Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Olszewska, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3580-4458 orcid iD

ResearcherID: E-4786-2017

Scopus: brak

PBN: 5e70920b878c28a04738f077

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Are wooden pixels more pagan than plastic pixels? : the case of the Światowid idol / Anna OLSZEWSKA, Scott Simpson // W: MiT6 [Dokument elektroniczny] : Media in Transition : stone and papyrus : storage and transmission : international conference : April 24–26, 2009. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://web.mit.edu/comm-forum/mit6/papers/Olszewska.pdf [2012-10-04]. — Bibliogr. s. 22–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Arthur I. Miller: the artist in the machine: the world of AI-powered creativity : the MIT Press, 2019, 32 colour ills, 432 pp, ISBN: 9780262354592; 9780262539623 / Rec. Anna OLSZEWSKA // Genetic Programming and Evolvable Machines ; ISSN 1389-2576. — 2020 vol. 21 iss. 3 special issue on Highlights of Genetic Programming Events and special issue on Integrating Numerical Optimization Methods with Genetic Programming, s. 525–527. — Bibliogr. s. 527. — Publikacja dostępna online od: 2020-06-02. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10710-020-09392-3.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10710-020-09392-3

3
 • Autonomia kodu w sztuce mediów : przykład rzeźby cybernetycznej \emph{Senster} Edwarda IhnatowiczaAutonomy of code in media art : Edward Ihnatowicz's \emph{Senster} as an example of a cybernetic sculpture / Anna OLSZEWSKA, Marek DŁUGOSZ // Kultura Współczesna : Teoria, Interpretacje, Praktyka ; ISSN 1230-4808. — 2019 nr 1 Algorytmiczna kultura, s. 67–80. — Bibliogr. s. 79. — A. Olszewska - pierwsza afiliacja: Gabinet Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Kraków

  orcid iD
 • słowa kluczowe: oprogramowanie, elektronika, ekspresja, sztuka mediów, Senster

  keywords: software, electronics, media art, expression, Senster

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.26112/kw.2019.104.06

4
 • Ceramika Rafaela : majolika {\em istoriato} ze zbiorów polskichRaphael's Ware : {\it istoriato} maiolica from Polish collections / red. nauk. Ewa Katarzyna Świetlicka ; autorzy haseł: Anna OLSZEWSKA, Beata Frontczak, Barbara Szelegejd [et al.]. — Warszawa : Muzeum Narodowe, 2010. — 269, [1] s.. — Bibliogr. s. 259–266, Indeks. — ISBN: 978-83-7100-818-4. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autorki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cyfrowe repozytorium grafiki jako narzędzie edukacji i badań nad kulturą: o pierwszej edycji katalogu PAUartDigital repository of graphics as tool for education and cultural study: on the first edition of PAUart catalogue / Anna OLSZEWSKA // Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności : prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych ; ISSN 2391-6303. — 2015 t. 13, s. 25–34, [8] kart

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy istnieją pogańskie piksele? : współczesna ikona Światowida i wyznaczniki jej świętości[Contemporary icon of Światowid and its sacral meanings] / Anna OLSZEWSKA, Scott Simpson // Państwo i Społeczeństwo ; ISSN 1643-8299. — 2009 R. 9 nr 4, s. 115–[124]. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autorki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Digital humanities using content-based image retrieval: the visula studies toolkit / Anna OLSZEWSKA, Joanna Gancarczyk // W: BESC 2017 [Dokument elektroniczny] : proceedings of 4th International Conference on Behavioral, Economic, and Socio-cultural Computing : Krakow, Poland, 16–18 October 2017 / eds. Yves Demazeau, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5386-2366-4. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ei01dd.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8256409

  orcid iD
 • keywords: image retrieval, load, CBIR, visual culture studies, visual studies toolkit

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BESC.2017.8256409

9
 • „Figura” i „forma” : o funkcji obrazów w kulturze wieków średnich na przykładzie XII-wiecznych przedstawień kosmologicznych w {\em Chronicon Zwiefaltense Minus}“Figure” and “form” : on the function of images in medieval culture on the example of 12th-century cosmological illuminations in {\it Chronicon Zwiefaltense Minus} / Anna OLSZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica ; ISSN 0137-2432. — 2008 z. 41, s. 183–199. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Harmonia uniwersum i średniowieczne podstawy jej wyobrażeń w traktatach Johannesa Keplera, Roberta Fludda i Athanasiusa KircheraThe harmony of universe and the Medieval basis of its representations in the treatises by Johannes Kepler, Robert Fludd and Athanasius Kircher / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2009]. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 53–64. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Iluminacje egzemplarza \emph {Articelli} przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej : ich funkcja i znaczenieFunctions and significance of the illuminations in the copy of {\it Articella} preserved in the Jagiellonian Library / Anna OLSZEWSKA // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej ; ISSN 0006-3940. — 2001 R. 50–51 nr 1/2, s. 17–41. — Summ. — ISBN 83-7188-472-9. — ISBN10: 83-7188-472-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Joanna Walewska, \emph{Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza}. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 242[Joanna Walewska, Portrait of the artist as an engineer. Works of Edward Ihnatowicz] / Rec. Anna OLSZEWSKA // Folia Historiae Artium ; ISSN 0071-6723. Seria Nowa. — 2016 t. 14, s. 125–129. — Bibliogr. w formie przypisów. — tekst: http://pau.krakow.pl/FHA/FHA_14_2016_s_125_129.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kosmologia, czyli nauka o pięknym świecieCosmology – the science that teaches us about the beauty of the universe / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2009]. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 67–75. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Lech Kalinowski (1920–2004) / Anna OLSZEWSKA // Rocznik Historii Sztuki ; ISSN 0080-3472. — 2012 t. 37, s. 69–81. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Les miniatures encyclopédiques et l'iconographie des traités médicaux du XIV$^{e}$ siécle dans la Bibliothéque Jagiellonne á Cracovie (ms 815 et ms 816)[Encyclopedic miniatures and the iconography of the fourteenth century medical treaties in the Jagiellonian Library in Krakow (MS 815 and MS 816)] / Anna OLSZEWSKA // Artibus et Historiae ; ISSN 0391-9064. — 2009 no. 59, s. 219–228. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autorki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Museum as a visual lab? : culture-technology networks in CBIR projectsMuzeum jako laboratorium wizualne? : powiązania kultury z technologią w dziedzinie cyfrowego rozpoznawania obrazów / Anna OLSZEWSKA, Joanna Gancarczyk // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2017 t. 16/2, s. 67–88. — Bibliogr. s. 84–87. — tekst: https://goo.gl/akQqws

  orcid iD
 • słowa kluczowe: muzeum, biblioteka, kultura wizualna, cyfrowa analiza obrazów

  keywords: museum, image recognition, library, visual culture, digital image retrieval

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2017.16.2.67

17
 • Niepiękny, czyli o stylu[Jurry on style] / Anna OLSZEWSKA // W: Jurry, powrót artysty : Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński /1943–1980/ / red. nauk. Marta Tarabuła. — Kraków : Galeria Zderzak, 2010. — ISBN: 978-83-87279-61-5. — S. 22–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obecność prac humanisty : o Mieczysławie Porębskim w 2013Mieczysław Porębski in 2013, or the presence of the humanist's work / Anna OLSZEWSKA // Rocznik Historii Sztuki ; ISSN 0080-3472. — 2013 t. 38, s. 7–26. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Senster 2.0: cultural context of media art curatorship / Anna OLSZEWSKA // W: EVA 2018 [Dokument elektroniczny] : Electronic Visualisation and the Arts : London, 9–13 July 2018 : [proceedings] / ed. Jonathan P. Bowen, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Swindon : BCS Learning & Development Ltd.], 2018. — S. 64–69. — Tryb dostępu: https://ewic.bcs.org/upload/pdf/ewic_eva18_dac_paper4.pdf [2019-01-30]. — Bibliogr. s. 69

 • keywords: museums and collections, media art, literacies, cultural analysis, emerging cultural practices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14236/ewic/EVA2018.12

20
 • SENSTER 2.0: kulturní kontext kurátorství mediálního uměníSENSTER 2.0: cultural context of media art curatorship / Anna OLSZEWSKA // W: Vašulkova kuchyňská kniha[Dokument elektroniczny]. [Č.] 1, Texty k médiím: první & poslední = Vasulka kitchen cooking reader. [Pt.] 1, Beyond media texts: primal & final / ed. Miloš Vojtěchovský. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Vašulka Kitchen Brno, [2019]. — e-ISBN: 978-80-907763-3-3. — S. 63–71. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 70. — tekst: https://vasulkakitchen.org/sites/default/files/document/vasulka_kitchen_reader.pdf

 • keywords: museums and collections, media art, literacies, cultural analysis, emerging cultural practices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Senster: reactivation of a cybernetic sculpture / Anna OLSZEWSKA, Marek DŁUGOSZ // Leonardo ; ISSN 0024-094X. — 2021 vol. 54 no. 3, s. 299–305. — Bibliogr. s. 305, Abstr.. — Publikacja dostępna w Internecie: {https://direct.mit.edu/leon/article-pdf/54/3/299/1925060/leon_a_01828.pdf}

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1162/leon_a_01828

22
 • Symphonia Mundi : notatki na temat miniatury z XII-wiecznego rękopisu {\em Clavis Physicae} Honoriusza z Autun[Symphonia Mundi : on the 12th century copy of the {\it Clavis Physicae} by Honorius Augustodunensis] / Anna OLSZEWSKA // W: Artifex doctus : studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, T. 1 / red. Małgorzata Święch-Płonka, Katarzyna Kolowca-Chmura. — Kraków : Polska Akademia Umiejetności. Wydawnictwo ; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. — Dod. ISBN 978-83-233-1992-4. — ISBN: 978-83-601-8345-8. — S. 73–85. — Afiliacja AGH potwierdzona oświadczeniem Autora

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sztuka i informacja w czasach obrazów cyfrowych[Art and the information in the digital image era] / Anna OLSZEWSKA // MOCAK Forum ; ISSN 2083-1374. — 2015 nr 2, s. 18–23. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Touchscreen user interface design for content based image retrieval / Anna OLSZEWSKA, Joanna Gancarczyk // W: EVA London electronic visualisation and the arts [Dokument elektroniczny] : London, 10–13 July 2017 : proceedings / ed. Jonathan P. Bowen, Graham Diprose, Nick Lambert. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Swindon : BCS Learning & Development Ltd., cop. 2017. — (Electronic Workshops in Computing ; ISSN 1477-9358). — ISBN: 978-1-78017-399-3. — S. 315–316. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NPtW8z [2018-01-31]. — Bibliogr. s. 316

  orcid iD
 • keywords: user interface, CBIR, touch screen, image extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14236/ewic/EVA2017.64

25
 • Variability in human image understanding – the scene stabilization experiment / Joanna Gancarczyk, Anna OLSZEWSKA // W: II national interdisciplinary scientific conference TechSpo'18 : power of algorithms [Dokument elektroniczny] : 20–21 September 2018, Krakow / AGH University of Science and Technology in Krakow. Faculty of Humanities. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, [2018]. — Dod. ISBN: 978-1-5386-8467-2. — e-ISBN: 978-1-5386-8466-5. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [4]. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047z80008.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8584624

  orcid iD
 • keywords: variability, consensus, human image understanding, Hausdorff distance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/TechSpo.2018.8584624