Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Obal, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Domieszkowana tlenkiem glinu tetragonalna cyrkonia z przeznaczeniem na elektrolit stały do ogniw paliwowych typu SOFCTetragonal zirconia dopped alumina oxide as a material for solid electrolyte in SOFC / Katarzyna OBAL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 392–397. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 397, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: tlenek glinu, spektroskopia impedancyjna, tetragonalna cyrkonia

  keywords: aluminium oxide, tetragonal zirconia, impedance spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kompatybilność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego 3Y-TZP/$Al_{2}O_{3}$ do materiału katodowego LSCF48 z przeznaczeniem do ogniw paliwowych IT-SOFCThermomechanical compatibility of the 3Y-TZP/$Al_{2}O_{3}$ composite electrolyte with the LSCF48 cathode material for IT-SOFC applications / Katarzyna OBAL, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Andrzej KRUK, Zbigniew PĘDZICH, Mieczysław RĘKAS // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kompozyt dyspersyjny 3Y-TZP-$Al_{2}O_{3}$ jako elektrolit stały dla ogniw paliwowych SOFC3Y-TZP/$Al_{2}O_{3}$ dispersion composite as a solid electrolyte for solid oxide fuel cells (SOFC) / Katarzyna OBAL, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • Mikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalnąMicrostructure and ionic conductivity of tetragonal zirconia prepared using powders synthesized by hydrothermal method / OBAL K., WÓJTOWICZ B., WYRWA J., ADAMCZYK A., PĘDZICH Z., BRYLEWSKI T., RĘKAS M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne tetragonalnego ditlenku cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol Al_{2}O_{3}$ otrzymanego z proszków 3-YSZ preparowanych metodami współstrącania oraz hydrotermalnąMicrostructure and mechanical properties of $3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ tetragonal zirconia prepared using 3-YSZ powders synthesized via the co-precipitation and hydrothermal methods / Katarzyna OBAL, Bartosz WÓJTOWICZ, Michał BOBRUK, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Modification of Yttria-doped tetragonal zirconia polycrystal ceramics / Katarzyna OBAL, Zbigniew PĘDZICH, Mieczysław RĘKAS // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modyfication of yttria-doped tetragonal zirconia polysrystal ceramics / Katarzyna OBAL, Mieczysław RĘKAS // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 10

 • keywords: tetragonal zirconia, ionic conductivity, grain boundary conductivity, blocking effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modyfikacja tetragonalnej odmiany cyrkonii stabilizowanej tlenkiem itru z przeznaczeniem na elektrolity do ogniw paliwowych typu IT-SOFCModification of yttria-stabilized tetragonal zirconia for IT-SOFC electrolyte applications / Katarzyna OBAL, Tomasz BRYLEWSKI, Zbigniew PĘDZICH, Mieczysław RĘKAS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 3, s. 352–360. — Bibliogr. s. 360, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/914

 • słowa kluczowe: spektroskopia impedancyjna, ZrO2, IT-SOFC, elektrolit stały

  keywords: electrochemical impedance spectroscopy, IT-SOFC, ZrO2, solid electrolyte

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Reaktywność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego $3Y-TZP/Al_{2}O_{3}$ z materiałem katodowym LSCF48 w kontekście możliwości ich wykorzystania do ogniw paliwowych IT-SOFCChemical reactivity of the $3Y-TZP/Al_{2}O_{3}$ composite electrolyte with the LSCF48 cathode material for IT-SOFC applications / Katarzyna OBAL, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Andrzej KRUK, Zbigniew PĘDZICH, Mieczysław RĘKAS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 212–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1020

 • słowa kluczowe: elektrolit, katoda, stabilność chemiczna, IT-SOFC

  keywords: cathode, chemical stability, IT-SOFC, electrolyte

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób wytwarzania materiału elektrolitowego do ogniw paliwowych typu IT-SOFT[Method for producing electrolyte material for IT-SOFT type fuel cells] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BRYLEWSKI Tomasz, OBAL Katarzyna, WYRWA Jan, RĘKAS Mieczysław. — Int.Cl.: H01M 8/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 412130 A1 ; Opubl. 2016-11-07. — Zgłosz. nr P.412130 z dn. 2015-04-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 23, s. 30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL412130A1.pdf

 • słowa kluczowe: przewodnictwo jonowe, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, elektrolit stały, średniotemperaturowe stałotlenkowe ogniwo paliwowe, tetragonalna odmiana cyrkonii

  keywords: electrochemical impedance spectroscopy, tetragonal zirconia, ionic conductivity, solid electrolyte, intermediate-temperature solid oxide fuel cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania materiału elektrolitowego do ogniw paliwowych typu IT-SOFT[Method for producing electrolyte material for IT-SOFT type fuel cells] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Tomasz BRYLEWSKI, Katarzyna OBAL, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS. — Int.Cl.: H01M 8/1253\textsuperscript{(2016.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 238086 B1 ; Udziel. 2021-04-13 ; Opubl. 2021-07-05. — Zgłosz. nr P.412130 z dn. 2015-04-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL238086B1.pdf

 • słowa kluczowe: przewodnictwo jonowe, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, elektrolit stały, średniotemperaturowe stałotlenkowe ogniwo paliwowe, tetragonalna odmiana cyrkonii

  keywords: electrochemical impedance spectroscopy, tetragonal zirconia, ionic conductivity, solid electrolyte, intermediate-temperature solid oxide fuel cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Tetragonalny ditlenek cyrkonu $3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ jako elektrolit stałotlenkowy w ogniwach paliwowych typu IT-SOFC na podłożu anodowym$3Y-TZP/0,5\% mol. Al_{2}O_{3}$ tetragonal zirconia as a solid electrolyte for anode-supported intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC) / Mariusz Krauz, Katarzyna OBAL, Ryszard Kluczowski, Michał Kawalec, Bartosz WÓJTOWICZ, Zbigniew PĘDZICH, Tomasz BRYLEWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Tetragonalny dwutlenek cyrkonu w układzie $3Y-TZP/Al_{2}O_{3}$ jako elektrolit stały dla średniotemperaturowych ogniw paliwowych typu IT-SOFCTetragonal zirconia in the $3Y-TZP/Al_{2}O_{3}$ system as a solid electrolyte for intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFC) / Katarzyna OBAL, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Zbigniew PĘDZICH, Mieczysław RĘKAS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 1, s. 27–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1134

 • słowa kluczowe: 3-YSZ, TZP, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, IT-SOFC, elektrolit stały

  keywords: electrochemical impedance spectroscopy, IT-SOFC, solid electrolyte, TZP, 3-YSZ

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • $Y-TZP-AL_{2}O_{3}$ composite as a solid electrolyte / K. OBAL, Z. PĘDZICH, M. RĘKAS // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 223–229. — Bibliogr. s. 229, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie modyfikowanego 3Y-TZP jako elektrolitu stałotlenkowego w ogniwach paliwowych na podłożu anodowymApplication of modified 3Y-TZP as an electrolyte for anode-supported solid oxide fuel cells / Krauz M., OBAL K., BRYLEWSKI T., Kluczowski R., RĘKAS M. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 145. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: