Wykaz publikacji wybranego autora

Olga Okrzesik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0551-1259 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7094bc878c28a0473c2cfb

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Actions undertaken to further small and medium enterprises development in the Silesian Voivodeship, PolandDziałania podejmowane w kierunku rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim / Olga OKRZESIK // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2017 vol. 17 no. 4, s. 1175–1185. — Bibliogr. s. 1184, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa, strategie rozwoju

  keywords: innovation, small and medium enterprises, development strategies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25167/ees.2017.44.34

2
 • Bariery współpracy instytucji otoczenia biznesu z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w PolsceBarriers of cooperation of business support institutions with micro, small and medium enterprises in Poland / Olga OKRZESIK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2018 nr 14, s. 228–239. — Bibliogr. s. 238–239, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf

 • słowa kluczowe: bariery, instytucje otoczenia biznesu, MMSP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Bariery współpracy instytucji otoczenia biznesu z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w PolsceBarriers of cooperation of business suport institutions of SMES in Poland / Olga OKRZESIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 85. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, bariery, instytucje otoczenia biznesu, MŚP

  keywords: innovative, SMEs, barrier, business support institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bariery współpracy przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesu : streszczenieBarriers of cooperation of SMES in Poland with business support institutions : abstract / Olga OKRZESIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, MSP, bariery, instytucje otoczenia biznesu

  keywords: innovative, SMEs, barierr, business support institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bariery współpracy przedsiębiorstw polskich z sektora MŚP z instytucjami otoczenia biznesuBarriers of cooperation of SMEs in Poland with business support institutions / Olga OKRZESIK // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 23–30. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, MSP, bariery, instytucje otoczenia biznesu

  keywords: innovative, SMEs, barierr, business support institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Innowacje społeczne a kapitał społeczny w PolsceSocial innovations and social capital in Poland / Olga OKRZESIK // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2016 nr 46/2 Gospodarka regionalna i międzynarodowa t. 2, s. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: innowacje, kapitał społeczny, innowacje społeczne

  keywords: social capital, innovation, social innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2016.46/2-08

8
 • Innowacyjność gospodarki Polski na tle państw Unii Europejskiej : [streszczenie][Innovation of the Polish economy against the background of the European Union countries : abstract] / Olga OKRZESIK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Innowacyjność Polski na tle państw Unii EuropejskiejInnovativeness of Poland in the bakcground of the European Union countries / Olga OKRZESIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej Jaki, Sylwia Kruk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu. — Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", [2019]. — ISBN: 978-83-7285-881-8 ; e-ISBN: 978-83-7285-882-5. — S. 15–[28]. — Bibliogr. s. 25–27, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Internacjonalizacja polskich uczelni wyższych na przykładzie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w KrakowieInternationalization of Polish university on the example of AGH University of Science and Technology in Krakow / O. OKRZESIK, E. WILDHIRT // W: Ìnternacìonalìzacìâ viŝoï osvìti Ukraïni v umovah polìkul'turnogo svìtovogo prostopu: stan, problemi, perspektivi [Dokument elektroniczny] : materìali II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencii : Marìupol', 18–19 kvìtnâ 2018 roku = "Internationalization of higher education of Ukraine in global multicultural space: state-of-the-art, challenges and prospects" : 2\textsuperscript{nd} international research conference : April 18–19, 2018 : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Marìupol' : MDU, 2018. — S. 440–442. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2018/mizhnar_konf/materialy_konferentcii-2018.pdf [2018-09-18]. — Bibliogr. s. 442

 • słowa kluczowe: internacjonalizacja, uczelnia wyższa, AGH, szkolnictwo

  keywords: education, AGH University of Science and Technology, university, internationalization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki w Polsce w latach 2014–2020[Directions of increasing the innovation of the economy in Poland in years 2014–2020] / Olga OKRZESIK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : X międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 8–10.VI.2017 : materiały konferencyjne : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 10th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra WodnegoThe benefits of clustering on the example of the Silesian Water Cluster / Olga OKRZESIK // Studia i Prace WNEiZ US ; ISSN 2450-7733. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; ISSN 1640-6818. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ; ISSN 2080-4881. — 2017 nr 49/1 Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 1, s. 281–291. — Bibliogr. s. 290–291, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: klaster, współpraca, rozwój regionu

  keywords: cluster, cooperation, regional development

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/sip.2017.49/1-23

13
 • Proces komercjalizacji wiedzy w praktyce gospodarczej[The commercialization of knowledge in business practice] / Olga OKRZESIK // W: Uniwersytet przedsiębiorczy – perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek Makowiec, Michał Adamczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zachowań Organizacyjnych. — Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. — ISBN: 978-83-946633-0-8 ; e-ISBN: 978-83-946633-1-5. — S. 55–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz.

 • słowa kluczowe: komercjalizacja, komercjalizacja wiedzy, sposoby komercjalizacji wiedzy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Uwarunkowania działalności innowacyjnej w Polsce[Determinants of innovative activity in Poland] / Olga OKRZESIK // W: "Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem" [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne : Szczyrk, 23–25.VI.2016 : sesja posterowa = "Contemporary problems of management of enterprise" : 9th international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65182-55-5. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ narodowego systemu innowacji na rozwój innowacyjności MŚP w PolsceImpact of the national system of innovation in the development of innovation SMEs in Poland / Olga OKRZESIK // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 nr 4 dod.: CD, s. 286–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, MŚP, Narodowy System Innowacji, programy strategiczne

  keywords: innovation, SMEs, National Innovation System, strategic programs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: