Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Pałka, mgr inż.

doktorant

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ke, Katedra Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57140710800

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • A system and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIÓŁKO Bartosz, PĘDZIMĄŻ Tomasz, PAŁKA Szymon. — Int.Cl.: H04S 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 2879409 A1 ; Opubl. 2015-06-03. — Zgłosz. nr EP20140003975 z dn. 2014-11-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2879409A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyznaczanie zbioru widocznych obiektów, widoczność obiektów, symulacja propagacji dźwięku, śledzenie wiązek

  keywords: visibility, PVS, sound propagation, beam tracing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Efficient vectorized architecture for feedback delay network reverberator with policy based design / Ireneusz GAWLIK, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Szymon PAŁKA, Bartosz ZIÓŁKO // W: SPA 2015 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications : Poznan, 23–25\textsuperscript{th} September 2015 : conference proceedings / The Institute of Electrical and Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa, Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznan University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — [Poznan : Poznan University of Technology], [2015]. — W bazie Web of science ISBN: 978-1-4673-7597-9. — ISBN: 978-83-62065-21-9. — S. 124–127. — Bibliogr. s. 127, Abstr.. — T. Pędzimąż – dod. afiliacja: Techmo, Kraków

 • keywords: policy-based design, SIMD, C++ implementations, optimizations, template metaprogramming, FDN

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/SPA.2015.7365146

4
 • Game audio: from virtual acoustics to natural spoken dialogues / Bartosz ZIÓŁKO, Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Konrad KOWALCZYK, Jakub GAŁKA // W: Computer game innovations / ed. by Adam Wojciechowski, Piotr Napieralski ; Lodz University of Technology. Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Institute of Information Technology, Polish Cybernetic Society. Lodz Chapter. — Lodz : Lodz University of Technology, 2016. — ISBN: 978-83-7283-814-8. — S. 154–166. — Bibliogr. s. 164–166, Abstr.. — B. Ziółko, Sz. Pałka, T. Pędzimąż, J. Gałka – dod. afiliacja: Techmo sp. z o. o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Rola dźwięku w technologii wirtualnej rzeczywistości do celów szkoleniowych straży pożarnej[The role of audio in virtual reality technology for firefirthing training purpose] / Krzysztof Kowal, Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Szymon PAŁKA // W: Tendencje rozwojowe w zwalczaniu pożarów : Kraków, 30–31 maja 2017 : referaty konferencji / red. Mariusz Ziółko ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7464-931-5. — S. 33–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Dod. afiliacja autorów: Techmo sp. z o. o., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • SARMATA 2.0 automatic Polish language speech recognition system / Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz JADCZYK, Dawid SKURZOK, Piotr ŻELASKO, Jakub GAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Ireneusz GAWLIK, Szymon PAŁKA // W: INTERSPEECH 2015 : speech beyond speech : towards a better understanding of the most important biosignal : September 6–10, 2015, Dresden, Germany : abstracts / eds.: Sebastian Möller, [et al.]. — [Germany] : International Speech Communication Association, cop. 2015. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-5108-1790-6. — ISBN: 978-1-5108-1790-6. — S. 124. — Toż W: {http://interspeech2015.org/wp-content/uploads/direct/INTERSPEECH_2015_AbstractBook.pdf}. — Pełny tekst W: INTERSPEECH 2015 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} annual conference of the International Speech Communication Association : Dresden, Germany, September 6–10, 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany : International Speech Communication Association, 2015]. — S. 1062–1063. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {http://www.isca-speech.org/archive/interspeech_2015/papers/i15_1062.pdf}. — Bibliogr. s. 1063, Abstr. — B. Ziółko, T. Jadczyk, D. Skurzok, J. Gałka, T. Pędzimąż - dod. afiliacja: Techmo, Kraków

 • keywords: Polish, ASR, corpus, phonetic transcription

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Soundtracing for realtime speech adjustment to environmental conditions in 3D simulations / Bartosz ZIÓŁKO, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Szymon PAŁKA // W: INTERSPEECH 2017 : situated interaction : 20-24 August 2017, Stockholm, Sweden / eds. Francisco Lacerda, [et al.]. — [USA : International Speech and Communication Association], cop. 2017. — (Interspeech : Proceedings of the ... Annual Conference of the International Speech Communication Association ; ISSN 1990-9772). — S. 243. — Pełny tekst dostępny na dysku Flash. — S. 4026–4027. — Bibliogr. s. 4027, Abstr. — Dostęp również online: {http://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2017/pdfs/2002.PDF} [2018-01-26]

 • keywords: 3D modelling, auralization, soundtracing, speech modification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • System and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Bartosz ZIÓŁKO. — Int.Cl.: H04S 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20150146877 A1 ; Opubl. 2015-05-28. — Zgłosz. nr US201314092971 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20150146877A1.pdf

 • słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, gry komputerowe, śledzenie wiązek

  keywords: soundtracing, virtual reality, computer games

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • System and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Bartosz ZIÓŁKO. — Int.Cl.: G06F 17/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; US 20170109462 A1 ; Opubl. 2017-04-20. — Zgłosz. nr US201615347811 z dn. 2016-11-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US20170109462A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyznaczanie zbioru widocznych obiektów, widoczność obiektów, symulacja propagacji dźwięku, śledzenie wiązek

  keywords: visibility, PVS, sound propagation, beam tracing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • System and method for determining approximation set of visible object by beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szymon PAŁKA, Tomasz PĘDZIMĄŻ, Bartosz ZIÓŁKO. — Int.Cl.: G10K 15/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Japonia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; JP 2015108703 A ; Opubl. 2015-06-11. — Zgłosz. nr JP2013250903 z dn. 2013-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/JP2015108703A.pdf

 • słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, gry komputerowe, śledzenie wiązek

  keywords: soundtracing, virtual reality, computer games

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Système et procédé permettant de déterminer un ensemble approximatif d'objets visibles en matière de traçage par faisceauA system and a method for determining approximate set of visible objects in beam tracing / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PAŁKA Szymon, PĘDZIMĄŻ Tomasz, ZIÓŁKO Bartosz. — Int.Cl.: H04S 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Kanada. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; CA 2835490 A1 ; Opubl. 2015-05-27. — Zgłosz. nr CA20132835490 z dn. 2013-11-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/CA2835490A1.pdf

 • słowa kluczowe: wyznaczanie zbioru widocznych obiektów, widoczność obiektów, symulacja propagacji dźwięku, śledzenie wiązek

  keywords: visibility, PVS, sound propagation, beam tracing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Visibility determination in beam tracing with application for real-time sound simulation / Szymon PAŁKA, Barbara GŁUT, Bartosz ZIÓŁKO // Computer Science ; ISSN 1508-2806. — 2014 vol. 15 iss. 2, s. 197–214. — Bibliogr. s. 213–214, Abstr.. — Bartosz Ziółko – dod. afiliacja: Techmo sp. z o. o.

 • keywords: visibility determination, beam tracing, adaptive frustum

  cyfrowy identyfikator dokumentu: