Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Ostrowski, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonuInfluence of separated coal bottom ash on frost resistance of concrete / Daniel WAŁACH, Marek CAŁA, Krzysztof OSTROWSKI, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym ; ISSN 2299-8535. — 2017 nr 1 (19), s. 47–54. — Bibliogr. s. 53

 • słowa kluczowe: uboczne produkty spalania, mrozoodporność betonu

  keywords: combustion by-products, frost resistance of concrete

2
 • Badania rozwarstwień skał w stropie wyrobiska z obudową kotwowąThe research of rocks deformation around excavations with bolt support / Stanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Krzysztof OSTROWSKI, Svetlana Sakhno // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 4, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa kotwowa, rozwarstwienie, wyrobisko przygotowawcze

  keywords: bolt support, preparatory excavation, delamination of roof rocks

3
 • Możliwość wykonania metra w rejonie krakowskiej AGHThe ability to construct the subway in the area of Cracow AGH / Krzysztof OSTROWSKI, Antoni TAJDUŚ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 7, s. 26–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, metro, metody drążenia tuneli, geologia rejonu AGH

  keywords: numerical analysis, tunnel excavation methods, subway, geology of AGH area

4
 • Nośność elementów osiowo ściskanych na przykładzie kolumn z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego wzmocnionych włóknami węglowymiBearing capacity of concrete columns produced from high performance concrete and high performance fibre reinforced concrete confined by CFRP sheets under uniaxial compression / Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH, Bartłomiej Ahmida // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 3, s. 309–316. — Bibliogr. s. 315–316, Summ.

 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowy, włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, stalowe zbrojenie rozproszone

  keywords: high performance concrete, composite column, stress-strain, steel microfibers, carbon fibre reinforced polymer material

5
 • Nośność kolumn z fibrobetonu zwykłego wzmocnionych matami z włókien węglowych przy jednoosiowym ściskaniuBearing capacity of circular normal fiber concrete columns reinforced by CFRP sheets under uniaxial compression / Krzysztof OSTROWSKI // W: Budmika'16 : ogólnopolska studencka konferencja budowlana : [20-22 kwietnia 2016 r., Poznań] : streszczenia / eds. Dominika Stryjak, Barbara Wolek, Dawid Borkowski. — Poznań : Fundacja ALTUM, 2016. — ISBN: 978-83-942584-4-3. — S. 223–224. — Bibliogr. s. 224. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ochrona wyrobisk utrzymywanych w strefie skał spękanych w ukraińskich kopalniach węgla kamiennegoSupporting of excavations in the zone of fissured rocks in the Ukrainian hard coal mines / Stanislav RODZIN, Ivan Sakhno, Aleksandr Isayenkow, Krzysztof OSTROWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 9, s. 78–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, wypiętrzanie spągu, stateczność wyrobisk, kotwienie

  keywords: mining, bolting, stability of excavations, floor heaving

7
 • Sposoby wzmacniania stalowej wieży kratowej na przykładzie obiektu zlokalizowanego w III strefie obciążenia wiatrem[Ways of reinforcing a steel lattice tower on an example of an object located in the III zone of wind load] / Roman KINASZ, Marcin Bebłociński, Krzysztof OSTROWSKI // W: Poszerzamy horyzonty : monografia, T. 3 / red. nauk. Piotr Rachwał, Marta Rachwał, Waldemar Gorajczyk. — Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2017. — ISBN: 978-83-63216-07-8. — S. 148–161. — Bibliogr. s. 160–161, Streszcz.

 • słowa kluczowe: stalowa wieża kratowa, wzmocnienie konstrukcji, nośność

8
 • The influence of CFRP sheets on the strength of short columns produced from normal strength concrete and fibre reinforced concreteWpływ mat z włókien węglowych na wytrzymałość krótkich kolumn ściskanych z betonu zwykłego i fibrobetonu / Krzysztof OSTROWSKI, Roman KINASZ, Jerzy CIEŚLIK, Daniel WAŁACH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2016 2-B, s. 159–174. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, fibrobeton zwykły, naprężenie-odkształcenie, wzmocnienie

  keywords: strengthening, composite column, fibre reinforced concrete, carbon reinforced polymer material, stress-strain

9
 • The influence of CFRP sheets on the strength of specimens produced using normal concrete and high-performance concrete assessed using uniaxial compression testsWpływ włókien węglowych na wytrzymałość próbek z betonu zwykłego i wysokowartościowego ściskanych jednoosiowo / Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 7, s. 41–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: włókna węglowe, słup zespolony, naprężenie-odkształcenie, beton zwykły, beton wysokowytrzymałościowy

  keywords: high-performance concrete, composite column, carbon reinforced polymer material, stress-strain, normal concrete

10
 • The influence of coarse aggregate shape on the properties of high-performance, self-compacting concreteWpływ kształtu ziaren kruszywa grubego na właściwości samozagęszczalnych betonów wysokowartościowych / Krzysztof OSTROWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 5, s. 25–33. — Bibliogr. s. 32–33, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: płynność, samozagęszczalny beton wysokowartościowy, kształt ziaren kruszywa, wytrzymałość betonu

  keywords: flowability, high-performance, self-compacting concrete (HPSCC), shape of coarse aggregate, strength of concrete

11
 • The influence of coarse aggregate shape on the properties of self-compacting high-performance fibre-reinforced concrete / Krzysztof OSTROWSKI, Łukasz Sadowski, Daniel WAŁACH, Tomasz GAWENDA // W: EAC-02 : 2\textsuperscript{nd} international RILEM/COST conference on Early Age Cracking and serviceability in cement-based materials and structures : 12–14 September 2017, Brussels, Belgium, vol. 1 / ed. by Stéphanie Staquet, Dimitrios Aggelis. — Paris : RILEM Publications S. A. R. L., cop. 2017. — (RILEM Proceedings Pro ; 120). — ISBN vol. 1&2: 978-2-35158-197-1, e-ISBN vol. 1&2: 978-2-35158-198-8. — ISBN: 978-2-35158-199-5. — S. 239–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

 • keywords: flowability, concrete, shape, strength of concrete, coarse aggregate