Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Paszkiewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach metodą infiltracyjnąThe assessment of groundwater recharge by infiltration method in selected catchments / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/1, s. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Regionalne modelowanie migracji azotanów w zlewni rzeki karpackiejRegional modelling of nitrates transport in a Carpathian river watershed / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego. — tekst: http://9070-1indexcopernicus-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/fulltxt.php?ICID=1143873

  • słowa kluczowe: azotany, zlewnia Raby, rozkład przestrzenny, imisja, migracja zanieczyszczeń

    keywords: spatial distribution, nitrates, mass transport, Raba river watershed, injection

3
  • Szacowanie niepewności oznaczeń wskaźników chemicznych dla potrzeb oceny stanu chemicznego wód podziemnych[Estimation of groundwater determination uncertainty in the groundwater chemical status assessment] / Ewa KMIECIK, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Jakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 36. — Bibliogr. s. 36

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Wpływ działalności rolniczej na jakość wód podziemnych i powierzchniowych zlewni Raby[Influence of agricultural activity on groundwater quality hazard in the Raba river basin] / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2008]. — ISBN10: 83-904408-6-5. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych