Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Paszkiewicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka jakości wód podziemnych ujmowanych do celów pitnych w ZakopanemCharacteristic of groundwater quality used to satisfy household needs in Zakopane / Magdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK, Anna Zapotoczna // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 831–840. — Bibliogr. s. 840, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowaThe identification and assessment of anthropogenic impacts on water resources of the Raba river catchment, together with assessment of risk of failing to meet the environmental objectives / pod red. Elżbiety Nachlik ; [zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.], Robert DUDA, Zofia Gręplowaska [et al.], Magdalena PASZKIEWICZ, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Sylwester Tyszewski, Stanisław WITCZAK, Robert ZDECHLIK, Jarosław Żołnacz] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. — 225 s.. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 340. Seria Inżynieria Środowiska). — Bibliogr. s. 213–222, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni RabyA few ramarks about Raba River watershed mathematical modeling / Robert DUDA, Robert ZDECHLIK, Magdalena PASZKIEWICZ // Geologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2006 nr 10, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — 2 MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006, Poznań–Ciążeń / red. nauk.: Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. IG of the Adam Mickiewicz University, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena antropogenicznych oddziaływań na stan jakości wód podziemnych i ich skutków w kontekście RDW : przykład zlewni RabyAssessment of pressures on groundwater chemical status in accordance with WFD : example of Raba basin / Robert DUDA, Robert ZDECHLIK, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach metodą infiltracyjnąThe assessment of groundwater recharge by infiltration method in selected catchments / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/1, s. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Regionalne modelowanie migracji azotanów w zlewni rzeki karpackiejRegional modelling of nitrates transport in a Carpathian river watershed / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego. — tekst: http://9070-1indexcopernicus-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/fulltxt.php?ICID=1143873

 • słowa kluczowe: azotany, zlewnia Raby, rozkład przestrzenny, migracja zanieczyszczeń, imisja

  keywords: spatial distribution, nitrates, mass transport, injection, Raba river watershed

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Szacowanie niepewności oznaczeń wskaźników chemicznych dla potrzeb oceny stanu chemicznego wód podziemnych[Estimation of groundwater determination uncertainty in the groundwater chemical status assessment] / Ewa KMIECIK, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Jakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The assessment of groundwater chemical status and modelling of agriculture pressures / R. DUDA, M. PASZKIEWICZ // W: River Basin Management : progress towards implementation of the European Water Framework Directive : proceedings of the conference : Budapest, Hungary, 19–20 May 2005 / ed. John Lawson. — London [etc.] : Taylor & Francis/ Balkema, 2005. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — S. 107–117. — Bibliogr. s. 116–117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ działalności rolniczej na jakość wód podziemnych i powierzchniowych zlewni Raby[Influence of agricultural activity on groundwater quality hazard in the Raba river basin] / Andrzej SZCZEPAŃSKI, Ewa KMIECIK, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2008]. — ISBN10: 83-904408-6-5. — S. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wybrane elementy regionalnego modelu hydrogeologicznego zlewni RabySelected elements of Raba river watershed hydrogeological model / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 3 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 645–654. — Bibliogr. s. 654, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wydatek jednostkowy studni podstawą oceny przewodności struktur wodonośnych w zlewni RabySpecific capacity of a well as a base for the transmissivity assessment of water-bearing structures in the Raba river watershed / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 2 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. — Kraków : Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, cop. 2007. — Wykaz autorów do cz. 2 i 3 zamieszczony w T. 13, cz. 3.. — ISBN: 978-83-88927-16-4. — S. 243–251. — Bibliogr. s. 250–251, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: