Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Zbyrad, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • A semi-analytical approach to design a transducer for selective wave generation / Mateusz GAWROŃSKI, Mateusz MISZCZYŃSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Paweł PAĆKO // W: EWSHM 2016 [Dokument elektroniczny] : 8th European Workshop on Structural Health Monitoring : 5–8 July 2016, Spain, Bilbao. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2016]. — e-ISBN: 978-151082793-6. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ybRlwo [2016-09-20]. — Bibliogr. s. [8], Abstr.

 • keywords: piezoelectric actuator, acoustic emission, selective wave generation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i projektowanie przetworników piezoelektrycznych dla selektywnego wzbudzania fal prowadzonych[Analysis and design of piezoelectric transducers for selective excitation of guided waves] / Mateusz MISZCZYŃSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Paweł PAĆKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 115-116, Streszcz.

 • słowa kluczowe: algorytmy genetyczne, monitorowanie stanu konstrukcji, przetwornik piezoelektryczny, fale ultradźwiękowe prowadzone, metoda elementów brzegowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of carbon nanotubes (CNT) in design of the strain sensor / K. GRABOWSKI, P. ZBYRAD, T. UHL // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of carbon nanotubes (CNT) to design of the strain sensorZastosowanie nanorurek węglowych do konstrukcji czujnika odkształceń / Krzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Paulina ZBYRAD // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 no. 11, s. 984–986. — Bibliogr. s. 986, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Carbon nanotubes-based sensors – application and molecular dynamics simulation / P. ZBYRAD, K. GRABOWSKI, P. PAĆKO, T. UHL // W: KKNM 2014 : 4th national conference on Nano- and micromechanics : Wrocław. 8-10th July 2014 : book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Chemomechaniczne modelowanie starzenia materiałów polimerowychChemomechanical modelling of the polymeric materials ageing / Andrzej MŁYNIEC, Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL // W: III Krajowa konferencja nano i mikromechaniki : 4–6 July 2012, Warszawa = III National conference of Nano and micromechanics / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — Warszawa : IPPT PAN, 2012. — ISBN: 978-83-89687-739. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Electrical conductivity of nanocomposites based on carbon nanotubes – a 3D multiscale modeling approach / Krzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Wiesław J. STASZEWSKI, Tadeusz UHL, Kazimierz WIATR, Paweł PAĆKO // W: Sensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems 2016 : Las Vegas, United States, March 20, 2016 / Jerome P. Lynch. — [USA : SPIE], [2016]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9803). — W bazie Web of Science data konferencji: 21–24 March 2016. — Numer ISBN podano na podstawie bazy Web of Science. — ISBN: 978-1-5106-0044-7. — S. 98030O-1–98030O-7. — Bibliogr. s. 98030O-6–98030O-7, Abstr.

 • keywords: carbon nanotubes, sensors, multi-scale modelling, CNT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2219275

9
 • Molecular dynamics simulation of piezoelectric materials / Paulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Mateusz MISZCZYŃSKI, Tadeusz UHL, Tadeusz STEPINSKI, Jerzy LIS // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 220–222, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Multifunctional strain sensors based on Carbon Nanotube nanocomposite / Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Krzysztof GRABOWSKI, Tadeusz UHL, Wiesław J. STASZEWSKI // W: Selected dynamical problems in mechanical systems : theory and applications in transport / eds. Andrzej Chudzikiewicz, Roman Bogacz, Georg-Peter Ostermeyer. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. — ISBN: 978-83-7814-282-9. — S. 21–31. — Bibliogr. s. 29–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Multiscale modelling and optimization of a piezoelectric transducer for selective guided wave excitation : [abstract] / Paulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Mateusz MISZCZYŃSKI, Tadeusz UHL, Tadeusz STEPINSKI // W: SMART 2015 [Dokument elektroniczny] : 7\textsuperscript{th} ECCOMAS thematic conference on Smart structures and materials : 3–6 June, 2015, Ponta Delgada, Azores / eds. A. L. Araújo, C. A. Mota Soares [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Azores : IDMEC], cop. 2015. — e-ISBN: 978-989-96276-8-0. — S. [1] Abstract ID-130. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.dem.ist.utl.pt/smart2015/files/SMART_2015_Proceedings.zip [2015-07-23]. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: SHM, piezoelectric transducer, multi-scale model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obrazowanie hiperspektralne w wykrywaniu defektów powłoki cynkowej na powierzchniach wytłoczek elementów karoserii samochodowejHyperspectral imaging for zinc layer discontinuity detection for stamped car body parts / Jakub ROEMER, Paulina ZBYRAD, Paweł PAĆKO, Tadeusz UHL // Badania Nieniszczące i Diagnostyka = Nondestructive Testing and Diagnostics ; ISSN 2451-4462. — 2019 nr 4, s. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 48th National Conference of Nondestructive Testing (KKBN) : [22-24 October 2019], Wisła, Poland. — tekst: https://bnid.pl/wp-content/uploads/Vol04/RoemerJ_ObrazowanieHiperskalarne.pdf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, analiza obrazów, przemysł samochodowy, obrazowanie hiperspektralne

  keywords: NDT, automotive, hyperspectral imaging, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26357/BNiD.2019.022

15
 • Optimization of ultrasonic transducers for selective guided wave actuation / Mateusz MISZCZYŃSKI, Paweł PAĆKO, Paulina ZBYRAD, Tadeusz STEPINSKI, Tadeusz UHL, Jerzy LIS, Kazimierz WIATR // W: Sensors and smart structures technologies for civil, mechanical, and aerospace systems 2016 : Las Vegas, United States, March 20, 2016 / Jerome P. Lynch. — [USA : SPIE], [2016]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9803). — W bazie Web of Science data konferencji: 21–24 March 2016. — Numer ISBN podano na podstawie bazy Web of Science. — ISBN: 978-1-5106-0044-7. — S. 98030J-1–98030J-7. — Bibliogr. s. 98030J-6–98030J-7, Abstr.

 • keywords: genetic algorithm, finite element method, structural health monitoring, guided ultrasonic waves, piezoelectric transducers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2219548

16
 • Sensory oparte o nanostruktury węglowe w diagnostyce konstrukcji[Sensors based on carbon nanostructers for structural health monitoring] / Krzysztof GRABOWSKI, Paulina ZBYRAD, Tadeusz UHL, Paweł PAĆKO // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz.

 • słowa kluczowe: nanorurki węglowe, SHM, sensoryka, CNT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Strain sensors based on carbon nanotube – polymer coatings / GRABOWSKI Krzysztof, ZBYRAD Paulina, WILMAŃSKI Alan, UHL Tadeusz // W: EWSHM 2014 : 7\textsuperscript{th} European Workshop on Structural Health Monitoring : July 8–11, 2014 – Nantes, France : conference program & abstract book. — France : Inria - Institut de recherche en Informatique et Automatique, cop. 2014. — S. 109-110. — Pełny tekst W: 7\textsuperscript{th} EWSHM 2014 [Dokument elektroniczny] : European workshop on Structural health monitoring : July 8–11, 2014, La Cité, Nantes. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n., 2014]. — Dysk Flash. — S. 1767–1772. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1771–1772, Abstr.

 • keywords: carbon nanotubes, CNT/epoxy, strain sensors, CNT, spray coating, screen-printing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Układ monitorowania metanu i odkształceń oparty o wielościenne nanorurki węglowe[Methane and deformations monitoring system based on multi-walled carbon nanotubes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZBYRAD Paulina, KOWALSKI Jakub, GRABOWSKI Krzysztof, LISOWSKI Mateusz, WASILEWSKI Stanisław, UHL Tadeusz. — Int.Cl.: G01B 7/16\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 419726 A1 ; Opubl. 2018-06-18. — Zgłosz. nr P.419726 z dn. 2016-12-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 13, s. 34. — Brak nazwiska autora: Uhl Tadeusz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL419726A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Zakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy[Container cap for foodstuff in fermentation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: UHL Tadeusz, LISOWSKI Mateusz, ZBYRAD Paulina. — Int.Cl.: B65D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 121632 U1 ; Opubl. 2013-05-27. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 11, s. 62. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL121632U1.pdf

 • słowa kluczowe: zakrętka pojemnika

  keywords: container cap

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zakrętka pojemnika na fermentujący środek spożywczy[Container cap for foodstuff in fermentation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tadeusz UHL, Mateusz LISOWSKI, Paulina ZBYRAD. — Int.Cl.: B65D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66988 Y1 ; Udziel. 2013-07-08 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr W.121632 z dn. 2012-12-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66988Y1.pdf

 • słowa kluczowe: zakrętka pojemnika

  keywords: container cap

  cyfrowy identyfikator dokumentu: