Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Niewolak, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Development of alumina forming coatings for titanium aluminidesRozwój pokryć z tlenkiem glinu do aluminidków tytanu / Lorenz Singheiser, Leszek NIEWOLAK, Vladimir Shemet, Aleksander GIL, Willem Josef Quadakkers // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 nr 5, s. 829–833. — Bibliogr. s. 833, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata 16–20 September 2001. [Pt. 2]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Parameters governing protective and non-protective oxide scale formation on $\gamma$-${TiAl}$ alloys / A. GIL, L. NIEWOLAK, V. Shemet, W. J. Quadakkers // W: Proceedings of Polish-German workshop on Materials for advanced energy systems : 25 years of co-operation between AGH and FZJ : 17–18. 04. 2008 Kraków, Poland / proceedings ed. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, Grzegorz Cempura ; AGH, Jülich Forschungszentrum. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe„Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-12-4. — S. 21–22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rola mikrostruktury w procesie wysokotemperaturowego utlenienia stopów TiAlThe effect of microstructure on high temperature oxidation of TiAl alloys / Aleksander GIL, Leszek NIEWOLAK, Heinz-Josef Penkalla, Willem J. Quadakkers, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, aluminium, tytan, utlenianie, stop, stop dwufazowy, wysokotemperaturowe utlenianie stopów, dodatek srebra

  keywords: aluminium, oxidation, titanium, microstructure, alloy, high temperature oxidation, two-phase alloy, silver additions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • The influence of silver addition on the microstructure and oxidation behaviour of $\gamma$-$TiAl$ based alloysWpływ dodatku srebra na mikrostrukturę i utlenianie stopów na bazie $\gamma$-$TiAl$ / Aleksander GIL, Leszek NIEWOLAK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Heinz-Josef Penkalla, Vladimir Shemet, Lorenz Singheiser, Willem Josef Quasakkers // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2001 R. 22 nr 4, s. 341–344. — Bibliogr. s. 344, Abstr.. — AMT'2001 : XVIth physical metallurgy and materials science conference on Advanced Materials & Technologies : Gdańsk-Jurata, 16–20 September 2001. [Pt. 1]. — Warszawa : SIGMA NOT, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • $TiAl-Ag$ alumina forming coatings for $\gamma -TiAl$-based alloysRevêtements $TiAl-Ag$ aluminoformeurs pour des revêtements base $\gamma -TiAl$ / L. NIEWOLAK, V. Shemet, A. GIL, L. Singheiser, W. J. Quadakkers // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2003 vol. 28 suppl. 1, s. S185. — 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3–5, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Utlenianie stopów $TiAl-Ag$ w $SO_{2}$Oxidation of $TiAl-Ag$ alloys in $SO_{2}$ / A. GIL, Z. Żurek, L. NIEWOLAK, J. Żurek, A. Stawiarski, W. J. Quadakkers // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 571–574. — Bibliogr. s. 574, Strzeszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: