Wykaz publikacji wybranego autora

Elżbieta Nowak, dr inż.

poprzednio: Kochanowicz

zatrudnienie w ramach grantu

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kod, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Commissioning results of the tertiary beam lines for the CERN neutrino platform project / M. Rosenthal, N. Charitonidis, A. Booth, P. Chatzidaki, Y. Karyotakis, E. NOWAK, I. Ortega-Ruiz, P. Sala // W: IPAC'19 [Dokument elektroniczny] : 10th International Particle Accelerator Conference : Melbourne, Australia, 19–24 May 2019. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Geneva] : JACoW Publishing, [2019]. — e-ISBN: 978-3-95450-208-0. — S. 3738–3741. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ipac2019.vrws.de/papers/thpgw064.pdf#[0,{%22name%22:%22Fit%22}] [2019-07-11]. — Bibliogr. s. 3740–3741, Abstr.. — E. Nowak – dod. afiliacja: CERN, Geneva, Switzerland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18429/JACoW-IPAC2019-THPGW064

2
3
 • Detekcja i rekonstrukcja obrazu w PETTechnical aspects of positron emission tomography (PET) / Elżbieta KOCHANOWICZ, Jan KULKA // Problemy Medycyny Nuklearnej ; ISSN 0860-3405. — 2002 vol. 16, s. 123–132. — Bibliogr. s. 131–132, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Particle production, transport, and identification in the regime of $1−7 GeV/c$ / A. C. Booth, N. Charitonidis, P. Chatzidaki, Y. Karyotakis, E. NOWAK, I. Ortega-Ruiz, M. Rosenthal, P. Sala // Physical Review Accelerators and Beams [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2469-9888. — 2019 vol. 22 iss. 6 art. no. 061003, s. 061003-1–061003-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 061003-11–061003-12. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-21. — E. Nowak - pierwsza afiliacja: CERN, Geneva, Switzerland. — tekst: https://journals.aps.org/prab/pdf/10.1103/PhysRevAccelBeams.22.061003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1103/PhysRevAccelBeams.22.061003

5
 • Porównanie technik radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowegoComparison of the radioisotopic and thermograpic techniques in imaging of bone-joint system diseases / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // Acta Bio-Optica et Informatica Medica = Inżynieria Biomedyczna ; ISSN 1234-5563. — 2006 vol. 12 nr 2, s. 77–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Porównanie technik: radioizotopowej i termograficznej w obrazowaniu schorzeń układu kostno-stawowegoComparison of the radioisotopic and thermographic techniques in imaging of bone-joint system diseases / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // W: Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM 2005 : materiały VII sympozjum : Krynica, 8–12 maja 2005 r. = Modelling and Measurements in Medicine / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Redakcja „Pomiary Automatyka Kontrola”. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Półprzewodnikowa, pozycjoczuła sonda promieniowania gamma do śródoperacyjnej lokalizacji węzłów wartowniczychSemiconductor, position-sensitive gamma probe to intraoperative sentinel lymph nodes localization / Elżbieta NOWAK, Jan KULKA // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 315–320. — Bibliogr. s. 320

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Radioizotopowe i termograficzne obrazowanie obrzęku kończyn dolnych – porównanie technik diagnostycznychRadioisotopic and thermographic imaging of the lower limbs oedema – comparison diagnostic techniques / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Elżbieta NOWAK, Jan KULKA, Jan GIEŁŻECKI, Otakar Kraft, Tomasz Puto, Grzegorz Klauz // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 302–308. — Bibliogr. s. 307–308

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The beam lines design for the CERN neutrino platform in the CERN north area and an outlook on their expected performance / N. Charitonidis, M. Brugger, I. Efthymiopoulos, L. Gatignon, Y. Karyotakis, P. R. Sala, E. NOWAK, I. Ortega-Ruiz // Journal of Physics. Conference Series ; ISSN 1742-6588. — 2017 vol. 874 art. no. 012056, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — E. Nowak - dod. afiliacja: CERN, Genewa. — 8th International Particle Accelerator Conference : 14–19 May 2017, Copenhagen, Denmark. — tekst: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/874/1/012056/pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1742-6596/874/1/012056

10
 • Utility assessment of $^{99m}Tc$ labelled human polyclonal immunoglobulin G scintigraphy for the diagnosis of limb lymphoedemaOcena przydatności scyntygrafii ludzką poliklonalną immunoglobuliną G znakowaną $^{99m}Tc$ w diagnostyce obrzęku limfatycznego kończyn / Artur Stępień, Jolanta Pawlus, Mirosław Dziekiewicz, Janusz Sroga, Tomasz Grądalski, Jan KULKA, Elżbieta NOWAK // Acta Angiologica ; ISSN 1234-950X. — 2003 vol  9 no. 1, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Streszcz.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://journals.viamedica.pl/acta_angiologica/article/download/9942/8510

 • słowa kluczowe: limfoscyntygrafia, obrzęk limfatyczny, 99mTc, ludzka poliklonalna immunoglobulina G, IgG

  keywords: lymphoedema, 99mTc, lymphoscitigraphy, human polyclonal immunoglobulin G, IgG

  cyfrowy identyfikator dokumentu: