Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Pająk, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6341-9218

ResearcherID: E-4299-2012

Scopus: 35771379200

PBN: 900603

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Assessment of possibilities of electricity production in flash geothermal system in PolandOcena możliwości wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu obiegów z separacją pary w polskich warunkach geotermalnych / Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 3, s. 17–29. — Bibliogr. s. 27–28, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/WYanLb

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Polska, siłownie geotermalne, obieg z separacją pary, moc właściwa

  keywords: Poland, geothermal energy, geothermal power plant, flash cycle, specific power

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.3.17

2
 • A structural-thermal model of the Karkonosze Pluton (Sudetes Mountains, SW Poland) for hot dry rock (HDR) geothermal useModel strukturalno-termiczny plutonu Karkonoszy (Sudety, Polska SW) w kontekście technologii wykorzystania ciepła gorących suchych skał (HDR) / Wiesław Bujakowski, Antoni BARBACKI, Maciej Miecznik, Leszek PAJĄK, Robert Skrzypczak // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 917–935. — Bibliogr. s. 933–935

 • słowa kluczowe: technologia HDR, Karkonosze, model strukturalno-termiczny, anomalie termiczne

  keywords: HDR technology, Karkonosze Pluton - Poland, structural and thermal model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0061

3
 • Concentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA, W. Bujakowski, A. SZCZEPAŃSKI // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — L. Pająk, B. Tomaszewska - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: geothermal water, injection, reverse osmosis, concentrate disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK, G. Hołojuch // W: Desalination for the environment: clean water and energy : 22–26 May 2016, Rome, Italy : abstracts / European Desalination Society. — [Italy : s. n.], [2016]. — S. 106–107. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: borehole, injection, concentrate disposing, inland water treatment processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Energy and environmental analysis of disposing of concentrate by injecting it back into the deep geological formation / Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Grażyna Hołojuch // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2017 vol. 69, s. 316–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences

 • keywords: desalination, geothermal system, injection, concentrate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2017.0657

6
 • Energy and environmental aspects assesment of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / L. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 57–58. — L. Pająk, B. Tomaszewska - dod. afiliacja: Polish Academy of Science

 • keywords: heating, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, heat pomp, water/water heat pomp

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Low-enthalpy geothermal energy as a source of energy and integrated freshwater production in inland areas: technological and economic feasibility / Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Jochen Bundschuh, Wiesław Bujakowski // Desalination ; ISSN 0011-9164. — 2018 vol. 435, s. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-19. — B. Tomaszewska, L. Pająk - dod. afiliacja: Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences. — tekst: https://goo.gl/praS6h

 • keywords: energy, geothermal energy, emission, desalination, injection, concentrate disposal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.desal.2017.12.032

8
9
 • Ocena możliwości akumulacji ciepła w rozległych systemach przesyłowych współpracujących z hybrydowymi źródłami wykorzystującymi zasoby energii odnawialnejEvaluation of heat storage possibility in large transmission systems cooperating with hybrid sources applying renewable energy resources / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2013 t. 44 nr 7, s. 267–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: energia odnawialna, ciepłownictwo, hybrydowe systemy energetyczne, akumulacja ciepła, straty ciepła, sterowanie mocą dostarczoną, modelowanie matematyczne

  keywords: mathematical modeling, renewable energy, energy storage, heating, hybrid energy systems, power control, energy losses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie TarnowaFeasibility assessment of utilizing geothermal energy in Tarnow area / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI, Bartłomiej Radomski // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2014 t. 45 nr 12, s. 453–456. — Bibliogr. s. 456, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, ciepłownictwo, OZE, balneologia

  keywords: geothermal energy, district heating, RES, balneology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena zapotrzebowania na moc cieplną i wymaganą temperaturę nośnika ciepła w instalacji wodnego topnienia śniegu i odladzania powierzchni estakad w polskich warunkach klimatycznychEstimation of demand for heat and required temperature of heat carrier in installation of water snow melting and de-icing of flyover surfaces in Polish climatic conditions / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2015 t. 46 nr 8, s. 315–318. — Bibliogr. s. 318, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wymiana ciepła, zimowe utrzymanie dróg, odladzanie

  keywords: heat exchange, winter road maintenance, de-icing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/9.2015.8.6

12
 • Porównanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych wykorzystania pompy ciepła typu woda/woda i solanka/woda do ogrzewania domu jednorodzinnegoComparison of energy, economic and environmental impacts of the use of water/water and brine/water heat pumps for heating single-family house / Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2016 t. 47 nr 4, s. 152–157. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, ogrzewanie, pompy ciepła woda/woda, pompy ciepła solanka/woda, płaski gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: energy efficiency, heat pump, heating and air conditioning of buildings, brine/water heat pump, flat ground heat exchanger, water/water heat pomp

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15599/9.2016.4.5

13
 • Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnychA review of applications for numerical modelling of environmental processes in geothermal systems / Robert ZDECHLIK, Barbara Tomaszewska, Marta DENDYS, Leszek PAJĄK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/2, s. 1150–1154. — Bibliogr. s. 1153–1154, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

 • keywords: numerical modelling, geothermal system, geothermic, TOUGH, MODFLOW, FEFLOW

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Reinjection of cooled water back into a reservoir / Leszek PAJĄK, Barbara TOMASZEWSKA // W: Geothermal water management / eds. Jochen Bundschuh, Barbara Tomaszewska. — Boca Raton [etc] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2018. — (Sustainable Water Developments : Resources, Management, Treatment, Efficiency and Reuse ; ISSN 2373-7506 ; vol. 6). — ISBN: 978-1-138-02721-3 ; e-ISBN: 978-1-315-73497-2. — S. 31–39. — Bibliogr. s. 39. — B. Tomaszewska – dod. afiliacja: Polish Academy of Sciences. — Afiliacja autora - L. Pająka potwierdzona erratą z wydawnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Study to national activities and funding opportunities of furthering education programs for unemployed academics in green jobs – preliminary results of the Erasmus+ project : abstract / Susanne Rahner, Ilona Winter, Michael Hartmann, Frank Wittig, Aleksandra Kasztelewicz, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK, Marta Mraz, Stelian Nistor // W: Applied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://applied-geophysics.eu/wp-content/uploads/Rahner.pdf [2018-05-09]. — Toż na CD-ROMie. — B. Tomaszewska, L. Pająk – dod. afiliacja: Mineral Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The analysis of main aspects during injecting of retentate into the deep geological systems / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK // W: IWA reuse 2017 [Dokument elektroniczny] : 11th IWA international conference on Water reclamation and reuse : July 23–27, 2017, Long Beach, [USA]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2017]. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/aEo7QJ [2017-10-12]. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Dod. afiliacja autorów: Polish Academy of Sciences

 • keywords: energy, emission, desalination, injection, retentate disposal, deep geological stricture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The analysis of the desalination of geothermal water to obtain high quality permeate useful as a network water in a district heating system / B. TOMASZEWSKA, L. PAJĄK, G. Holojuch, M. Balcer // W: 3\textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P2.45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakty dostępne po pobraniu aplikacji MEMDES 2017 na urządzenia mobilne. — B. Tomaszewska, L. Pająk - pierwsza afiliacja: Polish Academy of Sciences, Poland

 • keywords: reverse osmosis, geothermal water desalination, district heating system, network water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The application of numerical modeling to geothermal investments / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Leszek PAJĄK, Bartosz PAPIERNIK, Michał MICHNA // Computer Assisted Methods in Engineering and Science ; ISSN 2299-3649. — Tytuł poprz.: Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences ; ISSN: 1232-308X. — 2015 vol. 22, s. 385–396. — Bibliogr. s. 395–396

 • keywords: numerical modeling, geothermal investments, geothermal heating plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The influence of variability of calculation grids on the results of numerical modeling of geothermal doublets - an example from the Choszczno area, north-western Poland / A. WACHOWICZ-PYZIK, A. SOWIŻDŻAŁ, L. PAJĄK // W: EUROTHERM-2016 : 7th European Thermal-Sciences Conference : Krakow, Poland, 19–23 June 2016 : book of abstracts / eds. J. S. Szmyd, J. Spałek, A. J. Nowak. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2016. — ISBN: 978-83-7464-868-4. — S. 26

 • keywords: numerical modeling, geothermal doublet, geothermics, finite-differences method (MRS), TOUGH2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The influence of variability of calculation grids on the results of numerical modeling of geothermal doublets - an example from the Choszczno area, north-western Poland / A. WACHOWICZ-PYZIK, A. SOWIŻDŻAŁ, L. PAJĄK // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2016 vol. 745 art. no. 032021, s. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-21. — 7th European Thermal-Sciences Conference (Eurotherm2016) : 19–23 June 2016, Krakow, Poland. — tekst: https://goo.gl/RzDozC

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/745/3/032021

21
 • The use of numerical modeling for geothermal investments / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Leszek PAJĄK, Bartosz PAPIERNIK, Michał MICHNA // W: NHT 2015 : Numerical Heat Transfer 2015 – Eurotherm seminar no. 109 : 27-30 September, 2015, Warsaw, Poland : book of abstracts / ed. by: Andrzej J. Nowak, Jerzy Banaszek, Božidar Šarler ; Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, Institute of Heat Engineering. Warsaw University of Technology. — Gliwice–Warsaw : ITT, SUT, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-29-4. — S. 145-146. — Bibliogr. s. 146. — Toż na dołączonym dysku Flash. — S. 407–408

 • keywords: numerical modeling, geothermal investments, geothermal heating plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wody termalne w rejonie Jędrzejowa – zasoby energetyczne i możliwości wykorzystaniaThermal waters in the area of Jędrzejów – energy resources and possibilities of their use / Kinga Wielgus, Antoni BARBACKI, Leszek PAJĄK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2018 vol. 66 nr 2, s. 118–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/WqGYHB

 • keywords: reservoir parameters, thermal waters, geothermal resources, Jędrzejów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wykorzystanie modelowania numerycznego do określenia wpływu konfiguracji otworów na parametry eksploatacyjne dla dubletu geotermalnego w rejonie ChoszcznaNumerical modeling for determination of geothermal doublets configuration and its influence for exploitation parameters – an example from the Choszczno area / Anna WACHOWICZ-PYZIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Leszek PAJĄK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 4, s. 553–564. — Bibliogr. s. 562–564, Summ.

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, energia geotermalna, metoda różnic skończonych

  keywords: numerical modeling, geothermal doublet, geothermics, TOUGH2, finite-differences method (FDM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.299

24
 • Wykorzystanie pojemności cieplnej dużych systemów dystrybucji energii[The use of the heat capacity of large power distribution systems] / Leszek PAJĄK, Antoni BARBACKI // W: IV Konferencja wytwórców energii elektrycznej i cieplnej : Skawina, 25–27 września 2013 r.. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 49–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zintegrowany system otworowych wymienników ciepła i kolektorów słonecznychIntegrated system of borehole heat exchangers and solar collectors / Tomasz ŚLIWA, Andrzej GONET, Albert ZŁOTKOWSKI, Leszek PAJĄK, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Zbigniew JEZUIT ; pod red. Tomasza ŚLIWY. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 165 s.. — (Monografie Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0474). — Bibliogr. s. 161–165, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-540-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: