietrza i emisji z pojazdów [Dokument elektroniczny] / red. Janusz Zyśk, Wojciech Suwała ; Wydział Energetyki i Paliw. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Województwo Małopolskie, 2017. — e-ISBN: 978-83-948318-1-3. — S. 50–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/g8bAUg [2017-12-19]. — Bibliogr. s. 58–59. — A. Sowiżdżał, J. Kotyza, W. Luboń, G. Pełka, P. Jastrzębski – dod. afiliacja: Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia” Sp. z o. o.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pozafinansowe czynniki ryzyka w projektach inwestycyjnych[Non-financial risks in investment projects] / Paweł JASTRZĘBSKI, Krzysztof Płaszewski // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — ISBN10: 83-902384-7-0. — S. 56–63. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Przegląd derywatów pogodowych sprzedawanych na giełdzie Chicago Mercantlie Exchange[An overview of weather derivatives listed on the Chicago Mercantile Exchange] / Paweł JASTRZĘBSKI, Marcel WIEWIÓRA, Agata WZOREK // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Regionalny Plan Energetyczny (RPE) dla województwa małopolskiego na lata 2013–2020 [Dokument elektroniczny] : monografia[Regional Energy Plan (RPE) for the Małopolska voivodship for 2013–2020 years] / Joanna KULCZYCKA, Marek DROŻDŻ, Paweł Jastrzębski, Katarzyna Kucharska, Tomasz Lis, Łukasz Lelek, Joanna Morawska, Joanna Pasek, Piotr Stańczuk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Malopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o. o., [2013]. — 169 s.. — Tryb dostępu: http://www.maes.pl/wp-content/uploads/2014/01/Regionalny-Plan-Energetyczny-RPE.pdf [2014-05-21]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Transformacja systemów ciepłowniczych miast w oparciu o efektywne ekonomicznie technologie odnawialnych źródeł energii cieplnej w postaci rozproszonej infrastruktury pomp ciepłaTransformation of district heating systems based on economically efective technologies of renewable energy sources in the form of a distributed heat pump infrastructure / Dominika DAWIEC, Jarosław KOTYZA, Elżbieta HAŁAJ, Paweł JASTRZĘBSKI, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Paulina SMACZNA-ŻMUDA // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 171–172. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 172. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 157-158. – Bibliogr. s. 158

 • słowa kluczowe: pompy ciepła, sieć ciepłownicza, OZE, system ciepłowniczy, polityka Polski

  keywords: renewable energy, heat pumps, heating system, Poland's policy, heating network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Upgrading a district heating system by means of the integration of modular heat pumps, geothermal waters, and PVs for resilient and sustainable urban energy / Elżbieta HAŁAJ, Jarosław KOTYZA, Marek HAJTO, Grzegorz PEŁKA, Wojciech LUBOŃ, Paweł JASTRZĘBSKI // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 9 art. no. 2347, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-21. — P. Jastrzębski - dod. afiliacja: MPEC S.A.—Krakow District Heating Company, Krakow. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/9/2347/pdf

  orcid iD
 • keywords: geothermal, urban energy, modular heat pumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14092347