Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Zawadzka, dr inż.

asystent

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55633678100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości osadzania powłok diamentowych na podłożach stalowych i grafitowych metodą PA CVD : [abstract][Analyse of deposition possibility of diamond coatings on the steel and graphite substrates by PA CVD method] / Paulina ZAWADZKA, Marek Poręba, Jan Sieniawski, Maria RICHERT // W: OMIS' 2013 : Odkształcalność Metali i Stopów : X jubileuszowa konferencja naukowa : 26–29 listopada 2013, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania struktury styków konsolidowanych z proszków AgSnBiThe structure of the electrical contacts of the consolidated AgSnBi powder / Maria RICHERT, Ilona NEJMAN, Paulina ZAWADZKA, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 11, s. 631–636. — Bibliogr. s. 636

 • słowa kluczowe: porowatość, HE, styki elektryczne, CWS

  keywords: porosity, HE, CWS, electrical contact

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Carbon nanocoatings on steel and graphite substrate / M. RICHERT, P. ZAWADZKA, Cz. KAPUSTA, J. Smolik, A. Mazurkiewicz // W: Nano conference 2015 : 7\textsuperscript{th} Polish conference on Nanotechnology : 24\textsuperscript{th} – 27\textsuperscript{th} June 2015, Poznań, Poland : book of abstracts = 7 krajowa konferencja nanotechnologii. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Effect of focused electron beam intensity on structure of 6068 aluminium alloy / M. St. Węglowski, I. Nejman, P. ZAWADZKA, S. Błacha, M. RICHERT // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Effect of the addition of glassy carbon on the structure and properties of $ZrO_{2}-Y_{2}O_{2}$ coatings / Maria RICHERT, Ilona NEJMAN, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Paulina ZAWADZKA, Jerzy Smolik // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 182–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: wear resistance, plasma spraying, glassy carbon, ZrO2-Y2O2 coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.182

8
 • Hybride coatings on graphite substrate / Paulina ZAWADZKA, Marek Poręba, Jan Sieniawski, Maria RICHERT // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of tungsten interlayer on deposition DLC coating on graphite substrate using PACVD and PAPVD process / Maria RICHERT, Paulina ZAWADZKA, Adam Mazurkiewicz, Jerzy Smolik, Jan Sieniawski, Marek Poręba, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Ilona NEJMAN // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Microstructure characterization of $ZrO_{2}-Y_{2}O_{3}$ coatings deposited by thermal spraying process / Maria W. RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Ilona NEJMAN, Paulina ZAWADZKA // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 178–179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mikrostruktura i właściwości wyciskanej hydrostatycznie polikrystalicznej miedzi Cu 99,99Microstructure and properties of hydrostatic extruded (HE) polycrystalline copper (Cu 99.99) / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. RICHERT, P. ZAWADZKA, J. Skiba, J. Krzyżanowska, I. NEJMAN // W: XLII szkoła inżynierii materiałowej : Kraków-Rytro, 23–26 IX 2014 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2014]. — Na okł. tyt.: Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — ISBN: 978-83-63663-49-0. — S. 384–388. — Bibliogr. s. 388, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, własności mechaniczne, mikrostruktura, wyciskanie hydrostatyczne

  keywords: mechanical properties, microstructure, copper, severe plastic deformation, hydrostatic extrusion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena powłoki diamentopodobnej wytworzonej na podłożu nadstopu niklu IN718 w procesach CVD wspomaganych plazmą wyładowania jarzeniowegoEvaluation of DLC coatings on IN718 alloy produced by glow discharge plasma assisted CVD method / Marek Poręba, Maria RICHERT, Jan Sieniawski, Paulina ZAWADZKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2014 R. 35 nr 4, s. 295–298. — Bibliogr. s. 298

 • słowa kluczowe: wodór, metan, chemiczne osadzanie z fazy gazowej, warstwy diamentopodobne, nadstopy niklu, wyładowanie jarzeniowe

  keywords: CVD, nickel based superalloy, glow discharge, diamond like carbon, chemical vapour deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Powłoki diamentowe nanoszone metodami CVDDiamond coatings deposition by CVD methods / Jan Sieniawski, Maria RICHERT, Marek Poręba, Paulina ZAWADZKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 7, s. 370–373. — Bibliogr. s. 373

 • słowa kluczowe: powłoki diamentowe, chemiczne osadzanie z próżni CVD, struktura, DLC, powłoki diamentopodobne

  keywords: microstructure, diamond coatings, CVD, DLC, diamond like carbon coatings, chemical vapour deposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Powłoki użytkowe na narzędziach i częściach maszyn dla przemysłu metali nieżelaznychUtility coatings on tools and machine parts for the non-ferrous metals industry / Maria W. RICHERT, Paulina ZAWADZKA // Obróbka Plastyczna Metali ; ISSN 0867-2628. — 2014 t. 25 nr 1, s. 5–26. — Bibliogr. s. 25–26, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, CVD, powłoki użytkowe, własności, PVD, natrysk termiczny

  keywords: microstructure, properties, protective coatings, CVD, thermal spraying, PVD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Processing of copper by severe plastic deformation (SPD) – microstructure and mechanical properties / Maria W. RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Jan RICHERT, Ilona NEJMAN, Paulina ZAWADZKA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 102–103

 • keywords: severe plastic deformation, CEC, ultra fine grained copper, microstructure characterization, ECAP, HE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Properties and microstructure of hydrostatic extruded copper : [poster abstracts] / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, M. RICHERT, P. ZAWADZKA, I. NEJMAN, A. HOTLOŚ // W: Engineering, computer science and education, 2014 : 8\textsuperscript{th} international conference : [5-7. 11. 2014 Bialka Tatrzanska] : the book of abstracts. — Krakow : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences, Krakow ; Institute of Technology, Pedagogical University of Krakow, cop. 2014. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Selection of protective coatings obtained by plasma spraying method for foundry industry / Maria RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Ilona NEJMAN, Paulina ZAWADZKA, Stanisław PIETRZYK // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 177–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: microstructure, wettability, plasma spraying, foundry industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.177

19
 • Selection of protective coatings obtained by plasma spraying method for foundry industry / M. RICHERT, I. NEJMAN, P. ZAWADZKA // W: 9\textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Selection of protective coatings, obtained by thermal spraying method for foundry industry / Maria RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Ilona NEJMAN, Paulina ZAWADZKA, Stanisław PIETRZYK // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 35

 • keywords: microstructure, wettability, protective coatings, plasma spraying

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The influence of mold coating on the casting metal quality / M. W. RICHERT, I. NEJMAN, P. ZAWADZKA // W: AFC-13 : Asia foundries – challenges and opportunities in modern developments in the foundry : the 13\textsuperscript{th} Asian Foundry Congress : [28–30 October 2015], Hanoi, Vietnam / ed. Pham Chi Cuong. — Hanoi : Bach Khoa Publishing House, [2015]. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 375–379. — Bibliogr. s. 379, Abstr.

 • keywords: protective coatings, graphite, thermal spraying, PVD, moulds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The possibility of deposition of diamond and DLC coatings by PA CVD metod / Marek Poręba, Paulina ZAWADZKA, Maria RICHERT, Jan Sieniawski, Czesław KAPUSTA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 103–104

 • keywords: Raman spectroscopy, DLC and diamond coatings, PA CVD method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23