Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Gątkiewicz, mgr

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Negocjacje w sprawie zaangażowania pracowników w spółce europejskiejNegotiations on arrangements for the involvement of employees in the European company (SE) / Paweł GĄTKIEWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 4 : Ekonomia, Informatyka, Matematyka, Zarządzanie, s. 359–367. — Bibliogr. s. 367

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa w ostatnim orzecznictwie ETSSafeguarding of employees' rights in the event of transfer of undertakings in the recent case-law of the ECJ / Paweł GĄTKIEWICZ // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 569–577. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Organy regulacyjne w telekomunikacji w prawie wspólnotowym i w prawie polskimRegulatory authorities in telecommunications in community law and Polish law / Paweł GĄTKIEWICZ, Bartłomiej MAZURKIEWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1 Zarządzanie, s. 85–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: organy regulacyjne, wspólnotowe prawo telekomunikacyjne, prawo polski, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, URTiP

  keywords: telecommunications, regulatory autohorities, President of URTiP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Podstawy prawa, T. 2[Law basis. Vol. 2] / Paweł GĄTKIEWICZ, Bartłomiej MAZURKIEWICZ, Anna MIĄCZYŃSKA-VAN VEEN, Janusz MOLIS, Tadeusz WŁUDYKA ; pod red. Tadeusza WŁUDYKI. — Wyd. 2 zm. i uzup.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 460, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0257). — ISBN: 978-83-7464-123-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podstawy prawa spółek[The basics of companies law] / Paweł GĄTKIEWICZ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — S. 194–207. — Bibliogr. dla całości publ. s. 949–952

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Podstawy prawa, T. 1[Law basis. Pt. 1] / Konrad FIRLEJ, Paweł GĄTKIEWICZ, Bartłomiej MAZURKIEWICZ, Tadeusz WŁUDYKA ; pod red. Tadeusza WŁUDYKI. — Wyd. 2, zm. i uzup.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 278, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0192). — ISBN10:  83-7464-041-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Polish provisions on formation and registration of European company – selected problemsPolskie przepisy o zakładaniu i rejestracji spółki europejskiej – wybrane zagadnienia / Paweł GĄTKIEWICZ // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • TelepracaTelework / Paweł GĄTKIEWICZ // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 195–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiejThe involvement of employees in the European Company (SE) / Paweł GĄTKIEWICZ // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 167–178. — Bibliogr. s. 177–178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu w prawie wspólnotowym i w prawie polskimThe principle of equal treatment in employment in community law and in Polish law / Paweł GĄTKIEWICZ // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — S. 517–531. — Bibliogr. s. 530–531, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: