Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Mrowczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie KrakowaGeotourism attractions – a chance for creating new touristic offer of Kraków / Alicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — ISBN10: 83-920813-3-1. — S. 112–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Geoturystyka nową formą turystyki – wyzwania i problemy[Geotourism new tourism form – challenges and problems] / MADEJA Grzegorz, MROWCZYK Paulina, DOKTOR Marek // W: Geoparki – georóżnorodność – geoturystyka : ogólnopolska konferencja naukowa dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej : Lublin, 6–8 czerwca 2011 : streszczenia wystąpień / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Instytutu Nauk o Ziemi, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie. — Lublin : [UMCS], 2011. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geoturystyka, szansą krajów rozwijających się na przykładzie Rumuni[Geotourism as a way of promotion for developing countries on the example of Romania] / Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK // W: Krajobraz kulturowy a turystyka : Biała Podlaska, 23–24 września 2011 rok : streszczenia referatów / Państwowa Szkoła Wyższa w Bielsku-Białej. — [Bielsko-Biała : PSW], [2011]. — S. [11]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Issues of sandstone tors morphology in the Silesian Beskid : [abstract] / G. MADEJA, P. MROWCZYK // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 182–183. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Obiekty geologiczne jako atrakcje turystyczneGeological objects as tourist attractions / Marek DOKTOR, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK, Wojciech MAYER // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach ; ISSN 1428-9520. — 2011 z. nr 46 Zeszyt naukowy Katedry Geografii i Ekorozwoju, s. 60–71. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Phenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object / MADEJA G., MROWCZYK P. // Geologica Balcanica ; ISSN 0324-0894. — 2010 [vol.] 39 [no.] 1–2, s. 237. — XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : Thessaloniki, Greece, 23–26 September 2010 : abstracts volume / eds. Alexandros Chatzipetros, [et al.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Phenomenon of mud volcanoes in western Romania as a geotourism object / MADEJA G., MROWCZYK P. // W: XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : September 23–26, 2010, Thessaloniki, Greece : proceedings / eds. Christofides G. [et al.] ; Aristotle University of Thessaloniki. Faculty of Sciences. — Thessaloniki : [s. n.], 2010. — (Scientific Annals of the School of Geology ; spec. vol. 100). — ISBN: 978-960-9502-02-3. — S. 491–502. — Bibliogr. s. 502, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Piatra Alba „rock island” (Manzalesti region, SE Romania) / Paulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA // W: 1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — ISBN: 978-83-924869-6-1. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Szanse rozwoju bike parków w PolsceBike park infrastructure development opportunities in Poland / Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK, Marek DOKTOR // W: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki : praca zbiorowa. T. 8, Gospodarka turystyczna, produkt turystyczny, zagospodarowanie turystyczne / pod red. Zygmunta Młynarczyka, Aliny Zajadacz, Doroty Matuszewskiej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — (Seria Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace / red. serii Zygmunt Młynarczyk ; ISSN 2080-6795 ; nr 8). — ISBN: 978-83-62662-52-4. — S. 223–233. — Bibliogr. s. 232, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Szanse rozwoju bikeparków w Polsce – za i przeciw[Bike park infrastructure development opportunities in Poland] / Marek DOKTOR, Paulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA // W: „Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki” : ogólnopolska konferencja naukowa : Poznań 21–23.04.2010 r. : program konferencji, streszczenia referatów / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji. — [Poznań : UAM], [2010]. — S. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Tablice informacyjne narzędziem propagujacym obiekty geologiczne[Information boards as a tool promoting geological objects] / Paulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA // W: VI Świętokrzyskie Spotkania Geologiczno-Geomorfologiczne : rekonstrukcje środowisk depozycyjnych na podstawie badań sedymentologicznych, geochemicznych i stratygraficznych : materiały konferencyjne : Ameliówka k. Kielc, 17–18 maja 2011 r. / red. Wiesław Trela, Sylwester Salwa, Anna Fijałkowska-Mader. — Kielce : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Świętokrzyski, 2011. — ISBN: 978-83-7538-811-4. — S. 77–78. — Afiliacja: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zagospodarowanie obiektów geoturystycznych na terenie parku narodowego na przykładzie Doliny Pięciu Stawów PolskichNational park geoturism infrastructure development on the example of Five Ponds Valley, Polish Tatra Mountains / Paulina MROWCZYK, Grzegorz MADEJA, Marek DOKTOR // W: Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja = Recreation landscapes – shaping, use, transformation / red. tomu Andrzej Richling ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. — Biała Podlaska : Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, 2010. — (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology ; ISSN 1899-3850 ; t. 27). — ISBN: 978-83-61044-17-8. — S. 473–476. — Bibliogr. s. 476, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: