Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Gara, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8079-2719 orcid iD

ResearcherID: GQS-2165-2022

Scopus: 56755178700

PBN: 5e709209878c28a04738eeef

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości brykietowania wapna palonego oraz hydratyzowanegoPossibilities of quicklime and hydrated lime briquetting / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 66–67. — Bibliogr. s. 67, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza systemu transportu bliskiego w małym przedsiębiorstwieAnalysis of close transport system in the small company / Paweł GARA, Piotr KISIEL, Ryszard MACHNIK, Paweł Szymecki // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 36). — częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-26-4. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza termicznej przemiany biomasy drzewnej, zwłaszcza procesu toryfikacjiAnalysis of a wood biomass thermal conversion and a torification process (torrefaction) in particular / Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ, Paweł GARA // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2013 R. 66 nr 11, s. 840–843. — Bibliogr. s. 843, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza termicznej przemiany biomasy drzewnej, zwłaszcza procesu toryfikacji[Analysis of a wood biomass thermal conversion and a torification process (torrefaction) in particular] / Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ, Paweł GARA // W: Problemy badawcze energetyki cieplnej : XI konferencja : Warszawa, 2013 : materiały konferencyjne : książka streszczeń = Research & development in power engineering : the 11th conference : Warsaw, 2013 : conference proceedings : book of abstracts. — Warszawa : Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, 2013. — S. 61. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych[Caps' applier to clog of evacuation notches in the metallurgical converters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CHŁOPEK Michał, BEMBENEK Michał, GARA Paweł, HRYNIEWICZ Marek. — Int.Cl.: C21C 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401263 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.401263 z dn. 2012-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 7, s. 24–25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401263A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych[Caps' applier to clog of evacuation notches in the metallurgical converters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał CHŁOPEK, Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ. — Int.Cl.: C21C 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223174 B1 ; Udziel. 2015-12-03 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.401263 z dn. 2012-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223174B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania efektywności energetycznej w procesie wytwarzania metodą SLS[Research on energy efficiency in the manufacturing process using the SLS method] / Piotr DUDEK, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // W: Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki : materiały konferencyjne : [praca zbiorowa] / pod red. Michała Mańki. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2022. — Materiały z konferencji jubileuszowej 70-lecia WIMiR "Badania naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki" : 26–27 maja 2022, Kraków. — Na okł. tytuł "Badanie naukowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki". — ISBN: 978-83-965598-1-4. — S. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, efektywność energetyczna, drukowanie 3D, wytwarzanie przyrostowe

  keywords: selective laser sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania i modyfikacja układu zagęszczania prasy walcowej do brykietowania koncentratu miedziResearches and modification of roll press compacting unit for briquetting copper concentrate / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 1, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania możliwości granulacji wybranych materiałów drobnoziarnistych metodą dwustopniową[Researches on possibility of selected materials agglomeration by dry granulation method] / Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/7–7/7. — Bibliogr. s. 7/7, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sorbent wapniowy, dwustopniowa granulacja, wodorotlenek wapnia, szlamy pofiltracyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania nad technologią utylizacji gąbki kadmowejResearch into sponge cadmium utilization technology / Marek HRYNIEWICZ, Paweł GARA // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; ISSN 0860-9292. — 2002 nr 142 z. 9, s. 125–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: utylizacja odpadów, gąbka kadmowa

  keywords: utilization of wastes, sponge cadmium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Badania procesu dwustopniowej granulacji drobnoziarnistych odpadówStudies on a two-stage granulation process of fine waste / Paweł GARA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1509–1511. — Bibliogr. s. 1511

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.9.11

13
14
15
 • Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes / Rafał Panek, Magdalena Wdowin, Lidia Bandura, Ewa WISŁA-WALSH, Paweł GARA, Wojciech Franus // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 iss. 1–4, s. 3–22. — Bibliogr. s. 19–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30. — „Mineral sorbents”, raw materials, power engineering, environmental protection, modern technologies : third scientific and technical conference : 18–19 September 2017, Cracow

  orcid iD
 • keywords: extrusion, briquetting, binders, Na-P1, tableting, textural parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0008

16
 • Changes of selected morphometric, ultrasonometric and densitometric parameters of femoral bones of rats exposed to low-frequency vibrationsZmiany wybranych morfometrycznych, ultrasonometrycznych, densytometrycznych parametrów kości i morfologicznych mięśni u młodych szczurów pod wpływem ekspozycji drgań niskoczęstotliwościowych / Artur Czajkowski, Zbigniew DAMIJAN, Ryszard PANUSZKA, Rafał Rakoczy, Paweł GARA // W: Waves and biomedical engineering / ed. Ryszard Panuszka ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział w Krakowie ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. — Kraków : PTA : PTIB, [2001]. — (Structures–Waves–Biomedical Engineering ; vol. 10 no. 2). — ISBN10: 8390964171. — S. 17–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Corrosion of METal surface under renewable fuel ash deposits / A. MAGDZIARZ, M. GAJEK, M. WILK, I. KALEMBA-REC, P. GARA // W: SDEWES 2016 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : September 4–9, 2016, Lisbon, Portugal : book of abstracts / eds. by Marko Ban [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, [2016]. — Dysk Flash. — (Book of Abstracts (Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) ; ISSN 1847-7186). — S. 288. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Development of composite calcium hydroxide sorbent in mechanical operations and evaluation of its basic sorption properties / Paweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 120. — Bibliogr. s. 120

 • keywords: composite sorbent, roll press, two step granulation, high surface area Ca(OH)2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Development of high surface area calcium sorbent manufacturing method / Marek HRYNIEWICZ, Paweł GARA, Michał BEMBENEK // W: 31st biennial conference [Dokument elektroniczny] : San Antonio, Texas : September 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : IBA,], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — (Proceedings / The Institute for Briquetting and Agglomeration ; vol. 31). — S. 161–170. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 168–169, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Dobór układu zagęszczania prasy walcowej do scalania materiału w dwustopniowej granulacjiProblem of roll press compacting unit selection to consolidate material in two-stage granulation process / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 425–428. — Bibliogr. s. 428. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Dobór układu zagęszczania prasy walcowej do scalania materiału w dwustopniowej granulacji[Problem of roll press compacting unit selection to consolidate material in two-stage granulation process] / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dust extraction system at the blast furnace department of a raw materials mill / KARWAT Bolesław, MACHNIK Ryszard, GARA Paweł // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Granulacja dwustopniowa sorbentów kompozytowych do obniżania zawartości siarki w żeliwie[Two-stage granulation of composite sorbents for reducing sulfur content in cast iron] / Paweł GARA, Ewa WISŁA-WALSH, Tomasz BAJDA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Identyfikacja rzeczywistego systemu odlewania staliIdentification of real steel founding system / Paweł GARA, Piotr KISIEL, Ryszard MACHNIK // W: Zastosowania teorii systemów / red. Ewa Kochan. — Kraków : WIMIR AGH, 2007. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics) ; (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 36). — częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-26-4. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: