Wykaz publikacji wybranego autora

Zdzisław Onderka, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3231-5475 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55315400800

PBN: 5e709207878c28a04738ed65

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Analiza wydajności serwisu internetowego opartego na modelu chmury obliczeniowejEfficiency analysis of web application based on cloud system / Krzysztof Habrat, Magdalena ŁADNIAK, Zdzisław ONDERKA // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2014 vol. 35 no. 3, s. 17–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: maszyna wirtualna, chmura obliczeniowa, skalowalność, równoważenie obciążenia

  keywords: virtual machine, cloud computing, scalability, load balancing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Custom code optimisation of selected numeric calculations in virtual machines for JIT compilersNiestandardowe techniki optymalizacji wybranych zagadnień numerycznych dla komponentowych maszyn wirtualnych / Marek Żupnik, Katarzyna MIERNIK, Zdzisław ONDERKA // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2016 vol. 37 no. 1, s. 55–69. — Bibliogr. s. 67–68, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, platforma komponentowa, JIT, kompilatory

  keywords: optimisation, component platforms, just-in-time compilation, compilers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • DCOM and CORBA efficiency in the wireless network / Zdzisław ONDERKA // W: Computer Networks : 19th international conference, CN 2012 : Szczyrk, Poland, June 19–23, 2012 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 291). — ISBN: 978-3-642-31216-8 ; e-ISBN: 978-3-642-31217-5. — S. 448–458. — Bibliogr. s. 458, Abstr.

 • keywords: distributed applications, wireless networks, client-server

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Deterministic control of the scalable high performance distributed computations / Zdzisław ONDERKA // W: Computer Networks : 21st international conference, CN 2014, Brunów, Poland, June 23–27, 2014 : proceedings / eds. Andrzej Kwiecień, Piotr Gaj, Piotr Stera. — Cham, [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 431). — ISBN: 978-3-319-07940-0 ; e-ISBN: 978-3-319-07941-7. — S. 253–264. — Bibliogr. s. 264, Abstr.

 • keywords: deterministic control, distributed computation, optimal task distribution, static policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07941-7_26

5
 • Image processing with process migration / Zdzisław ONDERKA, Dariusz Półchłopek // W: Image processing & communications challenges 6 / ed. Ryszard S. Choraś. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 313). — Publikacja zawiera materiały z konferencji: 6th International Conference on Image Processing and Communications IP&C 2013, September 10-12, 2014 Bydgoszcz, Poland. — ISBN: 978-3-319-10661-8 ; e-ISBN: 978-3-319-10662-5. — S. 153–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-10662-5_19

6
 • Porównanie wydajności komunikacji dla standardów CORBA i DCOM w systemach typu klient-serwerThe comparison of the communication efficiency for the CORBA and DCOM standards in the client-server systems / Zdzisław ONDERKA, Marek Cichy // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2011 vol. 32 no. 3A, s. 113–124. — Bibliogr. s. 123–124, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Projekt i implementacja geologicznej bazy danych w sieci Internet[Project and implementation of geological database in Internet network] / Zdzisław ONDERKA, Adam PIÓRKOWSKI // W: Nowe technologie sieci komputerowych : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Bolesława Pochopienia, Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka, Jerzego Klamki. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2006. — ISBN: 9788320616101 ; ISBN10: 8320616107. — S. 195–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Projekt systemu barteru wielostronnegoBarter system project / Aleksandra Przybyło, Zdzisław ONDERKA // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 2B, s. 223–235. — Bibliogr. s. 234, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: system barterowy, relacyjna baza danych, projekt obiektowy

  keywords: barter system, object oriented project, relational database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Stochastic control of the scalable high performance distributed computations / Zdzisław ONDERKA // W: Parallel Processing and Applied Mathematics : 9th international conference, PPAM 2011 : Torun, Poland, September 11–14, 2011 : revised selected papers, Pt. 2 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; Springer-Verlag, cop. 2012. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 7204). — ISBN: 978-3-642-31499-5 ; e-ISBN: 978-3-642-31500-8. — S. 181–190. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Stochastyczny model obciążenia sieci dla sterowania obliczeniami rozproszonymiStochastic model of the network workload for the control of the distributed computations / Zdzisław ONDERKA // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2012 vol. 33 no. 3A, s. 79–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Structure and data transfer organization in EDEN serverless networkStruktura i organizacja transferu danych w sieci bezserwerowej EDEN / Marcin Dębicki, Zdzisław ONDERKA // Studia Informatica ; ISSN 1642-0489. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka ; ISSN: 0208-7286. — 2013 vol. 34 no. 3, s. 21–36. — Bibliogr. s. 35–36, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieć bezserwerowa, adresowanie, transfer danych, pakiet

  keywords: serverless network, data transfer, addressing, package

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • System wspomagający organizację konferencji naukowychSystem aided organization of science conferences / Katarzyna MIERNIK, Zdzisław ONDERKA // W: Komputerowe wspomaganie badań naukowych, [T.] 22 = The computer-aided scientific research / red. Jan Zarzycki. — Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2015. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = The Works of Wrocław Scientific Society. Seria B ; nr 221). — ISBN: 978-83-7374-091-4. — S. 221–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The efficiency analysis of the object oriented realization of the client-server systems based on the CORBA standard / Zdzisław ONDERKA // Schedae Informaticae [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2083-8476. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Informatyczne ; ISSN: 0860-0295. — 2011 vol. 20, s. 181–193. — Bibliogr. s. 192–193, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-01-23. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/1213/

 • keywords: client-server, CORBA, object-relational database, distributed objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20838476SI.11.010.0296

14
 • Wspomaganie monitoringu zasobów wieloużytkownikowego systemu komputerowego[Resource monitoring support of the multiuser computer system] / Zdzisław ONDERKA // W: Wysokowydajne sieci komputerowe : zastosowanie i bezpieczeństwo : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kwietnia, Andrzeja Grzywaka. — Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005. — ISBN10: 83-206-1573-9. — S. 167–181. — Bibliogr. s. 180–181, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wspomaganie udostępniania danych poprzez sieć z geologicznych i geofizycznych baz danych[Accessibility data aided via the network with geological and geophysical data bases] / Zdzisław ONDERKA // W: Bazy danych : rozwój metod i technologii : bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. — Warszawa : WKŁ Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. — ISBN: 978-83-206-1692-7. — S. 219–229. — Bibliogr. s. 229, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: