Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Gładysz, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kppe, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0219-6580 orcid iD

ResearcherID: D-2653-2016

Scopus: 54914400400

PBN: 5e70946d878c28a0473bcc68

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • Added value of $CO_{2}$ utilization and storage in $CO_{2}$-enhanced geothermal systems / Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Maciej Miecznik // W: ICCS&T 2019 : 17\textsuperscript{th} International Conference on Coal Science & Technology : 24–28 November 2019, Krakow, Poland : programme & abstract book. — [Kraków : Targi w Krakowie Ltd.], [2019]. — S. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An comprehensive assessment of an integrated biomass-fired CHP plant with $CO_{2}$ capture and storage / Paweł GŁADYSZ // W: ICCS&T 2019 : 17\textsuperscript{th} International Conference on Coal Science & Technology : 24–28 November 2019, Krakow, Poland : programme & abstract book. — [Kraków : Targi w Krakowie Ltd.], [2019]. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza aspektów prawnych dla lokalizacji systemów $CO_{2}$-EGS w PolsceAnalysis of legal aspects for the location of $CO_{2}$-EGS systems in Poland / Barbara TOMASZEWSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Paweł GŁADYSZ, Maciej Miecznik // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 85-86. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 86. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 74-75. –Bibliogr. s. 75

 • słowa kluczowe: regulacje prawne, geotermia, sekwestracja CO2, dwutlenek węgla, wspomagane systemy geotermalne

  keywords: CO2 sequestration, legal regulations, geothermal energy, EGS, enhanced geothermal system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza ekonomiczna niekonwencjonalnych systemów geotermalnych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczymTechno-economic analysis of unconventional enhanced geothermal systems with carbon dioxide as working fluid / Paweł GŁADYSZ, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Maciej Miecznik, Anna CHMIELOWSKA // W: VII ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 28–30 IX 2021 : [obrady online] : książka rozszerzonych abstraktów = 7th Polish geothermal congress : 28–30 IX 2021 : [online] : book of extended abstracts / red. Aleksandra Kasztelewicz ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-65874-04-7. — S. 81-84. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/VII_OKG-Ksi%C4%85%C5%BCka_abstrakt%C3%B3w_2021-END.pdf [2022-02-02]. — Bibliogr. s. 83-84. — Tekst pol.-ang. — Publikacja w j. angielskim: {https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2021/12/7th_Polish_Geothermal_Congress-Book_of_abstracts_2021-END.pdf} [2022-02-02]. — S. 70-73. – Bibliogr. s. 72

 • słowa kluczowe: CO2, analiza ekonomiczna, wspomagane systemy geotermalne, obieg Braytona

  keywords: CO2, EGS, enhanced geothermal system, economic assessment, Brayton cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza porównawcza technologii wychwytu $CO_{2}$ metodą absorpcji aminowej oraz chemicznej pętli wapniowej dla bloku gazowo-parowego[Comparative analysis of $CO_{2}$ capture technologies at natural gas combined cycle power plant using amine absorption and chemical calcium looping] / Magdalena STROJNY, Paweł GŁADYSZ, Wojciech NOWAK // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 11 : materiały konferencji młodych naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : 2–8.09.2022 - konferencja hybrydowa, Katowice (1 dzień) oraz za pośrednictwem internetu (7 dni) : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Magdalena Słowik, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2022. — ISBN: 978-83-66772-17-5. — S. 76. — Bibliogr. s. 76. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the possibility of using $CO-{2}$ as a working fluid in unconventional geothermal systems in Poland / Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ // W: CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100\textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-66364-18-9. — S. [1-2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cagg2019.agh.edu.pl/Book%20of%20Abstract%20pdf%20only/4%20Renewable%20Energy/Paj%C4%85k%20et%20al.pdf [2019-09-12]. — Bibliogr. s. [2]. — Toż. na dysku Flash. - S. 79-80. - Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessment of the possibility of the $CO_2$ use obtained from biomass burning as a working medium in enhanced geothermal systems / Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, Maciej Miecznik // W: WGC 2020+1 [Dokument elektroniczny] : World Geothermal Congress 2020+1 : proceedings : Reykjavik, Iceland, March-October 2021 / International Geothermal Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New Zealand : IGA], [2021]. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2020/31061.pdf [2021-08-30]. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.

 • keywords: biomass, geothermal, EGS, CO2 utilization by permanent storage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Beyond Thermo-Ecological Cost – the Thermo-Climatic Cost impact assessment method / Paweł GŁADYSZ // W: CPOTE 2020 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference Contemporary Problems of Thermal Engineering : Online, 21-24 September 2020 : book of abstracts / ed. Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : Silesian University of Technology, Department of Thermal Engineering], [2020]. — e-ISBN: 978-83-61506-54-6. — Ekran [1] CPOTE2020-1282-A. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/cpote2020/BookOfAbstracts/Abstract/282 [2020-10-12]

 • keywords: carbon dioxide, carbon dioxide removal, climate change mitigation, Thermo-Climatic Cost, thermoecological cost

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biomass-fired combined heat and power plant with calcium looping $CO_{2}$ capture – process configuration analysis / Paweł GŁADYSZ, Tero Tynjälä, Timo Hyppänen // W: CPOTE 2018 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 5\textsuperscript{th} international conference Contemporary problems of thermal engineering : Energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics : Gliwice, Poland, 18–21 September 2018 / eds. Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology, cop. 2018. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-46-1. — S. 1425–1445. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1444–1445, Abstr.

 • keywords: biomass, cogeneration, calcium looping, process integration, membrane air separation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biomass-fired combined heat and power plant with $CO_{2}$ capture – preliminary assessment / Paweł GŁADYSZ // W: PSN 2018 : book of abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic sections of the Combustion Institute : September 6–7, 2018, Kraków, Poland / eds. Wojciech Nowak, Aneta Magdziarz. — [Kraków] : AKNET-PRess, [2018]. — ISBN: 978-83-951253-1-7. — S. 142–144. — Bibliogr. s. 144

 • keywords: biomass, CO2 capture, combined heat and power, negative CO2 emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • $CO_{2}$ enhanced geothermal system for heat and electricity production – process configuration analysis for central Poland / Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Maciej Miecznik // W: ECOS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32\textsuperscript{nd} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Wrocław, Poland, 23–28 June 2019 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-51-5. — S. 4381–4397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4395–4397, Abstr.. — W bazie Scopus zakres stron: 4417-4433

  orcid iD
 • keywords: geothermal energy, Organic Rankine Cycle, design optimisation, CO2 enhanced geothermal systems, supercritical CO2 power cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • $CO_2$-enhanced geothermal systems for climate neutral energy supply / Anna SOWIŻDŻAŁ, Paweł GŁADYSZ, [et al.], Anna CHMIELOWSKA, [et al.] Leszek PAJĄK, Lars A. Stenvik, Barbara TOMASZEWSKA // W: TCCS-11 [Dokument elektroniczny] : the 11\textsuperscript{th} international Trondheim $CO_2$ Capture, Transport and Storage conference : Trondheim 22\textsuperscript{nd}–23\textsuperscript{rd} June 2021 / eds. Nils A. Røkke, Hanna K. Knuutila. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Oslo : SINTEF Academic Press, cop. 2021. — (SINTEF Proceedings ; ISSN 2387-4287 ; 7). — e-ISBN: 978-82-536-1714-5. — S. 277–283. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sintef.no/globalassets/project/tccs-11/tccs-11/sproceedings-no-7.pdf [2021-08-31]. — Bibliogr. s. 282–283, Abstr.

 • keywords: CO2 storage, environmental assessment, enhanced geothermal system, CO2 utilization, techno-economic assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Coal-to-nuclear decarbonization pathway - a case study / Wojciech Kosman, Henryk Łukowicz, Paweł GŁADYSZ, Jakub Ochman, Dorota Homa, Łukasz Bartela // W: NUTECH-2023 [Dokument elektroniczny] : international conference on Development and Applications of Nuclear Technologies : Krakow, 20–22 September 2023 : book of abstracts / ed. Mikołaj Oettingen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : AGH University of Science and Technology Faculty of Energy and Fuels, 2023. — e-ISBN: 978-83-969343-0-7. — S. 103. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://nutech-2023.agh.edu.pl/book-of-abstracts/ [2023-09-25]. — Bibliogr. s. 103

 • keywords: nuclear reactor, decarbonization, energy transformation, steam island

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Comparative analysis of $CO_{2}$ capture technologies using amine absorption and chemical calcium looping methods integrated with natural gas combined cycle power plant / Magdalena STROJNY, Paweł GŁADYSZ, Wojciech NOWAK // W: CPOTE 2022 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : towards sustainable & decarbonized energy system : Warsaw, Poland, 20-23 September 2022 : conference proceedings / eds. Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Thermal Technology, 2022. — e-ISBN: 978-83-61506-55-3. — S. 1175-1184. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/ftp/cpote/CPOTE_proceedings_19_10.pdf [2022-10-21]. — Bibliogr. s. 1184, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: process modelling, CO2 capture, calcium looping, amine absorption, natural gas combined cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Conceptual model for geothermal reservoir suitable for Enhanced Geothermal Systems using $CO_{2}$ as a working fluid – central part of Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK, Paweł GŁADYSZ // W: EGC 2019 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2019 : Hague, 11–14 June 2019 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brussels : EGEC, [2019]. — 1 Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • keywords: CO2, Poland, EGS, geothermal reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Contemporary Problems of Thermal Engineering (CPOTE2022) : guest editorial / Wojciech Stanek, Paweł GŁADYSZ // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2024 vol. 146 iss. 3 art. no. 030301, s. 030301–1. — Publikacja dostępna online od: 2024-01-24. — tekst: https://s.agh.edu.pl/EdVtP

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/1.4064513

19
 • CPOTE 2022 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : towards sustainable & decarbonized energy system : Warsaw, Poland, 20-23 September 2022 : conference proceedings / ed. Wojciech Stanek, Sebastian Werle, Tomasz Simla, Karolina Petela, Paweł GŁADYSZ. — Dane tekstowe. — Wersja do Windows. — [Gliwice] : Department of Thermal Technology Silesian University of Technology, 2022. — 1268, VIII s.. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/ftp/cpote/CPOTE_proceedings_19_10.pdf [2023-05-16]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-61506-55-3

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Development of Enhanced Geothermal Systems (EGS) technology using supercritical carbon dioxide as the working fluid - EnerGizerS project / Anna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Sigurd W. Løvseth, Maciej SZYMANEK, Anna CHMIELOWSKA // W: CPOTE 2022 [Dokument elektroniczny] : 7th international conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering : towards sustainable & decarbonized energy system : Warsaw, Poland, 20-23 September 2022 : conference proceedings / eds. Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Thermal Technology, 2022. — e-ISBN: 978-83-61506-55-3. — S. 1257–1267. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.s-conferences.eu/ftp/cpote/CPOTE_proceedings_19_10.pdf [2023-05-05]. — Bibliogr. s. 1266–1267, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: CO2 storage, enhanced geothermal system, CO2 utilization, CO2-EGS, EnerGizerS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • EnerGizerS – Enhanced Geothermal Systems (EGS) using supercritical carbon dioxide as a working medium in Polish and Norwegian conditions / Anna SOWIŻDŻAŁ, Trond Andresen, Maciej Miecznik, Bjørn S. Frengstad, Marcin Liszka, Paweł GŁADYSZ, Leszek PAJĄK, Anna CHMIELOWSKA, Barbara TOMASZEWSKA, Sigurd W. Løvseth, Lars A. Stenvik, Marcel Gawron // W: EGC 2022 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress : 17–21 October 2022, Berlin, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : EGC], [2022]. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/ww6kd [2022-11-09]. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • keywords: Poland, Norway, CO2-EGS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Evaluation of technological options for carbon dioxide utilisation / Jacek Kalina, Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela, Paweł GŁADYSZ, Krzysztof Lampert // W: ECOS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 32\textsuperscript{nd} international conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : Wrocław, Poland, 23–28 June 2019 / ed. by Wojciech Stanek, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-61506-51-5. — S. 2569–2580. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2579–2580, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: power plants, carbon capture and use, technology readiness level

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Evaluation of technological options for carbon dioxide utilization / Jacek Kalina, Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela, Paweł GŁADYSZ, Krzysztof Lampert // Journal of Energy Resources Technology ; ISSN 0195-0738. — 2020 vol. 142 iss. 9, s. 090901-1–090901-9. — Bibliogr. s. 090901-8–090901-9. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-02

  orcid iD
 • keywords: combustion, energy conversion, power plants, fossil fuels, energy systems, carbon capture and use, technology readiness level, air emissions from fossil fuel combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/1.4047466