Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Nowakowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Fizyczne modelowanie procesu walcowania blach i taśm na gorąco z zastosowaniem plastometru skrętnegoPhysical simulation of strip and sheet hot rolling process with application of a torsion plastometer / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI, Przemysław Śmiały // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 10, s. 444–449. — Bibliogr. s. 449

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Integrated roll pass design for steel channels and beamsIntegrierte Kalibrierung für U-Profile und Träger aus Stahl / S. TURCZYN, A. NOWAKOWSKI // Der Kalibreur ; ISSN 0022-796X. — 2010 H. 71, s. 5–6, 9–11, 1 k. złoż.. — Tekst ang.-niem.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przetwórstwo metali i stopów[Metals and alloys processing] / Andrzej NOWAKOWSKI // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 129–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Slit Rolling – an economic method for production of ribbed bars / Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI // W: MEFORM 2007 : Innovation Draht : 28. bis 30. März 2007, Freiberg : Tagungsband / Red. Sandra Bauer ; Acatrain e. V. Verein für Weiterbildung an der TU Bergakademie Freiberg, Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Metallformung. — Freiberg : TU B IM, 2007. — S. 86–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r.[Rolling 2008 : processes – tools – materials] / eds. Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Wiesław MADEJ, Zbigniew KUŹMIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 209 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60958-24-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Własności spieków żelaza po walcowaniu na zimnoProperties of sintered iron obtained by cold rolling / Marek WOJTASZEK, Andrzej NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 10, s. 514–520. — Bibliogr. s. 520

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ parametrów procesu na wybrane własności walcowanych na zimno spieków żelazaThe influence of process parameters on selected properties of cold-rolled iron sinters / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK, Andrzej NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 12, s. 698–702. — Bibliogr. s. 702

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zastosowanie próby skręcania do oceny wartości naprężenia uplastyczniającego w procesie walcowaniaApplication of a torsion test for yield stress value evaluation in a rolling process / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI, Mateusz Gębala // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 8–9, s. 394–399. — Bibliogr. s. 399

 • słowa kluczowe: parametry siłowe procesu walcowania, próba skręcania

  keywords: plastometric torsion test, force factors of rolling process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie testu plastometrycznego do fizycznego modelowania procesu walcowania[Application of the plastometric test to physical modelling of rolling process] / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI // W: Forming 2007 : plasticita materiálov : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : Podbanské – Vysoké Tatry, 12.–15. septembra 2007 / red. Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta Trnava. Katedra tvárnienia [etc.]. — Bratislava : STU, [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-227-2702-0. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 180, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: