Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksandr Boiko, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza zmian na ukraińskim rynku gazu ziemnegoAnalysis of developments in the Ukrainian natural gas market / Oleksandr BOIKO, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ, Tomasz WŁODEK // W: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — e-ISBN: 978-83-946727-9-9. — S. [7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2020/08/Ksi%C4%99ga-abstrakt%C3%B3w-2020-Wydanie-I.pdf [2020-08-20]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, polityka energetyczna, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, energy security, energy policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Porównanie bezpieczeństwa energetycznego Polski i UkrainyComparison of energy security of Poland and Ukraine / Oleksandr BOIKO, Adam SZURLEJ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 104, s. 19–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, ropa naftowa, gaz ziemny

  keywords: electricity, natural gas, energy security, energy policy, crude oil, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/124365

3
 • Rynek gazu ziemnego na Ukrainie - stan obecny i perspektywy rozwoju współpracy z polskimi firmami sektora gazowegoNatural gas market in Ukraine - the current state and prospects for the development of cooperation with Polish gas sector companies / Oleksandr BOIKO, Adam SZURLEJ, Przemysław Ogarek // W: Księga abstraktów VI konferencji naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" [Dokument elektroniczny] : Rzeszów, 13–14 września 2021 r. / red. Jakub Jacyszyn [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2021. — e-ISBN: 978-83-958517-1-1. — S. 7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/18hyUBP6juy9-BdW2TmTTlZge5dOYNzdr/view [2021-09-16]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu ziemnego, gaz ziemny, tranzyt gazu ziemnego

  keywords: natural gas, energy security, gas market, gas transit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rynek gazu ziemnego na Ukrainie – szanse i bariery rozwoju : [streszczenie]Natural gas market in Ukraine – opportunities and barriers to growth : [abstract] / Oleksandr BOIKO, Mariusz ŁACIAK, Andrzej OLIJNYK, Adam SZURLEJ // W: XXXIII konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Energia-paliwa-środowisko : Zakopane, 13–16 października 2019 : materiały konferencyjne / red. nauk. Zbigniew Grudziński, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, cop. 2019. — ISBN: 978-83-953167-9-1. — S. 87–88. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, polityka energetyczna, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, energy policy, gas market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rynek gazu ziemnego na Ukrainie – wybrane aspektyNatural gas market in Ukraine – selected aspects / Oleksandr BOIKO, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2020 nr 3, s. 16-22. — Bibliogr. s. 21-22, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, polityka energetyczna, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, energy security, energy policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rynek gazu ziemnego w Ukrainie: zagrożenia i perspektywy rozwojuThe natural gas market in Ukraine: danger and development prospects / Oleksandr BOIKO, Rafał BIAŁY, Adam SZURLEJ // W: Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] = Energy security : pillars and development perspective : 4th scientific conference / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — e-ISBN: 978-83-946727-5-1. — S. 10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2018/10/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_2019.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, Ukraina, gaz ziemny

  keywords: natural gas, energy security, Ukraine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Transformacja ukraińskiego sektora energiiTransformation of the Ukrainian energy sector / Oleksandr BOIKO, Rafał BIAŁY, Tymoteusz Pruchnik, Adam SZURLEJ // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 4, s. 9–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, OZE, gaz ziemny

  keywords: electricity, natural gas, energy security, energy policy, RES

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Znaczenie gazu ziemnego w krajowym bilansie energetycznym w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu[The importance of natural gas for the national energy balance in the context of the European Green Deal] / Rafał BIAŁY, Oleksandr BOIKO, Tomasz CIEŚLIK, Adam SZURLEJ // W: XXXIV konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pod tytułem Energetyka krajowa a Europejski Zielony Ład : pod patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN : 17–20 października 2021 r., Zakopane : streszczenia / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Polska Akademia Nauk. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], [2021]. — ISBN: 978-83-961960-5-7. — S. 6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: