Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Olajossy, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909500
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Economic analysis of use of the early application $ CO_{2}$ and $ CO_{2}/N_{2}$-EOR technology in PolandAnaliza ekonomiczna technologii wtórnej eksploatacji złoża ropy naftowej z wykorzystaniem $CO_{2}$ oraz $CO_{2}/N_{2}$ w Polsce / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 1, s. 115–124. — Bibliogr. s. 124. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/531/543

 • słowa kluczowe: EOR, ekonomika, sekwestracja dwutlenku węgla, azot, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej

  keywords: EOR, economics, nitrogen carbon dioxide sequestration, gas injection, Enhanced Oil Recovery

2
 • Efektywne wykorzystanie metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce[Effective using of methane from coal mines in Poland] / Andrzej OLAJOSSY // Energetyka i Przemysł = Power Industry : dodatek konferencyjny. — 2011 [nr] 2, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13. — Nowoczesne układy kogeneracyjne : finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie : metan kogeneracja : 3–4 listopada 2011, [Łochów]. — Racibórz : Agencja Promocji Biznesu s. c., [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Effective recovery of methane from coal mine methane gas by vacuum pressure swing adsorption: a pilot scale case study / Andrzej OLAJOSSY // Chemical Engineering and Science ; ISSN 2328-7373. — 2013 vol. 1 nr 4, s. 46–54. — Bibliogr. s. 54, Abstr.

 • keywords: vacuum pressure swing adsorption, coal mine gas, methane separation, pilot plant

4
 • Enhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 103–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Enhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Method of effective use of methane and nitrogen separated from natural gasesMetody efektywnego wykorzystania metanu i azotu z naturalnych gazów / Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 2, s. 443–450. — Bibliogr. s. 450

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Modified adsorbent and new technology of increasing methane content in natural gases : abstractModyfikowany adsorbent i nowa technologia podwyższania koncentracji metanu w gazach ziemnych / Andrzej OLAJOSSY // W: Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych : VIII warsztaty = VIII workshop : Wieżyca, 31.05–2.06.2009 = Modelling of multiphase flows in thermo-chemical systems / Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. — [Gdańsk : IMP PAN], [2009]. — S. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Możliwości kogeneracji trzech rodzajów energii w oparciu o zubożony w metan gaz ziemnyApplicability of cogeneration of three types of energy on the basis of de-methaned natural gas / Andrzej OLAJOSSY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 1, s. 63–71. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — XXII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii : Ustroń, 19–22 października 2008 / Polska Akademia Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Problemów Energetyki PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • On the effects of maceral content on methane sorption capacity in coalsWpływ zawartości macerałów na pojemność sorpcyjną metanu w węglach / Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 4, s. 1221–1228. — Bibliogr. s. 1228

 • słowa kluczowe: pojemność sorpcyjna metanu, macerały, witrynit, inertynit

  keywords: methane sorption capacity, macerals, vitrinite, inertinite

10
 • Some parameters of coal methane system that cause very slow release of methane from virgin coal beds (CBM) / Andrzej OLAJOSSY // International Journal of Mining Science and Technology ; ISSN 2095-2686. — 2017 vol. 27, s. 321–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-30. — tekst: https://goo.gl/0TYxew

 • keywords: porosity, diffusion, coal bed methane, slow desorption, virgin bed

11
 • Sposób wydzielania metanu z gazów kopalnianych pochodzących z pokładów węgla kamiennego[Method for separation of methane from mine gas originating in coal bed] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej OLAJOSSY, Zbigniew Budner, Halina Budner. — Int.Cl.: B01D 53/047\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200383 B1 ; Udziel. 2008-06-13 ; Opubl. 2008-12-31. — Zgłosz. nr P.360727 z dn. 2003-06-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200383B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • The influences of the rank of coal on methane sorption capacity in coalsWpływ rzędu węgla na pojemność sorpcyjną metanu w węglach / Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 509–516. — Bibliogr. s. 516

 • słowa kluczowe: metan, rząd węgla, pojemność sorpcyjna węgla

  keywords: sorption capacity, methane, rank of coal

13
 • Transport rurociągowy dwutlenku węgla oraz układu azot-dwutlenek węglaA pipeline transport carbon dioxide and nitrogen-carbon dioxide system / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2010 nr 4, s. 63–67. — Bibliogr. s. 66–67, Streszcz., Summ.

 • keywords: carbon dioxide, EOR, transport, storage, sequestration, enhanced oil recovery