Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Okoń, mgr inż.

wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, * Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Kalibrowanie szyn tramwajowych z wykorzystaniem wspólnych wykrojów kształtującychSizing of tram rails by using common shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Ryszard OKOŃ, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek, Andrzej Dziwisz // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 2, s. 68–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modelowanie procesów walcowania blach cienkich ze stali „maraging”[Modelling of rolling of thin strips from maraging steels] / Dmitry SVIETLICHNYJ, Ryszard OKOŃ, Maciej PIETRZYK // W: Walcownictwo'99 : procesy–narzędzia–wyroby : 50 lat Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH : Ustroń 20–22 października 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [1999]. — ISBN10: 83-7108-066-2. — S. 37–42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Opracowanie kalibrowania walcowni dużej z uwzględnieniem stosowania wsadu z COS i zwiększonych wymagań jakościowych walcowanych prętów kwadratowychDevelopment of roll pass design of the heavy mill taking into account CC ingots and increased quality requirements of rolled bars / Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Michał DZIEDZIC, Ryszard OKOŃ // W: Walcownictwo 2014 : procesy – narzędzia – materiały : VI konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 20–22 października 2014 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — ISBN: 978-83-63663-51-3. — S. 79–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.

 • keywords: square bar rolling, roll pass design, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Walcowanie nowych typów profili ciężkich[Rolling of new types of heavy sections] / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Ryszard OKOŃ, Krzysztof WILK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 299–307. — Bibliogr. s. 306–307, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Walcowanie szyn tramwajowych w walcowni dużej Huty Katowice S.A.[Rolling of tram rails in the Heavy Section Mill of Huta Katowice] / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ryszard OKOŃ, Wiesław MADEJ // W: „Szyny kolejowe” : XIX konferencja naukowo-techniczna Huty Katowice S.A. : Rogoźnik listopad 1999 / Huta Katowice S. A. ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej. — [Polska : s. n.], 1999. — S. 65–93. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zintegrowany układ kalibrowania walców dla dwuteowników produkowanych w Walcowni Średniej Huty Katowice S. A.Integrated system of roll pass design for I-sections produced in medium-section mill of Katowice steelworks SA. / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Wiesław MADEJ, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ryszard OKOŃ, Stefan Dzienniak, Ryszard Cieślik // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2000 R. 67 nr 4, s. 156–165. — Bibliogr. s. 165, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: