Wykaz publikacji wybranego autora

Nikodem Szlązak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8320-4751 orcid iD

ResearcherID: W-1072-2018

Scopus: 14629491500

PBN: 5e70922b878c28a0473910bc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 456, z ogólnej liczby 464 publikacji Autora


1
 • A new method for assessing the status of sealed-off coal mine fires / Yuan Shujie, Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Si Chunfeng // W: New technological solutions in underground mining : international mining forum 2006 / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.] : Taylor & Francis Group, 2006. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 0-415-40117-8. — S. 115–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.

 • keywords: spontaneous combustion, mine fires, coal mines, sealed-off fire areas, fire status assessment, fire indicators

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografiaCurrent state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema SZLĄZAKA. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 902, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7783-176-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza efektywności odmetanowania w polskich kopalniach węgla kamiennego[Analysis of effectiveness of methane drainage in Polish mines] / SZLĄZAK N., OBRACAJ D., BOROWSKI M., SWOLKIEŃ J., KORZEC M. // W: Silesia innovatica 2012 : innowacje w branży górniczej : 17–19 października 2012, Siemianowice Śląskie, Hucisko. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. 93–106. — Bibliogr. s. 105–106. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnychAnalysis of exhaust emissions from machinery with diesel engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // W: Materiały 7. Szkoły Aerologii Górniczej : Krynica-Zdrój, 9–11 października 2013, t. 2 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Eksploatacji Złóż. — Gliwice : Instytut Eksploatacji Złóż, [2013]. — S. 147–160. — Bibliogr. s. 159–160, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnychAnalysis of exhaust emissions from machinery with diesel engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 4, s. 101–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza przyczyn powstania pożaru w drążonym chodnikuAnalysis of reasons for fires in a driven heading / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 1/1, s. 250–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa 2010 : III konferencja naukowo-szkoleniowa : Jaworze, 10–12 marca 2010 r. / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r.Analysis of the registrations of gasometry system's sensors installed in return air gates from the F panel in seam 364/1-2 in „Murcki-Staszic” mine and „Zygmunt” ventilation shaft, related to the methane explosion on 27 July 2016 / Nikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2016 t. 18 nr 4, s. 3–20. — Streszcz., Abstr.. — tekst: http://imgpan.pl/wp-content/uploads/2018/02/01-Kwartalnik-18-4-Szlazak.pdf

 • słowa kluczowe: aerologia górnicza, monitoring parametrów powietrza, wybuch metanu

  keywords: mining aerology, air parameters monitoring, methane explosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza składników spalin z silników spalinowych maszyn samojezdnych w podziemnych kopalniachAnalysis of the components of exhaust emissions from mobile machinery with combustion engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2014 nr 12, s. 6–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: spaliny, emisja, silnik diesla, toksyczność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza stanu zapylenia powietrza na wybranych stanowiskach pracyAnalysis of dust pollution state at the chosen work places / Dariusz OBRACAJ, Nikodem SZLĄZAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004 : Szczyrk, 23–27 lutego 2004 = Proceedings of the School of Underground Mining 2004 / red. nauk. Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2004. — (Sympozja i Konferencje ; nr 61). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2004. — S. 505–518. — Bibliogr. s. 517–518. Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza systemów wentylacyjnych pod kątem możliwości lokalizacji w nich georeaktora podziemnego zgazowania węglaAnalysis of ventilation systems in order to enable localization of underground coal gasification's georeactor / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Marek KORZEC, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selected hazards and their control in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 409–421. — Bibliogr. s. 421, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A.Analysis of methane drainage and utilisation in mines of Jastrzebie Coal Company / Nikodem SZLĄZAK, Andrzej Tor, Antoni Jakubów // W: Materiały 2 [Drugiej] Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 07–11 październik 2002 = Proceedings of the Second School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — Kraków : SAG KG PAN, 2002. — S. 339–355. — Bibliogr. s. 355, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analiza warunków mikroklimatu w rejonie ścian eksploatacyjnych kopalń węgla kamiennegoAnalysis od microclimate conditions in hard coal mines longwalls / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Bartłomiej GŁUCH // W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — ISBN: 978-83-60837-62-7. — S. 325–336. — Bibliogr. s. 336, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analiza wpływu profilaktyki tąpaniowej na wydzielanie się metanu w wyrobisku ścianowym[Analysis of influence of rock-burst prevention on methane emission to a longwall panel] / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Justyna SWOLKIEŃ // W: Nowoczesne metody zwalczania zagrożeń aerologicznych w podziemnych wyrobiskach górniczych : 8 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN : Jaworze, 13–16 października 2015 r. : praca zbiorowa / pod red. Wacława Dziurzyńskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2015. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-94-2. — S. 271–283. — Bibliogr. s. 283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analiza wypadkowości w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1993–2003 na przykładzie wybranych spółek węglowychAnalysis of accidents rate in Polish hard coal industry during 1993–2003 based on examples of selected coal companies / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2003 R. 54 nr 12, s. 537–547. — Bibliogr. s. 547, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analiza zmian rozwoju pożaru podziemnegoAnalysis of changing mine fire development / Nikodem SZLĄZAK, Marek KORZEC // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9361. — 2016 z. 1: Górnictwo – perspektywy i zagrożenia, s. 143–158. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 157, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-65265-03-6. — tekst: http://www.stegroup.pl/attachments/article/501/r13_2016_1.pdf

 • słowa kluczowe: pożar podziemny, pożar endogeniczny, rozwój pożaru, tamowanie pożarów podziemnych

  keywords: underground mining fire, spontaneous fire, fire development, fire control by ventilation ways

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Analysis of air parameters in planned underground openings with thermal insulation of side walls and air cooling / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ // W: ICSMRI'13 : the 35\textsuperscript{th} International Conference of Safety in Mines Research Institutes : 15–17 October 2013, London, UK / IOM Communications, IOM3 The Institute of Materials, Minerals and Mining. — London : IOM Communications Ltd, 2013 + CD. — ISBN: 1-86125-174-2. — S. 545–554. — Bibliogr. s. 554, Abstr.

 • keywords: ventilation, thermal insulation of underground openings, air cooling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Analysis of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC // Process Safety and Environmental Protection ; ISSN 0957-5820. — 2017 vol. 107, s. 468–479. — Bibliogr. s. 478–479, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-09

  orcid iD
 • keywords: energy efficiency, mine ventilation, main fan station, ventilation network analysis, push-pull ventilation network, optimization of ventilation network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.psep.2017.03.001

19
 • Analysis of the impact of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC // W: Selected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — Na obwol. dod.: International Conference of Mining and Clean Coal Technology : Krakow, 19–21 September 2016. — ISBN: 978-83-7783-196-0. — S. 397–409. — Bibliogr. s. 408–409, Abstr.

 • keywords: mine ventilation, push-pull ventilation system, main fan station, ventilation network analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Assessment of sealed fire states by fire characteristic / Yuan Shu-jie, SZLĄZAK Nikodem, OBRACAJ Dariusz // Journal of Coal Science & Engineering (China) ; ISSN 1006-9097. — 2006 vol. 12 no. 1, s. 68–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.

 • keywords: spontaneous combustion, mine fires, coal mines, sealed areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Badania nad wykorzystaniem zawiesiny lodowej w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnychResearch on the use of ice slurry in central cooling installations of underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-7783-176-2. — S. 69–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Badania numeryczne i kopalniane przepływu powietrza przez zroby ścian zawałowychNumerical and mine research on airflow in goaf of longwalls / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 59–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Badania termodynamiczne wielopłaszczowej, lutniowej chłodnicy powietrza typu CHWL-1000 w warunkach kopalnianychThermodynamic measurements of multi-jacket duct air cooler, type CHWL-1000 in a mine / Dariusz OBRACAJ, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Marian Lasek, Jerzy Grunwald // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2007 nr 2 wyd. spec., s. 169–179. — Bibliogr. s. 179, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy, Kraków 2007. Sesja 6 : Wentylacja i klimatyzacja kopalń : 19–21 września 2007 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Podziemnego — Katowice : GIG, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Badania wydzielania metanu do wyrobisk chodnikowych drążonych kombajnami w pokładach węglaMeasurements of methane emission to headings drivages with continuous miners in coal seams / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 1, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-01/GG_2006_1_05.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja lutniowa, zagrożenie metanowe, wydzielanie metanu

  keywords: methane hazard, methane emission, duct ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy[Industrial safety] / Jan SZLĄZAK, Nikodem SZLĄZAK ; AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 302, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0160). — Bibliogr. s. 299–[303]. — ISBN10: 83-7464-000-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: