Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Maziarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3773-7252

ResearcherID: H-3339-2018

Scopus: 57191850249
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Application of halloysite impregnated with $Fe^{0}$ particles for acid mine drainage water treatment / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // W: 09 MECC : 9th Mid-European Clay Conference : Zagreb, September 17–21, 2018 : conference book : (programme, abstracts book and field trip guide book) / eds. Darko Tibljaš, [et al.]. — Zagreb : Croatian Geological Society [etc.], [2018]. — Opis częśc. wg okł. — Dod.: ISBN 978-953-6923-39-7, ISBN 978-953-6076-46-8. — ISBN: 978-953-6907-71-7. — S. 78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Efficiency of Pb(II) and Mo(VI) removal by kaolinite impregnated with zero-valent iron particles / Karolina Rybka, Katarzyna Suwała, Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 no. 1–4, s. 71–86. — Bibliogr. s. 84–86, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30

 • keywords: adsorption, kaolinite, Pb(II), zero-valent iron particles, Mo(VI)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0013

3
 • Enhanced removal efficiency of Pb(II) and Cd(II) by kaolin impregnated with zerovalent iron particles / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // W: ICYG 2019 : XX\textsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — Na stronie red. podano błędny ISBN: 978-80-223-4703-7. — ISBN: 978-80-223-4705-1 ; e-ISBN: 978-80-223-4704-4. — S. 64–66. — Bibliogr. s. 65–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Halloysite composites with $Fe_{3}O_{4}$ particles: the effect of impregnation on the removal of acqueous Cd(II) and Pb(II) / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2017 vol. 48 no. 1–4, s. 106–126. — Bibliogr. s. 123–126, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-30

 • keywords: adsorption, halloysite, particles, Cd(II), Pb(II), Fe3O4

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/mipo-2017-0014

5
6
 • Layered minerals as supports for magnetite nanoparticles and their use for aqueous As(V) removal / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // W: ICC 2017 : XVI International Clay Conference : Granada, Spain, July, 17–21, 2017 : [abstracts], Vol. 7 / Sociedad Española de Arcillas - SEA. — Bari, Italy : Digilabs, cop. 2017. — (Scientific Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2464-9147 ; vol. 7). — ISBN: 978-88-7522-089-1. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • One-pot synthesis of magnetic composites based on synthetic hydrotalcite / Katarzyna Gajewska, Karolina Bałaga, Paulina MAZIARZ, Karolina RYBKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2018 vol. 48, s. 48. — Bibliogr. s. 48. — XXV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : session: ”Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland” : 25–28 October 2018, Brunów : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • The effect of acid activation and calcination of halloysite on the efficiency and selectivity of Pb(II), Cd(II), Zn(II) and As(V) uptake / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 2016 vol. 51 no. 3, s. 385–394. — Bibliogr. s. 393–394, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/l3cGfR

 • keywords: heavy metals, sorption, halloysite, calcination, As(V), acid activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/claymin.2016.051.3.06

11
 • The effect of experimental factors on alkali activation of halloysite / P. MAZIARZ, J. MATUSIK // W: MECC 2016 : 8\textsuperscript{th} Mid-European Clay Conference : July 4–8, 2016, Košice, Slovakia : book of abstracts / ed. Jana Valúchová. — Košice : EQUILIBRIA, s. r. o., 2016. — ISBN: 978-80-972288-0-4. — S. 127

 • keywords: halloysite, nanotubes, alkali activation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The influence of alkali concentration and temperature on chemical activation of halloysite / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 97–98. — Bibliogr. s. 98. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/UJYtNa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.1.97

13
 • The LDH-based magnetic nanocomposites for the removal of As(V) and Mo(VI) anionic species : [abstract] / MAZIARZ P., MATUSIK J. // W: Living clays : the 54th annual Clay Minerals Society conference : from nano-scale interactions to incorporation in everyday life : June 2–7, 2017, Edmonton, Alberta Canada : [conference program]. — Chantilly : Clay Minerals Society, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — s. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The novel magnetic adsorbents doped with $Fe_{3}O_{4}$ nanoparticles for the removal of As(V) and Cr(VI) by adsorption / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [44–45]. — Bibliogr. s. [45]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The structural stability of $Mg-Al$ LDH impregnated with iron oxide particles used for As(V) removal / Paulina MAZIARZ, Jakub MATUSIK // W: III international conference on Applied mineralogy & advanced materials : MMS 2018 Minerals & Materials Sciences : bridging materials & minerals sciences : Bari, Italy, July, 24–26, 2018 : abstracts / ed. Saverio Fiore. — Italy : Digilabs, cop. 2018. — (Scientific Research Abstracts [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2464-9147 ; vol. 9). — ISBN: 978-88-7522-087-7. — S. 58. — Bibliogr. s. 58. — Toż pod adresem {https://www.scientevents.com/scientific-research-abstracts/#}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16