Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Ostrowski, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3674-340X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57194506631

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • Application of multiple regression in the analysis of convergence of roadways concerning selected geological factors / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Łukasz BEDNAREK // International Journal of Mining and Mineral Engineering ; ISSN 1754-890X. — 2021 vol. 12 no. 4, s. 266–291. — Bibliogr. s. 287–291, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-02-28

  orcid iD
 • keywords: convergence, statistics, multiple regression, roadways, faults, waterlogged rock

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1504/IJMME.2021.121322

3
 • Badania konwergencji jako podstawa analizy numerycznej zmian parametrów pozniszczeniowych skał warunku Hoeka-Browna wynikających z eksploatacji ścianowej oraz oceny wielkości naprężeń poziomych : [streszczenie][The converegnce investigations as the basis of numerical study of Hoek-Brown post-failure rock mass parameters changed by the longwall exploitation and the study of horizontal stresses in situ : abstract] / Łukasz OSTROWSKI, Piotr MAŁKOWSKI // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Convergence monitoring as a basis for numerical analysis of changes of rock-mass quality and Hoek-Brown failure criterion parameters due to longwall excavationPomiary konwergencji jako podstawa analizy numerycznej zmian jakości górotworu i parametrów kryterium wytrzymałościowego Hoeka-Browna wynikających z eksploatacji ścianowej / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2019 vol. 64 no. 1, s. 93–118. — Bibliogr. s. 117–118. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/1166/872

  orcid iD
 • keywords: back analysis, longwall excavation, m and s parameters, convergence of mining gallery, Hoek-Brown failure criterion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2019.126274

5
 • Geomechanical and mineralogical characterization of Krosno sandstones (Outer Carpathians, South Poland) / Grzegorz MACHOWSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-00-3. — S. 677–685. — Bibliogr. s. 684–685, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: mineralogical composition, Outer Carpathians sandstones, rock brittleness, sandstone mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.085

6
7
 • Modelling the small throw fault effect on the stability of a mining roadway and its verification by in situ investigation / MAŁKOWSKI Piotr, OSTROWSKI Łukasz, Bachanek Piotr // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2017 vol. 10 iss. 12 art. no. 2082, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-07. — tekst: http://www.mdpi.com/1996-1073/10/12/2082/pdf

  orcid iD
 • keywords: numerical calculations, in situ measurements, fault, roadway convergence, roadway stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en10122082

8
 • Ocena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowegoAssessment of the impact of the support's mechanical lining on the stability of the roadway / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2015 R. 66 nr 1, s. 33–43. — Bibliogr. s. 42–43. — Artykuł zredagowano na podstawie referatu z międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej „Górnicze zagrożenia naturalne”, Targanice, 4–7 listopada 2014

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ocena wpływu jakości wykładki na stateczność wyrobiska korytarzowego poddanego obciążeniom statycznym i dynamicznym na podstawie obliczeń numerycznych[Assessment of the lining quality impact on stabilty of the roadway exposed to static and dynamic loading based on numerical calculations] / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // W: GZN 2014 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2014 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie : Targanice k/Żywca, 4–7 listopada 2014 / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg okł.. — S. 22–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowych[Optimization of roof coal thickness in the roof of longwall face as a result of water inflow into roof rocks] / Piotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Optymalizacja grubości łaty węglowej pozostawionej w stropie wyrobiska ścianowego z uwagi na zawodnienie skał stropowychOptimization of roof coal thickness in the roof of longwall face as a result of water inflow into roof rocks / Piotr MAŁKOWSKI, Artur ULASZEK, Łukasz OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 48–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obliczenia MES, badania laboratoryjne, wpływ wody na wytrzymałość skał, eksploatacja z łatą węgla

  keywords: laboratory investigations, FEM calculations, water influence on rock strength, exploitation with roof coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stateczność wyrobiska korytarzowego drążonego w strefie uskokowej w świetle badań kopalnianych i numerycznych : [abstrakt][The stability of roadway driving in the fault zone in the light of in situ and numerical investigation : abstract] / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // W: GZN2017 : XXIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2017 : obudowa górnicza na miarę potrzeb i oczekiwań : Ustroń, 4–6 października 2017 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 20–21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Stateczność wyrobiska korytarzowego drążonego w strefie uskokowej w świetle badań kopalnianych i numerycznychThe stability of roadway driven in the fault zone in the light of in situ and numerical investigations / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 2, s. 17–27. — Bibliogr. s. 27, Abstr.. — tekst: http://www-1sitg-1pl-14rc5p5sk0892.wbg2.bg.agh.edu.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1143-pdf.html

  orcid iD
 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, stateczność wyrobiska korytarzowego, strefa uskokowa, badania kopalniane

  keywords: numerical calculations, in situ measurements, roadway stability, fault zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The effect of selected factors on floor upheaval in roadways — in situ testing / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Łukasz BEDNAREK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 21 art. no. 5686, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5686/pdf

  orcid iD
 • keywords: statistical analysis, floor upheaval, fault, mining excavations, water influence on rocks, underground measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en13215686

15
 • The impact of the low throw fault on the stability of roadways in a hard coal mine / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2017 vol. 39 no. 1, s. 63–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: fault, floor heaving, roadway convergence, roadway stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/sgem-2017-0006

16
 • The impact of the mineral composition of Carboniferous claystones on the water-induced changes of their geomechanical properties / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2017 vol. 43 no. 1, s. 43–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/2200/1778

  orcid iD
 • keywords: mineral composition, geomechanical properties, Carboniferous claystones, water-induced changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2017.43.1.43

17
18
 • The phenomenon boiling of the floor in the mine excavations, depending on the depth of excavation and strength of the rocks that surround them / Agnieszka GRABIEC, Łukasz OSTROWSKI // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 39

 • keywords: displacement, convergence, numerical models, stability of excavations, strength of rocks, boiling on floor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wartość współczynnika \emph{MR} (modulus ratio) dla skał spągowych o zmiennej wilgotności w kopalniach węgła kamiennegoThe value of \emph{MR} (modulus ratio) for floor rocks with variable moisture content in hard coal mines / Łukasz OSTROWSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 R. 67 nr 7–8, s. 484–492. — Bibliogr. s. 492

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Własności i wątpliwości - o skałach w rejonie tunelu na drodze ekspresowej S-3[Properties and doubts - about rocks in the tunnel area on the S-3 expressway] / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz OSTROWSKI, Łukasz BEDNAREK // W: XLIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii [Dokument elektroniczny] : 19-23 września 2021 Krynica Zdrój : książka streszczeń. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Katedra Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki AGH], [2021]. — 1 dysk optyczny. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ frontu eksploatacji na konwergencję wyrobiska przyścianowego[Influence of longwall working on the roadway convergence] / Łukasz OSTROWSKI // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7493-981-2. — S. 58–59. — Bibliogr. s. 59

 • słowa kluczowe: wypiętrzanie spągu, wyrobisko korytarzowe, konwergencja pionowa, konwergencja pozioma, ściana, chodnik przyścianowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ metodyki wyznaczania modułu sprężystości liniowej na jego wartości dla skał osadowych w próbie jednoosiowego ściskania : [streszczenie][Young modulus determination methodology influence on its value for sedimentary rocks in uniaxial compression test] / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // W: XXXVIII zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 9–13 marca 2015] : materiały konferencyjne / Politechnika Wrocławska. Instytut Geotechniki i Hydrotechniki [et al.]. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 49. — Bibliogr. s. 49. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ uskoków o małych zrzutach na stateczność wyrobiska korytarzowego w świetle badań kopalnianych[The impact of the low throw faults on the roadway stability in the light of mining reserch] / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI, Piotr Bachanek // W: XL zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : [Karpacz, 20–23 marca 2017] : materiały konferencyjne. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ właściwości mechanicznych skał otaczających wyrobisko korytarzowe na zjawisko wypiętrzania spąguInfluence of mechanical properties of rocks surrounding a dog heading on floor upheaval / Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 12, s. 78–90. — Bibliogr. s. 89–90, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wyrobiska korytarzowe, obliczenia numeryczne, wypiętrzanie spągu, własności mechaniczne skał

  keywords: numerical calculations, mechanical properties of rocks, floor upheaval, dog headings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wpływ zawodnienia na wypiętrzanie skał spągowych wyrobiska korytarzowegoWater influence on roadways floor heaving / Łukasz OSTROWSKI, Piotr MAŁKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 nr 3, s. 28–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wypiętrzanie spągu, zawodnienie skał, konwergencja wyrobiska korytarzowego

  keywords: floor heaving, water rock mass, roadway convergence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: