Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Pałka, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0640-7939

ResearcherID: Y-7360-2018

Scopus: 36989840300

PBN: 903357

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 95 publikacji Autora


1
 • Ag powders consolidated by reciprocating extrusion (CEC) / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Agnieszka HOTLOŚ, Paweł PAŁKA, Wacław Pachla, Małgorzata Perek // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vols. 667–669, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — Nanomaterials by Severe Plastic Deformation : NanoSPD5 : selected peer-reviewed papers from 5th international conference : Nanjing, China, March 21–25, 2011, Part 1 / eds. Jing Tao Wang, Roberto B. Figueiredo, Terence G. Langdon. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.667-669.145.pdf

 • keywords: microstructure, several plastic deformation, powder consolidation, nanostructures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.667-669.145

2
 • Analiza doświadczalna akomodacyjnych systemów poślizgu w rozciąganych monokryształach miedziExperimental analysis of accommodation slip systems in tensioned copper single crystals / Paweł PAŁKA, Marek S. SZCZERBA // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 200–205. — Bibliogr. s. 204, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza numeryczna własności sprężystych blachy perforowanej w próbie gięcia trójpunktowegoNumerical analysis of elastic properties of perforated sheet metal in the three-point bending test / Wacław MUZYKIEWICZ, Łukasz KUCZEK, Marcin MROCZKOWSKI, Paweł PAŁKA, Marcin WIECZOREK // W: KomPlasTech 2018 : materiały XXV jubileuszowej konferencji „Informatyka w technologii metali” : Wisła - Jawornik, 21-24 stycznia 2018 : streszczenia prac / ed. Monika Hyrcza-Michalska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2018]. — ISBN: 978-83-65955-05-0. — S. 68–70. — Bibliogr. s. 69–70. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, blacha perforowana, próba gięcia trójpunktowego, efektywny moduł Younga

  keywords: numerical simulation, perforated sheet metal, three-point bending test, effective Young modulus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza struktury i własności powłok $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ otrzymanych metodą natrysku plazmowego na podłożu grafitowymThe analysis of microstructure and properties $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ coats produced by thermal spraying method at graphite substrate / Ilona NEJMAN, Maria RICHERT, Stanisław PIETRZYK, Paweł PAŁKA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 6, s. 273–278. — Bibliogr. s. 278

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, powłoki Al2O3, ZrO2+Y2O3, natrysk plazmowy

  keywords: microstructure, plasma spraying, Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza transformacji dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach jednofazowych stopów ${Cu-Al}$[An analysis of transformation of dominant slip system in tensile single phase ${Cu-Al}$ single crystals] / Paweł PAŁKA, Marek S. SZCZERBA // W: OMIS'2011 : Odkształcalność Metali i Stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada 2011 Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : PR], [2011]. — S. [35]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of texture of Mg alloys deformed by hot-rolling and modified Equal Channel Angular Pressing : [abstract] / M. PEREK-NOWAK, B. SUŁKOWSKI, T. Bajor, P. PAŁKA // W: IV AGH-HU joint symposium : 3\textsuperscript{rd}–6\textsuperscript{th} September 2014, Cracow, Poland. — [Poland : s. n.], [2014]. — S. 55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of the time effect on microstructure and properties of $Al-Fe$ powder composite after centrifuging and sintering process / Magdalena SUŚNIAK, Konrad Lasek, Maja Nowak, Paweł PAŁKA, Bartosz SUŁKOWSKI // W: ICCS20 : 20th International Conference on Composite Structures : Paris, France, 4–7 September 2017 : proceedings / ed. in chief Francesco Tornabene. — Bologna : Societá Editrice Esculapio, 2017. — (Structural and Computational Mechanics Book Series ; ISSN 2421-2822). — ISBN: 978-889-385-041-4. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15651/978-88-938-5041-4

8
 • Anizotropia dyfuzji w metalach o strukturze HCP na przykładzie dyfuzji miedzi w cynkuDiffusion anisotropy in HCP metals as based on the diffusion of copper in zinc / Michał Krośniak, Paweł PAŁKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 127–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania biomateriałów metalowych do komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania stałych konstrukcji protetycznychTests metallic biomaterials for computer-aided design and manufacturing of fixed prosthetic restorations / Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz BOJKO, Wojciech Ryniewicz, Paweł PAŁKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1903. Transport ; ISSN 0209-3324. — 2014 z. 82, s. 225–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, mikrotwardość, moduł Younga, protetyka stomatologiczna, DMLS, tytan i jego stopy, CAD/CAM

  keywords: microstructure, dental prosthetics, Young's modulus, Direct Metal Laser Sintering (DMLS), titanium and titanium alloys, microhardness, CAD/CAM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania modułu sprężystości wzdłużnej blachy stalowej DC01 z prostym układem otworów cylindrycznychExamination of the modulus of elasticity of DC01 steel sheet with right pattern of circular holes / M. WIECZOREK, W. MUZYKIEWICZ, M. MROCZKOWSKI, Ł. KUCZEK, P. PAŁKA // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 119–120. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowegoMicrostructural and strength studies $Co-Cr-Mo$ alloy on prosthetic reconstructions in casting technology and laser sintering / Łukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA // W: Modelowanie i pomiary w medycynie : materiały XIV sympozjum : Krynica Zdrój, 17–21 maja 2015 : streszczenia referatów = Modelling and measurements in medicine : XIV symposium : Krynica Zdrój 2015, May 17–21 : book of abstracts / pod red. Janusza Gajdy ; Katedra Metrologii i Elektroniki. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii i Elektroniki AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61528-44-9. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna

  keywords: microstructure, dental prosthetics, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania strukturalne i wytrzymałościowe stopu $Co-Cr-Mo$ na konstrukcje protetyczne w technologii odlewania i spiekania laserowegoMicrostructural and strength studies $Co-Cr-Mo$ alloy on prosthetic reconstruction in casting technology and laser sintering / Łukasz BOJKO, Anna M. RYNIEWICZ, Rafał Bogucki, Paweł PAŁKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 5, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — Anna M. Ryniewicz – dod. afiliacja: Uniwersytet Jagielloński. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2015/5/8.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, twardość, protetyka stomatologiczna, Co-Cr-Mo

  keywords: microstructure, dental prosthetics, hardness, Co-Cr-Mo

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2015.05.08

13
 • Badania tłoczności materiałów wielowarstwowych z aluminium i jego stopówInvestigation on drawability of multilayer materials made of aluminum and its alloys / Łukasz KUCZEK, Wacław MUZYKIEWICZ, Marcin MROCZKOWSKI, Paweł PAŁKA // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 47–48. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Characteristics of $Al-Fe$ sinters made by the powder metallurgy routeCharakterystyka spieków $Al-Fe$ wytworzonych metodą metalurgii proszków / Magdalena MAJCHROWSKA, Konrad Lasek, Maja Nowak, Paweł PAŁKA, Bartosz SUŁKOWSKI // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2018 vol. 44 no. 4, s. 195–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/mafe/article/view/3464/2325

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, metalurgia proszków, związki międzymetaliczne, spieki Al/Fe, interfejs

  keywords: microstructure, intermetallic compounds, interface, powder metallurgy, Al/Fe sinters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/mafe.2018.44.4.195

15
 • Deformation behavior of AZ61 magnesium alloy systematically rolled and annealed at $450^{\circ}$C / B. SUŁKOWSKI, P. PAŁKA // Kovové Materiály = Metallic Materials ; ISSN 0023-432X. — 2016 vol. 54 iss. 3, s. 147–151. — Bibliogr. s. 151, Abstr.

 • keywords: recrystallization, texture, twinning, magnesium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4149/km_2016_3_147

16
17
 • Efekt transformacji dominującego systemu poślizgu w rozciąganych nanokryształach $Cu-1,14\%at.Al$The effect of transformation of dominant slip system in tensile $Cu-1,14\%at.Al$ single crystals / Marek S. SZCZERBA, Paweł PAŁKA, Konrad Wolski // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 11, s. 676–680. — Bibliogr. s. 680. — Odkształcalność metali i stopów : IX konferencja naukowa : 22–25 listopada, 2011, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN, Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Sigma-NOT, 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=64022

 • słowa kluczowe: plastyczność monokryształów RSC, transformacja dominującego systemu poślizgu

  keywords: plasticity of fcc single crystals, transformation of dominant slip system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Efektywny model sprężystości wzdłużnej blachy aluminiowej z prostym układem otworów cylindrycznychThe effective longitudinal elastic modulus of aluminium sheet with right pattern of circular holes / Łukasz KUCZEK, Wacław MUZYKIEWICZ, Marcin WIECZOREK, Marcin MROCZKOWSKI, Paweł PAŁKA, Daniel Zięba // W: PLASTMET'2018 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : XI konferencja naukowa : 27–30 listopada 2018, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2018. — Na s. tyt. dod.: Katedra Przeróbki Plastycznej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. — ISBN: 978-83-7934-258-7. — S. 49–50. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Efektywny moduł sprężystości wzdłużnej blachy stalowej DC01 z heksagonalnym układem otworów cylindrycznychThe effective longitudinal elastic modulus of DC01 steel sheet with hexagonal array of circular holes / Marcin WIECZOREK, Wacław MUZYKIEWICZ, Marcin MROCZKOWSKI, Łukasz KUCZEK, Paweł PAŁKA // W: OMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — ISBN: 978-83-7934-181-8. — S. 68–69. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Effect of geometrical constraints on the lattice rotation in channel die compression and high pressure torsion : [abstract] / R. Chulist, P. PAŁKA, A. Piątkowski, W. Skrotzki, M. SZCZERBA // W: ICOTOM 17 : 17\textsuperscript{th} International Conference on Textures of Materials : August 24–29, 2014, Dresden, Germany / Technische Universität Dresden. — [Germany : s. n.], [2014]. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Effect of severe plastic deformation on microstructure and properties of polycrystalline aluminium Al99.5Wpływ intensywnych odkształceń plastycznych na zmiany mikrostruktury i właściwości polikrystalicznego aluminium Al99,5 / B. LESZCZYŃSKA-MADEJ, P. PAŁKA, M. RICHERT // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 313–316. — Bibliogr. s. 316

 • keywords: aluminium, texture, microstructure, mechanical properties, severe plastic deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0051

22
23
 • Electrical contacts produced from AgSnBi alloy by combined method of CEC + HEStyki elektryczne AgSnBi wytwarzane kombinowaną metodą CWS + HE / Grzegorz BOCZKAL, Maria W. RICHERT, Agnieszka HOTLOŚ, Paweł PAŁKA, Jakub WIEWIÓRA // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 164–167. — Bibliogr. s. 167

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, styki elektryczne, własności elektryczne

  keywords: microstructure, electrical properties, electrical contacts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.4.3

24
 • Experimental studies of a change of dominant slip system in tensile $Cu-6at\%Al$ single crystalsAnaliza doświadczalna zmiany dominującego systemu poślizgu w rozciąganych monokryształach $Cu-6\%at.Al$ / M. S. SZCZERBA, P. PAŁKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 57–64. — Bibliogr. s. 64. — X Symposium on Deformation Inhomogeneities in Materials : French-Polish jointed meeting : 19–20 May, 2008, Orsay. — Warszawa ; Kraków : Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Fabrication of $TiB_{2}$-rainforced $NiAl$ composites by spark plasma sintering / Paweł Hyjek, Piotr Putyra, Paweł PAŁKA, Lucyna Jaworska // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 143

 • keywords: spark plasma sintering, NiAl/Ni3Al two phases composites, TiB2 reinforcing particles, tribological studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: