Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Niedźwiedzki

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4009746

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących pras walcowychPossibilities of roll presses tires shape modification / Marek HRYNIEWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12, s. 67–68. — Bibliogr. s. 68. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących pras walcowychPossibilities of roll presses tires shape modification / Marek HRYNIEWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 9, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Bezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego złocenia[Cyanide-free bath for electrochemical gilding] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOCUŃ Marek, NIEDŹWIEDZKI Jerzy. — Int.Cl.: C25D 3/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402752 A1 ; Opubl. 2014-07-07. — Zgłosz. nr P.402752 z dn. 2012-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 14, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402752A1.pdf

 • słowa kluczowe: elektroosadzanie, złoto, kąpiel bezcyjankowa, złocenie

  keywords: gold, cyanide-free bath, electroplating, gold plating

4
 • Biomedyczny cement kostny[Biomedical bone cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOCUŃ Marek, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, Czepko Ryszard. — Int.Cl.: A61L 24/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392911 A1 ; Opubl. 2012-05-21. — Zgłosz. nr P.392911 z dn. 2010-11-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 11, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392911A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Biomedyczny cement kostny[Biomedical bone cement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Ryszard Czepko. — Int.Cl.: A61L 24/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214212 B1 ; Udziel. 2012-12-18 ; Opubl. 2013-06-28. — Zgłosz. nr P.392911 z dn. 2010-11-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214212B1.pdf

 • słowa kluczowe: biomedyczny cement kostny

  keywords: biomedical bone cement

6
 • Comparison of the physical and chemical properties of dust separated in industrial electrostatic precipitators / MACHNIK Ryszard, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, NOCUŃ Marek, Sobieski Waldemar // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 223–227. — Bibliogr. s. 227, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Doskonalenie systemu pomiarowego do diagnostyki biomedycznejDevelopment of system for the biomedical measurements / Marek HRYNIEWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 2, s. 297–305. — Bibliogr. s. 305, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-02/Auto16.pdf

 • słowa kluczowe: system pomiarowy, krążenie mózgowe, ciśnienie śródczaszkowe, test infuzyjny, diagnostyka wodogłowia

  keywords: measurement system, cerebral circulation, intercranial pressure, infusion test, hydrocephalus

8
 • Kompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowychA complex methodology for the selection of geometric design and configuration of the corona electrode of industrial electrostatic precipitators / Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 161, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0567). — Bibliogr. s. 157–[162], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-715-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Lepiszcze do zamykania preparatów mikroskopowych[Bonding agent for closing microscope specimens] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOCUŃ Marek, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, Krzyściak Paweł. — Int.Cl.: C09J 4/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410503 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410503 z dn. 2014-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 13, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410503A1.pdf

 • słowa kluczowe: lepiszcze, preparaty mikroskopowe, hermetyzacja, mikrobiologia

  keywords: encapsulation, microbiology, microscopic specimens, adhesive

10
 • Lepiszcze do zamykania preparatów mikroskopowych[Bonding agent for closing microscope specimens] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Paweł Krzyściak. — Int.Cl.: C09J 4/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225959 B1 ; Udziel. 2016-12-05 ; Opubl. 2017-06-30. — Zgłosz. nr P.410503 z dn. 2014-12-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225959B1.pdf

 • słowa kluczowe: lepiszcze, preparaty mikroskopowe, hermetyzacja, mikrobiologia

  keywords: encapsulation, microbiology, microscopic specimens, adhesive

11
 • Modelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitatorsModelowanie i badania wpływu wybranych cech konstrukcyjnych na parametry eksploatacyjne elektrofiltrów przemysłowych / Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2016 vol. 18 no. 3, s. 325–332. — Bibliogr. s. 331–332. — tekst: http://goo.gl/ixlg9Z

 • słowa kluczowe: modelowanie, elektrofiltr, eksploatacja, symulacja, elektrody ulotowe, funkcja sigmoidalna

  keywords: modeling, simulation, electrostatic precipitator, corona electrodes, operation, sigmoidal function

12
 • Operational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioningBadania eksploatacyjne sorpcyjnego agregatu chłodniczego wykorzystującego ciepło sieciowe do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji / Emil STAŃCZYK, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2017 vol. 19 no. 2, s. 254–259. — Bibliogr. s. 258–259. — Tekst ang.-pol.. — tekst: http://ein-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/sites/default/files/2017-02-13.pdf

 • słowa kluczowe: klimatyzacja, sieć ciepłownicza, energia chłodnicza, proces adsorpcji

  keywords: district heating, adsorption process, air conditioning, chilled water

13
 • Ozonidy oligomeryczne - synteza, własności, oddziaływanie biologiczne na wybrane grzyby chorobotwórczeOligometric ozonidy - synthesis, properties and biological impacts on selected pathogenic fungi / Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Paweł Krzyściak, Elżbieta Niedźwiedzka // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 150–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz.

 • słowa kluczowe: ozon, ozonidy, aktywność biologiczna, grzyby chorobotwórcze

  keywords: ozone, ozonides, biological activity, pathogenic fungi

14
 • Porównanie prędkości migracji ziaren pyłu w przestrzeni międzyelektrodowej elektrofiltru dla różnych podziałekComparison of grain dust speed migration in region between electrodes of electrostatic precipitator for different scales / Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Waldemar Sobieski // W: Elektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja / red. Bolesław Karwat, Ryszard Machnik. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics ; nr 42). — ISBN10: 83-89772-60-4. — S. 105–113. — Bibliogr. s. 113, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Search for electromagnetic super-preshowers using gamma-ray telescopes / K. Almeida Cheminant, [et al.], P. Jagoda, [et al.], J. NIEDŹWIEDZKI, M. NOCUŃ, [et al.], A. OZIĘBŁO, [et al.] // W: ICRC2017 [Dokument elektroniczny] : 35th International Cosmic Ray Conference : the astroparticle physics conference : 12–20 July, 2017, Busan, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea Płd. : s. n.], [2017]. — (PoS Proceedings of Science ; ISSN 1824-8039). — S. 1–8 art. no. 860. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pos.sissa.it/301/860/pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 8. — P. Jagoda - pierwsza afiliacja: Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Selection of design features and configurations of the corona electrodes of industrial electrostatic precipitators used in power industryWybór cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych w elektrofiltrach przemysłowych wykorzystywanych w energetyce / Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Marek NOCUŃ // Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji ; ISSN 1232-9312. — Tytuł poprz.: Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. — 2017 no. 1, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: elektrofiltr, emisyjność, elektroda ulotowa, prędkości migracji

  keywords: electrostatic precipitator, emissivity, discharge electrode, migration velocity

17
 • Sposób wytwarzania bezcyjankowej kąpieli do elektrochemicznego złocenia[Method for producing non-cyanide bath for electrochemical gold plating] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOCUŃ Marek, NIEDŹWIEDZKI Jerzy. — Int.Cl.: C25D 3/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 413903 A1 ; Opubl. 2017-03-13. — Zgłosz. nr P.413903 z dn. 2015-09-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 6, s. 35-36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL413903A1.pdf

 • słowa kluczowe: złoto, kąpiel bezcyjankowa, galwanotechnika

  keywords: gold, electroplating, cyanide-less bath

18
 • The possibilities of utilization of wastes from burning biomass / R. MACHNIK, J. NIEDŹWIEDZKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 388–392. — Bibliogr. s. 391–392, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • We are all the Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory / N. Dhital, [et al.], P. Jagoda, [et al.], M. MAGRYŚ, [et al.], J. NIEDŹWIEDZKI, M. NOCUŃ, [et al.], A. OZIĘBŁO, [et al.] // W: ICRC2017 [Dokument elektroniczny] : 35th International Cosmic Ray Conference : the astroparticle physics conference : 12–20 July, 2017, Busan, Korea. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Korea Płd. : s. n.], [2017]. — (PoS Proceedings of Science ; ISSN 1824-8039). — S. 1–8 art. no. 1078. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pos.sissa.it/301/1078/pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 7–8. — P. Jagoda - pierwsza afiliacja: Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Wpływ fizykochemicznych właściwości popiołów lotnych ze spalania węgli na proces elektrostatycznego odpylania spalinEffect of physical and chemical properties of fly ash from coal combustion on its electrostatic precipitation / Ryszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 9, s. 1530–1533. — Bibliogr. s. 1533

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wykorzystanie programów komputerowych przy planowaniu produkcji[Computer-aided production planning software applications] / Piotr KISIEL, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Edward WOJNAR // Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk ; ISBN: 978-83-60560-07-5. — 2008 nr 5, s. 126–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych