Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Ostrowski, mgr inż.

doktorant

Faculty of Civil Engineering and Resource Management
WILiGZ-kgbg


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-5047-5862 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57202941835

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonuInfluence of separated coal bottom ash on frost resistance of concrete / Daniel WAŁACH, Marek CAŁA, Krzysztof OSTROWSKI, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ; ISSN 2299-8535. — 2017 nr 1 (19), s. 47–54. — Bibliogr. s. 53

 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, mrozoodporność betonu

  keywords: combustion by-products, frost resistance of concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/bozpe.2017.1.07

2
 • Badania rozwarstwień skał w stropie wyrobiska z obudową kotwowąThe research of rocks deformation around excavations with bolt support / Stanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Krzysztof OSTROWSKI, Svetlana Sakhno // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 4, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, rozwarstwienie, wyrobisko przygotowawcze

  keywords: bolt support, preparatory excavation, delamination of roof rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Comparative analysis of the coarse aggregate shapes used to manufacturing high performance self-compacting concreteAnaliza porównawcza kształtu kruszyw stosowanych w produkcji wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych / Krzysztof OSTROWSKI, Konrad OLEKSIK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 7, s. 75–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-25. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12134/

 • słowa kluczowe: kształt, beton samozagęszczalny, kruszywo, komputerowa analiza obrazu

  keywords: shape, coarse aggregate, computer image analysis, self-compacting concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.101.8796

4
5
 • Determination of flakiness index (FI) and shape index (SI) using open source digital image analysis software / OLEKSIK K., OSTROWSKI K., MROCHEŃ  D. // W: MEC 2018 : Mineral Engineering Conference : Zawiercie, 26–29 September 2018 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Epoxy resin coatings modified with waste glass powder for sustainable constructionPowłoki z żywic epoksydowych modyfikowane odpadową mączką szklaną dla zrównoważonego budownictwa / Agnieszka Chowaniec, Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 vol. 8, s. 99–109. — Bibliogr. s. 108–109, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-29. — Artykuł w części: Civil Engineering. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12186/

 • słowa kluczowe: powłoka z żywicy epoksydowej, mączka szklana

  keywords: glass powder, epoxy resin coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.118.8893

7
 • Możliwość wykonania metra w rejonie krakowskiej AGHThe ability to construct the subway in the area of Cracow AGH / Krzysztof OSTROWSKI, Antoni TAJDUŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 7, s. 26–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, metro, metody drążenia tuneli, geologia rejonu AGH

  keywords: numerical analysis, tunnel excavation methods, subway, geology of AGH area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nośność elementów osiowo ściskanych na przykładzie kolumn z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego wzmocnionych włóknami węglowymiBearing capacity of concrete columns produced from high performance concrete and high performance fibre reinforced concrete confined by CFRP sheets under uniaxial compression / Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH, Bartłomiej Ahmida // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 3, s. 309–316. — Bibliogr. s. 315–316, Summ.

 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, stalowe zbrojenie rozproszone

  keywords: high performance concrete, composite column, stress-strain, steel microfibers, carbon fibre reinforced polymer material

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.214

9
 • Nośność kolumn z fibrobetonu zwykłego wzmocnionych matami z włókien węglowych przy jednoosiowym ściskaniuBearing capacity of circular normal fiber concrete columns reinforced by CFRP sheets under uniaxial compression / Krzysztof OSTROWSKI // W: Budmika'16 : ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [20-22 kwietnia 2016 r., Poznań] : streszczenia / eds. Dominika Stryjak, Barbara Wolek, Dawid Borkowski. — Poznań : Fundacja ALTUM, 2016. — ISBN: 978-83-942584-4-3. — S. 223–224. — Bibliogr. s. 224. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ochrona wyrobisk utrzymywanych w strefie skał spękanych w ukraińskich kopalniach węgla kamiennegoSupporting of excavations in the zone of fissured rocks in the Ukrainian hard coal mines / Stanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Aleksandr Isayenkow, Krzysztof OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 9, s. 78–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, wypiętrzanie spągu, stateczność wyrobisk, kotwienie

  keywords: mining, bolting, stability of excavations, floor heaving

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposoby wzmacniania stalowej wieży kratowej na przykładzie obiektu zlokalizowanego w III strefie obciążenia wiatrem[Ways of reinforcing a steel lattice tower on an example of an object located in the III zone of wind load] / Roman KINASZ, Marcin Bebłociński, Krzysztof OSTROWSKI // W: Poszerzamy horyzonty : monografia, T. 3 / red. nauk. Piotr Rachwał, Marta Rachwał, Waldemar Gorajczyk. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — ISBN: 978-83-63216-07-8. — S. 148–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz.

 • słowa kluczowe: stalowa wieża kratowa, wzmocnienie konstrukcji, nośność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób oznaczania in situ właściwości wytrzymałościowych materiału[Method for in situ determination of material strength properties] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Politechnika Wrocławska, Wrocław ; wynalazca: OSTROWSKI Krzysztof, Sadowski Łukasz. — Int.Cl.: G01N 3/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427075 A1 ; Opubl. 2020-03-23. — Zgłosz. nr P.427075 z dn. 2018-09-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 7, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427075A1.pdf

 • słowa kluczowe: wytrzymałość, wiercenie, gęstość energii, energia zniszczenia

  keywords: strength, drilling, energy density, energy of destruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The effect of the morphology of coarse aggregate on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete / Krzysztof OSTROWSKI, Łukasz Sadowski, Damian Stefaniuk, Daniel WAŁACH, Tomasz GAWENDA, Konrad OLEKSIK, Ireneusz Usydus // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2018 vol. 11 iss. 8 art. no. 1372, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/11/8/1372/pdf

 • keywords: flowability, morphology, coarse aggregate, fibre-reinforcement, self-compacting concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma11081372

14
 • The impact of coarse aggregate shape on the behavior of self-compacting high-performance concrete / Krzysztof OSTROWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2018 vol. 49 art. no. 00079, s. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-13. — SOLINA 2018 : VII conference SOLINA sustainable development : architecture - building construction - environmental engineering and protection innovative energy-efficient technologies - utilization of renewable energy sources : Polańczyk, Poland, June 19-23, 2018. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/24/e3sconf_solina2018_00079.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20184900079

15
 • The influence of CFRP sheets on the strength of short columns produced from normal strength concrete and fibre reinforced concreteWpływ mat z włókien węglowych na wytrzymałość krótkich kolumn ściskanych z betonu zwykłego i fibrobetonu / Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2016 2-B, s. 159–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, fibrobeton zwykły, naprężenie-odkształcenie, wzmocnienie

  keywords: strengthening, composite column, carbon reinforced polymer material, stress-strain, fibre-reinforced concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The influence of CFRP sheets on the strength of specimens produced using normal concrete and high-performance concrete assessed using uniaxial compression testsWpływ włókien węglowych na wytrzymałość próbek z betonu zwykłego i wysokowartościowego ściskanych jednoosiowo / Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 7, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, beton zwykły, beton wysokowytrzymałościowy

  keywords: high performance concrete, composite column, carbon reinforced polymer material, stress-strain, normal concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.107.6648

17
 • The influence of coarse aggregate shape on the properties of high-performance, self-compacting concreteWpływ kształtu ziaren kruszywa grubego na właściwości samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych / Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 5, s. 25–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: płynność, samozagęszczalny beton wysokowartościowy, kształt ziaren kruszywa, wytrzymałość betonu

  keywords: flowability, shape of coarse aggregate, strength of concrete, high performance, self compacting concrete, HPSCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.066.6423

18
 • The influence of coarse aggregate shape on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete / Krzysztof OSTROWSKI, Łukasz Sadowski, Daniel WAŁACH, Tomasz GAWENDA // W: EAC-02 : 2\textsuperscript{nd} international RILEM/COST conference on Early Age Cracking and serviceability in cement-based materials and structures : 12–14 September 2017, Brussels, Belgium, vol. 1 / ed. by Stéphanie Staquet, Dimitrios Aggelis. — Paris : RILEM Publications S. A. R. L., cop. 2017. — (RILEM Proceedings Pro ; 120). — ISBN vol. 1&2: 978-2-35158-197-1, e-ISBN vol. 1&2: 978-2-35158-198-8. — ISBN: 978-2-35158-199-5. — S. 239–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

 • keywords: flowability, concrete, shape, strength of concrete, coarse aggregate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Wpływ foremności ziaren kruszywa na właściwości świeżej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu na przykładzie betonu samozagęszczalnegoInfluence of shape of the coarse aggregate on the properties of fresh concrete mixture and concrete on the example of self-compacting concrete / Krzysztof OSTROWSKI, Marcin Bebłociński // W: Współczesne problemy budownictwa : rozwiązania praktyczne i numeryczne = Contemporary problems of construction : practical and numerical solutions / oprac. nauk. Maciej Major, Jacek Selejdak. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2017. — (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 330). — ISBN: 978-83-7193-670-8. — S. 58–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość betonu, beton samozagęszczalny, kształ ziaren kruszywa

  keywords: shape of coarse aggregate, strength of concrete, self-compacting concrete, SCC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: