Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Obłąkowski, inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Forming of hollow spherical ceramic nanoparticles by spray pyrolysis method / Ryszard GAJERSKI, Stanisław ŁABUŚ, Andrzej MAŁECKI, Barbara MAŁECKA, Jan OBŁĄKOWSKI // W: E-MRS 2004 fall meeting : Warsaw (Poland), 6th–10th September, 2004 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland : Conference Engine], [2004]. — ISBN10: 83-89585-03-0. — S. 201, poster G-08

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Fotokatalityczne właściwości $TiO_{2}$ na powierzchni cegły elewacyjnejPhotocatalytic properties of $TiO_{2}$ on the surface of facade bricks / Tomasz Kasza [et al.], Jan OBŁĄKOWSKI, Stanisław KOMORNICKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 142. — Pełny tekst w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 535–542. — Bibliogr. s. 542

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Interaction between liquid aluminium and $NiO$ single crystals / N. Sobczak, J. OBŁĄKOWSKI, R. Nowak, A. Kudyba, W. Radziwill // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2005 vol. 40 no. 9/10 spec. iss.: Interface Science, s. 2313–2318. — Bibliogr. s. 2318. — High temperature capillarity : proceedings of the IV international conference : [March 31–April 3, 2004, Sanremo, Italy] / guest eds. Alberto Passerone, Nicolas Eustathopoulos. — [New York : Springer, 2005]. — tekst: https://link-1springer-1com-1nyztljvi0167.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs10853-005-1951-6.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja ograniczenia emisji tlenków azotu w silniku spalinowym : połączenie ceramicznych przewodników jonowych i materiałów termoelektrycznychNew concept of limitation of $NO_{x}$ emission in combustion engine : connection of ceramic oxygen conductors and thermoelectrics / Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Jan OBŁĄKOWSKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 7. — Pełny tekst w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 134. — W pełnym tekście dod. autorzy: Jerzy Merkisz, Paweł Fuć

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nanostrukturalny materiał termoelektryczny i sposób wytwarzania nanostrukturalnego materiału termoelektrycznego[Nanostructural thermoelectric material and method of obtaining same] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Jan OBŁĄKOWSKI, Ryszard GAJERSKI. — Int.Cl. : B82B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 195839 B1 ; Udziel. 2007-04-24 ; Opubl. 2007-10-31. — Zgłosz. nr P.342907 z dn. 2000-09-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL195839B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oddziaływanie tlenku kobaltu z ciekłym aluminiumInteraction between cobalt oxide and liquid aluminium / Natalia Sobczak, Rafał NOWAK, Artur Kudyba, Waldemar Radziwił, Jan OBŁĄKOWSKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 164

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Otrzymywanie nanoproszków cyrkonianu baru metodą ”spray pyrolysis”Preparation of barium zirconate nanopowders by spray pyrolysis method / Mirosław M. BUĆKO, JAN OBŁĄKOWSKI, Wojciech Maziarz // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Otrzymywanie nanoproszków cyrkonianu baru metodą \emph {spray pyrolysis}Preparation of barium zirconate nanopowders by spray pyrolysis method / Mirosław M. BUĆKO, Jan OBŁĄKOWSKI, Wojciech Maziarz // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 43–51. — Bibliogr. s. 51, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Preparation of $BaZrO_{3}$ nanopowders by spray pyrolysis method / Mirosław M. BUĆKO, Jan OBŁĄKOWSKI // Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. — Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics. — 2007 vol. 27 iss. 13–15, s. 3625–3628. — Bibliogr. s. 3628, Abstr.. — International conference on electroceramics : Toledo, Spain, 18–22 June 2016. — tekst: https://goo.gl/tzHANc

 • keywords: powders-chemical preparation, BaZrO3

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jeurceramsoc.2007.02.008

11
 • Sposób analizy termicznej oraz urządzenie do analizy termicznej[Method for thermal analysis and device for thermal analysis] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Ryszard LECH, Jan OBŁĄKOWSKI. — Int.Cl.: G01N 25/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209221 B1 ; Udziel. 2011-03-10 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.367166 z dn. 2004-04-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209221B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Synthesis and characterization of $Al_{2}O_{3}-0.02Cr_{2}O_{3}$, $ZrO_{2}-0.15CeO_{2}$ and $ZrO_{2}-0.1Y_{2}O_{3}$ powders obtained by the ultrasonic spray pyrolysis / J. OBŁĄKOWSKI, R. GAJERSKI, W. KUCZA, M. DANIELEWSKI, A. MAŁECKI, J. Morgiel, A. Michalski // W: ESTAC 9 : 9\textsuperscript{th} European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.. — S. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Synthesis and characterization of alumina- and zirconia-based powders obtained by the ultrasonic spray pyrolysis / W. KUCZA, J. OBŁĄKOWSKI, R. GAJERSKI, S. ŁABUŚ, M. DANIELEWSKI, A. MAŁECKI, J. Morgiel, A. Michalski // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 88 no. 1, s. 65–69. — Bibliogr. s. 69. — Publikacja dostępna online od: 2007-04-11. — ESTAC 9. First iss., Thermal reactivity of solids : 9th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August, 2006, Cracow, Poland / guest eds. A. Małecki, B. Małecka ; Budapest University of Technology and Economics. Budapest, Hungary. — Budapest ; Dordrecht : Akadémiai Kiadó ; Kluwer Academic Publisher, 2007. — tekst: https://goo.gl/WNT7M5

 • keywords: SEM, TEM, spray pyrolysis, alumina, zirconia, plasma sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-8075-3

14
 • Synthesis of $Ni-Pd$ alloy nanopowders by thermal decomposition of salts / Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Jan OBŁĄKOWSKI, Barbara MAŁECKA, Ryszard GAJERSKI, Małgorzata WIERZBICKA // W: ESTAC 9 : 9\textsuperscript{th} European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–31 August 2006, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2006. — Iss. 350. — Opis częśc. wg okł.. — S. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Układ przygotowania utleniacza paliwa w silniku spalinowym[Fuel oxidant preparation system of combustion engines] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJCIECHOWSKI Krzysztof, BUĆKO Mirosław, OBŁĄKOWSKI Jan. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: F02M 27/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 352444 A1 ; Opubl. 2003-09-08. — Zgłosz. nr P.352444 z dn. 2002-02-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2003  nr 18, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL352444A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wykorzystanie materiałów na bazie tlenku ceru w złożu katalicznym silnika o zapłonie samoczynnymUsing of cerium oxide-based materials in catalythic deposit of self-ignition engine / P. Fuć, J. Merkisz, J. OBŁĄKOWSKI // W: Polska Ceramika 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 12–15 września 2004 r. = Polish Ceramics 2004 : proceedings of III international scientific and technological conference : Kraków, September 12–15, 2004 / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 84. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zwilżalność i reaktywność układu Al/ZnOWettability and reactivity of Al/ZnO system / Natalia Sobczak, A. Kudyba, Rafał Nowak, Waldemar Radziwiłł, Jan OBŁĄKOWSKI // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/1). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 661–668. — Bibliogr. s. 668

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zwilżalność i reaktywność w układzie Al/ZnOWettability and reactivity in Al/ZnO system / Natalia Sobczak, Artur Kudyba, Rafał NOWAK, Waldemar Radziwił, Jan OBŁĄKOWSKI // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: