Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Pająk, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
  • Badanie materiałochłonności pali CFA na podstawie komputerowych zapisów jakości realizacji paliA study on material consumption in CFA piles on the basis of computerized quality monitoring / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2010 R. 107 z. 2, s. 391–403. — Bibliogr. s. 403, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomocą analizy wielokryterialnejFoundations reinforcement methods of the antique building and their assessment with multicriteria analysis / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 2, s. 277–286. — Bibliogr. s. 286, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-02/GG_2008_2_26.pdf

  • słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, liczba rozmyta, wzmocnienie fundamentów

    keywords: multicriteria analysis, fuzzy number, piles, foundations reinforcement

3
  • Posadowienie budynku na palach CFA na gruntach nasypowych z odpadów poprzemysłowych: studium przypadkuBuilding's CFA piles foundation in soils of industrial waste products: case study / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // W: Inżynieria procesów budowlanych : Wisła 2009 : konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne / Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Procesów Budowlanych. — [Gliwice : PŚ. KPB], [2009]. — ISBN: 978-83-60837-38-2. — S. 367–374. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Summ.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
  • Rozwój technologii palowania i problem ich wyboruThe development of piling technologies and the issue of their selection / Anna SOBOTKA, Marta PAJĄK // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2009 nr 2, s. 40–49. — Bibliogr. s. 49

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych