Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Nowakowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kip, *Katedra Inżynierii Procesowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Activity of Faculty of Non-Ferrous Metals in the field of metallurgy, protection of metals against corrosion and environmental protection / Jerzy NOWAKOWSKI // W: The selected problems of the UMM activity on the area of environmental protection and engineering : the Polish-Romanian conference : February, 2003 / ed. Włodzimierz P. Kowalski ; The Stanislaw Staszic University of Mining and Metallurgy. The Walery Goetel School of Environmental Protection and Engineering. — Cracow : AGH-UMM. The Walery Goetel SEPE, 2003. — S. 37–38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • “Copper elimination from raw gold-bearing slime” / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: 6\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 27. 6. – 29. 6. 2002, Ostrava Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical Univeristy of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 571–575. — Bibliogr. s. 575, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eliminacja arsenu ze szlamu kaskadowego w procesie oczyszczania elektrolitu porafinacyjnego miedzi[Elimination of arsenic from cascade sludge in the purification process of post-refining copper industry] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Recyklace odpadů VI : 10. – 11. 10. 2002, Košice / ed. Peter Fečko ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — [Ostrava : VŠB–TU], [2002]. — S. 389–391. — Bibliogr. s. 391, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Gospodarcze wykorzystanie odpadów flotacyjnych rud miedzi[Economic use of copper ore flotation waste] / Jerzy NOWAKOWSKI, Bartosz Bazan // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 1–3 czerwca 2011 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN–TiR], [2011]. — ISBN: 978-83-928069-8-1. — S. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Import i eksport odpadów z obszaru Wspólnoty Europejskiej na przykładzie złomów miedzi, stopów miedzi i ołowiu[Import and export of wastes from European Union region on the example of copper scraps, copper and lead alloys] / Piotr JAROSZ, Jerzy NOWAKOWSKI, Waldemar Fortuniak, Ireneusz Cybulski // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 17–26. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Investigation of the stability arsenic compounds / Jerzy NOWAKOWSKI // W: 8\textsuperscript{th} International conference on Environment and mineral processing : 24. 6. – 26. 6. 2004, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB–TU, 2004. — S. 89–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Koncepcja przerobu odpadowych materiałów przemysłu miedziowego o podwyższonej zawartości arsenuA concept of processing copper industry waste materials with increasing arsenic content / Jerzy NOWAKOWSKI // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 42–48. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane-Kościelisko, 3–5 października 2002[Noble metals] / oprac. i ed. mater. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMNTiR], [2002]. — 140, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metale szlachetne : V konferencja : Zakopane Kościelisko 16–18 września 2004[Noble metals] / oprac. i ed. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMNTiR, 2004. — 119, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metale szlachetne : VIII konferencja : Zakopane, 26–28 września 2007[Noble metals] / ed. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, Kraków. — Kraków : FMN TiR, 2007. — 79, [2] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-920877-8-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • „Odpady 2003” = [“Wastes 2003”] : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych = theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes : V [piąta] międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 / ed. Jerzy NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [S. l. : s. n.], 2003. — 260 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • „Odpady 2004” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : VI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków 27–29 maja 2004[“Wastes 2004”] : theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. J. NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój” [etc.]. — [S. l. : s. n.], 2004. — 169, [3] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Odpady 2005 : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych[Wastes 2005 : theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes] : Krynica 15–21 maja 2005 / ed. J. NOWAKOWSKI ; Fundacja Metale Nieżelazne ”Tradycja i Rozwój”, Wydział Metali Nieżelaznych AGH, Komitet Metalurgii PAN. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], [2005]. — 120 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-904497-9-X. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odpady przemysłu hutniczego w Polsce – charakterystyka i aktualne zagospodarowanieCharacteristic and waste management in Polish metallurgical industry / Jerzy NOWAKOWSKI // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2005 R. 39 nr 1, s. 24–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odpady przemysłu metali nieżelaznych w Polsce : wybrane zagadnienia[Non-ferrous metals industry wastes] / Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ // W: Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : IV [czwarta] międzynarodowa konferencja naukowa : 20–22.06.2002 Zakopane = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes V [fourth] international conference / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój” ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH ; SITPH [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego] – Oddział Metale. — [Kraków : FMN TiR ; WMN AGH ; SITPH – OM], [2002]. — Opis część. wg okł.. — S. 2–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odzysk metali szlachetnych ze szlamów porafinacyjnych ołowiu / Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : V konferencja : Zakopane – Kościelisko, 16–18 września 2004 / oprac. i ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, 2004. — S. 114–119. — Bibliogr. s. 119, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Określenie ciśnień składników nad ciekłym roztworem Cd-Pb-ZnDetermination of the pressure of components on a liquid Cd-Pb-Zn solution / Jerzy NOWAKOWSKI, Bogusław Onderka // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — S. 269–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Próby destylacji kadmu z surowej gąbki kadmowejAttempts at cadmium destillation from raw cadmium sponge / Barbara Mill, Stanisław Wolff, Jerzy NOWAKOWSKI // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 80–84. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Rafinacja rodu w roztworach wodnychRhodium refining in water solutions / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI // W: Metale szlachetne : II krajowa konferencja : Niedzica 26–28 wrzesień 2001 = “Noble metals” : proceedings of the conference / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój. — Kraków : FMN TiR, [2001]. — S. [1–10]. — Bibliogr. s. [9–10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rod we wtórnych szlamach anodowych[Rodium in secondary anode slimes] / Władysław BUKIEJ, Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław Wroński, Wojciech Cis, Paweł Borzęcki // W: Metale szlachetne : III konferencja : Zakopane–Kościelisko 3–5 października 2002 / oprac. i ed. mater. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne Tradycja i Rozwój. — [Kraków : FMN TiR], [2002]. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sposób odzyskiwania arsenu w postaci arsenianu magnezowo-amonowego z odpadowych roztworów powstających przy produkcji miedzi[Method of recovering arsenium in the form of magnesium-ammonium arsenate form waste solutions formed in copper production processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; Udziel. 2006-03-20 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.341262 z dn. 2000-07-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192653B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób odzyskiwania arsenu w postaci arsenianu żelaza lub glinu z odpadowych roztworów powstających przy produkcji miedzi[Method of recovering arsenium in the form of iron arsenate from waste solutions formed in copper production processes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192682 B1 ; Udziel. 2006-03-20 ; Opubl. 2006-11-30. — Zgłosz. nr P.341263 z dn. 2000-07-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192682B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób odzyskiwania metali, głównie arsenu i cynku z odpadowych materiałów pochodzących z produkcji miedzi[Method of recovering metals, in particular arsenium and zinc, from copper production process waste materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C22B 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 190927 B1 ; Udziel. 2005-06-27 ; Opubl. 2006-02-28. — Zgłosz. nr P.340970 z dn. 2000-06-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL190927B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób usuwania arsenu z surowej gąbki miedziowo-arsenowej[Method of removing arsenic from crude copper-arsenic sponge] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C01G 28/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184536 B1 ; Udziel. 2002-04-05 ; Opubl. 2002-11-29. — Zgłosz. nr P.318916 z dn. 1997-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184536B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób wytwarzania metalicznego arsenu oraz urządzenie do wytwarzania metalicznego arsenu[Method of and apparatus for obtaining elemental arsenic] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy NOWAKOWSKI, Władysław BUKIEJ. — Int.Cl.: C01G 28/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 193597 B1 ; Udziel. 2006-07-26 ; Opubl. 2007-02-28. — Zgłosz. nr P.345128 z dn. 2001-01-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL193597B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: