Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Szołdra, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-6976-5018 połącz konto z ORCID

ResearcherID: ABE-4399-2021

Scopus: 57207583821

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
2
3
 • Efektywność fotokatalitycznego rozkładu NOx przez kompozyty anhydrytowe zawierające ZnO[Efficiency of photocatalytic decomposition of NOx by anhydrite composites containing ZnO] / Piotr STĘPIEŃ, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // W: XIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — ISBN: 978-83-65955-64-7. — S. 56. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Efektywność fotokatalitycznego rozkładu $NO_{x}$ przez kompozyty cementowe z TioCem® w różnych warunkach środowiskowychPhotocatalytic degradation efficiency of $NO_{x}$ by Tio-Cement composites under various environmental conditions / Waldemar PICHÓR, Paulina SZOŁDRA, Patrycja Jasionowska, Kornelia Zawada, Piotr STĘPIEŃ // W: Monografie technologii betonu : XI konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2021. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2020-2021. — ISBN: 978-83-61331-41-4. — S. 939-949. — Bibliogr. s. 948-949, Streszcz., Abstr.. — Dostęp także online: {https://www.dnibetonu.com/wp-content/pdfs/2021/Pichor_Szoldra_Jasionowska_Zawada_Stepien.pdf} [2021-12-08]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
8
 • Expanded graphite - promising additive for smart cement composites / Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA // W: ICSEFCM 2021 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Sustainable, Environmental Friendly Construction Materials : August 31 - Sptemeber 2, 2021 : proceedings / eds. Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski. — Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2021. — ISBN: 978-83-7663-324-4. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 18–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Preparation and photocatalytic properties of $TiO_2$ powders synthesized by sol-gel : [abstract] / Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // W: ICSEFCM 2021 : 2\textsuperscript{nd} international conference on Sustainable, Environmental Friendly Construction Materials : August 31 - Sptemeber 2, 2021 : proceedings / eds. Elżbieta Horszczaruk, Piotr Brzozowski. — Szczecin : West Pomeranian University of Technology, 2021. — ISBN: 978-83-7663-324-4. — S. 151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Smart graphite-cement composites with low percolation threshold / Maksymilian FRĄC, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 8 art. no. 2770, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-09. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/8/2770/pdf

 • keywords: structural health monitoring, dispersion, electrical properties, graphite, cement composites, self-sensing, piezoresistive properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15082770

13
14
15
 • $TiO_{2}-based$ photocatalytic coating for ceramic materials / Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // W: CYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — e-ISBN: 978-86-6253-104-9. — S. 134–135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://cysc.mima.solutions/wp-content/uploads/2019/10/Book-of-Abstarcts-CYSC-2019.pdf [2019-10-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Wpływ uziarnienia kwarcu i obecności glinu na syntezę uwodnionych krzemianów wapnia w warunkach hydrotermalnych[The influence of quartz grain size and aluminum admixture on the formation of calcium silicate hydrates produced in hydrothermal conditions] / Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S15-2 S15WS02

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: