Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksander Kryshtal, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6528-8821

ResearcherID: G-2094-2016

Scopus: 66024065553

PBN: 3983964

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
2
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itremThe study of the structure of the grain boundaries of the $Cr_2O_3$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 11, s. 387. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
 • Chemical and structural imaging of gold-rich nanostructures on AIIIBV semiconductors by electron microscopy and machine learning / Benedykt R. Jany, Arkadiusz Janas, Witold Piskorz, Konrad Szajna, Aleksandr KRYSHTAL, Grzegorz CEMPURA, Paulina Indyka, Adam Kruk, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Franciszek Krok // W: IX krajowa konferencja Nanotechnologii NANO 2019 : 1–3 lipca 2019, Wrocław, Polska : książka streszczeń. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7493-091-8. — S. 40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Combinatorial study of gradient Ag-Al thin films: microstructure, phase formation, mechanical and electrical properties / Fang Mao, Mamoun Taher, Oleksandr KRYSHTAL, Adam KRUK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Mikael Ottosson, Anna M. Andersson, Urban Wiklund, Ulf Jansson // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2016 vol. 8 iss. 44, s. 30635–30643. — Bibliogr. s. 30642–30643, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17

 • keywords: electrical contact, Ag-Al alloy, combinatorial approach, low friction, adhesive wear, hexagonal phase

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.6b10659

8
 • Contact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature / Alexey A. Minenkov, Sergey I. Bogatyrenko, Aleksandr P. KRYSHTAL // W: NAP-2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 IEEE 9\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Odesa, Ukraine, September 15–20, 2019, Pt. 1 / Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sumy : Sumy State University ; USA : IEEE, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-7281-2830-6. — S. 01TFC25-1–01TFC25-4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 01TFC25-4, Abstr.. — Abstrakt dostępny online: {https://nap.sumdu.edu.ua/index.php/nap/nap2019/paper/view/2940} [2019-10-03]

 • keywords: TEM, nanofilms, eutectic temperature, Ag-Ge, contact melting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Contact melting in Ag/Ge layered nanofilms: critical thickness and onset temperature / Alexey Minenkov, Aleksandr KRYSHTAL, Sergey Bogatyrenko // W: Microstructure and properties of micro- and nanoscale materials, films and coatings (NAP 2019) : selected articles from the international conference on Nanomaterials: applications and properties / eds. Alexander D. Pogrebnjak, Oleksandr Bondar. — Singapore : Springer Nature Singapore Pte Ltd., cop. 2020. — (Springer Proceedings in Physics ; ISSN 0930-8989 ; vol. 240). — ISBN: 978-981-15-1741-9 ; e-ISBN: 978-981-15-1742-6. — S. 287–295. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-981-15-1742-6_27

10
11
 • De-wetting of nanosized binary films: a case study on Au-Ge / I. S. Zelenina, S. I. Bogatyrenko, A. A. Minenkov, A. P. KRYSHTAL // W: NAP-2017 : proceedings of the 2017 IEEE 7\textsuperscript{th} international conference on Nanomaterials: Applications & Properties : Zatoka, Ukraine, September 10–15, 2017, Pt. 2 / Ministry of Education and Science of Ukraine, Sumy State University. — Sumy : Sumy State University, 2017. — ISBN: 978-1-5386-2810-2. — S. 02NTF08-1–02NTF08-4. — Bibliogr. s. 02NTF08-4, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qJPYmS

 • keywords: thin films, de-wetting, Au-Ge, melting temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/NAP.2017.8190369

12
13
 • Effect of gadolinium segregation to grain boundaries in $Cr_{2}O_{3}$ scale on the physicochemical properties of Crofer 22 APU ferritic steel with a spinel coatingWpływ segregacji gadolinu na granicach ziaren w zgorzelinie $Cr_{2}O_{3}$ na właściwości fizykochemiczne stali ferrytycznej Crofer 22 APU pokrywanej warstwą spinelową / Tomasz BRYLEWSKI, Michał MARCZYŃSKI, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Oleksander KRYSHTAL, Aleksander GIL // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
17
18
 • Glass coating/$CoSb_{3}$ interface: characterization by transmission electron microscopy / K. ZAWADZKA, E. GODLEWSKA, O. KRYSHTAL, M. NOCUŃ, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, M. Chmielewski, R. Zybała // W: ECT 2016 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} European Conference on Thermoelectrics : Lisbon, Portugal, 20–23 September 2016 : book of abstracts / Instituto Superior Técnico. Universidade de Lisboa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lisbon : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 173. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Growth mechanism of $Cr_{2}O_{3}$ scale formed on chromium implanted with yttrium / Aleksander GIL, Oleksander KRYSTHAL, Tomasz BRYLEWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: 18\textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg okł.. — S. 24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: oxidation, microstructure, reactive element effect, chromia scale, STEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • In situ aberration-corrected STEM studies of metal-induced crystallization of amorphous semiconductor films / KRYSHTAL A. P., Bogatyrenko S. I. // W: NANO-2019 : international research and practice conference ”Nanotechnology and Nanomaterials” : 27–30 August 2019, Lviv, Ukraine : book of abstracts. — Kiev : LLC, cop. 2019. — ISBN: 978-966-97587-3-6. — S. 373. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • In situ TEM study of kinetics of Ag-induced crystallization of amorphous Ge films / Aleksandr KRYSHTAL, Sergiy Bogatyrenko, Paulo Ferreira // W: ICTF JVC 2020 [Dokument elektroniczny] : 18th International Conference on Thin Films & 18th Joint Vacuum Conference : 22–26 November 2020, Budapest, Hungary : full online conference : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest : Hungarian Vacuum Society ; Union for Vacuum Science, Technique and Applications], [2020]. — S. 79. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/ictf/ictf2020-book-of-abstracts.pdf [2020-11-27]

 • keywords: phase transformations, nucleation, metal-induced crystallization, EELS, metastable phases, in situ HR (S)TEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • Interfacial kinetics in nanosized Au/Ge films: an \emph {in situ} TEM study / Aleksandr P. KRYSHTAL, Alexey A. Minenkov, Paulo J. Ferreira // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2017 vol. 409, s. 343–349. — Bibliogr. s. 349, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-08. — A. P. Kryshtal – dod. afiliacja: Karazin Kharkiv National University. — tekst: https://goo.gl/O0Pb12

 • keywords: solid/liquid interface, metal-induced crystallization, liquid film migration, fcc germanium, in situ transmission electron microscopy (TEM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsusc.2017.03.037

25