Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Goj, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1826-0479 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57202860010

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • A new iron-phosphate compound ($Fe_7P_{11}O_{38}$) obtained by pyrophosphate stoichiometric glass devitrification / Paweł GOJ, Aleksandra Wajda, Artur Błachowski, Paweł STOCH // Scientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2045-2322. — 2021 vol. 11 iss. 1 art. no. 22957, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-25. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-021-02471-0.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1038/s41598-021-02471-0

2
3
 • An insight into the correlation between chemical composition changes of aluminum-iron-polyphosphate glasses and thermal properties / Paweł GOJ, Aleksandra WAJDA, Agata Stoch, Ireneusz Krakowiak, Paweł STOCH // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 2065, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/8/2065/pdf

  orcid iD
 • keywords: thermal analysis, thermal properties, glass network, aluminium-iron-phosphate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14082065

4
 • Crystallization and structural investigation of strontium iron-phosphate glasses using Raman and IR spectroscopy / Paweł GOJ, Paweł STOCH, Aleksandra WAJDA, Małgorzata CIECIŃSKA // W: ICAVS-11 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} August 2021 [Krakow] : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : s. n.], [2021]. — S. 334. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icavs11.freexon.pl/pdf/ABSTRACT_BOOK_ICAVS11.pdf [2021-09-02]. — Bibliogr. s. 334

 • keywords: Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, structural studies, glass crystallization, DSC analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Development of a new $Sr-O$ parameterization to describe the influence of SrO on iron-phosphate glass structural properties using molecular dynamics simulations / Paweł GOJ, Aleksandra WAJDA, Paweł STOCH // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4326, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15—16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-03. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4326/pdf

  orcid iD
 • keywords: molecular dynamics, iron-phosphate glass, strontium, glass network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14154326

6
7
8
 • Influence of $\beta$-irradiation on the structural properties of iron polyphosphate glasses / STOCH Paweł, GOJ Paweł, Marczewska Barbara, JELEŃ Piotr // W: ICAVS-10 [Dokument elektroniczny] : 7–12 July 2019 Auckland, New Zealand. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, iron-phosphate glass, beta irradiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Influence of strontium on structural features of iron-polyphosphate glasses / Paweł STOCH, Paweł GOJ, Małgorzata CIECIŃSKA // W: ICMS 2022 : from molecules to functional materials : Szczawnica, 11–14.09.2022 : program / abstracts / list of authors / eds. M. Król, P. Stoch, A. Koleżyński. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-58-6. — S. 123

 • keywords: Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, phosphate glass, structural features, glass network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Molecular dynamics simulations and spectroscopic studies of sodium-iron phosphate glasses / Paweł GOJ, Paweł STOCH // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 260. — Dostęp również online {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/Monograph-8th-EYEC.pdf} [2020-04-06]. — S. 258

 • keywords: Raman spectroscopy, molecular dynamics, computer simulations, iron phosphate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Molecular dynamics simulations of borosilicate glasses / P. GOJ, P. STOCH // W: CYSC 2017 : 12\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 18-21, 2017 Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed. Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : Faculty of Technology, University of Novi Sad, [2017]. — ISBN: 978-86-6253-082-0. — S. 101 OA-84. — Toż w: {http://www.tf.uns.ac.rs/cysc/Content/pdf/Book_of_Abstracts.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Molecular dynamics simulations of iron phosphate glasses : [abstract] / Paweł GOJ, Paweł STOCH // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23–25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. — [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. — ISBN: 978-83-936575-5-1. — S. 491. — Dostęp również online {https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/wp-content/uploads/EYEC-Monograph-2018.pdf} [2020-04-06]

 • keywords: molecular dynamics, structure, computer simulations, waste vitrification, iron phosphate glasses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Raman and IR investigation of calcium iron-phosphate glasses / Paweł GOJ, Paweł STOCH, Aleksandra WAJDA, Małgorzata CIECIŃSKA // W: ICAVS-11 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : 23\textsuperscript{rd}–26\textsuperscript{th} August 2021 [Krakow] : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : s. n.], [2021]. — S. 338. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://icavs11.freexon.pl/pdf/ABSTRACT_BOOK_ICAVS11.pdf [2021-09-02]. — Bibliogr. s. 338

 • keywords: Mossbauer spectroscopy, Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, structural studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Raman imaging as a useful tool to describe crystallization of aluminum/iron-containing polyphosphate glasses / Paweł GOJ, Aleksandra WAJDA, Paweł STOCH // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2021 vol. 41 iss. 8, s. 4572–4583. — Bibliogr. s. 4582–4583, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-17. — tekst: https://tiny.pl/r249g

  orcid iD
 • keywords: crystallization, glass-ceramic composite, Raman imaging, polyphosphate glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2021.03.028

18
19
 • Structural and thermal properties of strontium iron-phosphate glasses : [abstract] / Paweł GOJ, Paweł STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 170. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, structural studies, DSC analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Structural features of $P_2O_5–Fe_2O_3–FeO–CaO$ glasses : [abstract] / Paweł GOJ, Paweł STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 170. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: Raman spectroscopy, FTIR spectroscopy, molecular dynamics, structural studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Structural properties of iron-phosphate glasses for hazardous waste vitrification / Paweł STOCH, Małgorzata CIECIŃSKA, Agata Stoch, Paweł GOJ // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 9–10

 • keywords: glass, vitrification, waste immobilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Structure of aluminum-iron phosphate glasses by theoretical and experimental studies / Paweł GOJ, Małgorzata CIECIŃSKA, Paweł STOCH // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 259

 • keywords: Mossbauer spectroscopy, Raman spectroscopy, molecular dynamics, iron phosphate glass, glass network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Struktura szkieł z układu $P_{2}O_{5}-Fe_{2}O_{3}-FeO-Al_{2}O_{3}$Structure of $P_{2}O_{5}-Fe_{2}O_{3}-FeO-Al_{2}O_{3}$ glasses / Paweł GOJ, Małgorzata CIECIŃSKA, Artur Błachowski, Paweł STOCH // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Symulacje dynamiki molekularnej szkieł fosforanowychMolecular dynamics simulations of phosphate glasses / Paweł STOCH, Paweł GOJ, Agata Stoch, Małgorzata CIECIŃSKA // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: