Wykaz publikacji wybranego autora

Elena Neverova-Dziopak, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4665-0928

ResearcherID: brak

Scopus: 23470383000

PBN: 900595

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Analiza bilansu związków biogennych w ściekach komunalnej oczyszczalni Jaworzno–DąbAnalysis of biogenic matter balance in municipal wastewater in Jaworzno–Dąb WWTP / E. NEVEROVA-DZIOPAK, M. PREISNER // W: ECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14\textsuperscript{th} October 2015 – 17\textsuperscript{th} October 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. – Tekst polski w pliku: wystąpienia ustne, tekst angielski w pliku: oral presentations

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, substancje biogenne, bioprzyswajalność, ścieki komunalne

  keywords: eutrophication, biogenic matter, domestic wastewater, bioavailability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod ustalania warunków wprowadzania ścieków komunalnych do odbiorników w wybranych państwachAnalysis of methods for determination of conditions of municipal wastewater discharge into recipients in selected countries / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2015 vol. 37 nr 1, s. 3–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.

 • keywords: legal regulations, sewage treatment standards, methods for setting the conditions for wastewater discharge

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza porównawcza stanów fizyczno-chemicznego i troficznego wód Jeziora Czanieckiego i Jeziora Goczałkowickiego w latach 2011–2015Comparative analysis of physico-chemical and trophic water state of Czaniec and Goczalkowice dam reservoirs in the period of 2011–2015 / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Anna Droździk // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2017 vol. 39 nr 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 16, Abstr.. — tekst: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2017/2-2017/Neverova_2-2017.pdf

 • keywords: water quality, water intake, inorganic compounds, biogenic compounds, dam reservoir, autochtonic substances , allochtonic substances, the integral index of trophic state (ITS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze PolskiAnalysis of eutrophication process in upland and lowland streams in Poland / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} October 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: abstract). — S. [1]

 • słowa kluczowe: wskaźniki eutrofizacji, bilans biotyczny, eutrofizacja antropogeniczna, rzeki wyżynne i nizinne, związki biogenne, ocena stanu troficznego

  keywords: upland and lowland rivers, biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wieloletnich zmian stanu troficznego zbiornika Tresna w aspekcie jego lokalizacji i roli w kaskadzie zbiornikówAnalysis of long-term changes of tresna dam reservoir trophic state in terms of its location and the role in reservoirs cascade / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Anna Droździk // Inżynieria Ekologiczna ; ISSN 2081-139X. — 2017 vol. 18 iss. 1, s. 135–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-01

 • słowa kluczowe: substancje biogenne, zbiornik zaporowy, priorytetowe czynniki eutrofizacji, wskaźnik ITS (Index of Trophical State), stan troficzny

  keywords: dam reservoir, nutrients, priority factors of eutrophication, ITS index (Index of Trophical State), trophic state

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12912/23920629/67001

6
 • Analiza wieloletniej dynamiki stanu troficznego Zbiornika DobczyckiegoAnalysis of the long-term dynamics of Dobczycki Reservoir trophic state / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Anna Droździk // W: INFRAEKO 2016 : nowoczesne miasta, infrastruktura i środowisko : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [9–10 czerwca 2016, Kraków] / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7934-076-7. — S. 239–247. — Bibliogr. s. 246, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, Zbiornik Dobczycki, Integralny Wskaźnik Troficzności (ITS)

  keywords: eutrophication, Dobczycki Reservoir, Index of Trophical State (ITS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of biogenic matter balance in municipal wastewater in Jaworzno-Dab WWTPAnaliza bilansu związków biogennych w ściekach komunalnych oczyszczalni Jaworzno-Dąb / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Michał PREISNER // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 no. 2 pt. 1, s. 463–471. — Bibliogr. s. 470, Abstr., Streszcz.. — ECOpole’15 conference : Jarnołtówek, 14–16.10.2015

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, substancje biogenne, bioprzyswajalność, ścieki komunalne

  keywords: eutrophication, biogenic matter, municipal wastewater, bioavailability of nutrients

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)048

8
 • Analysis of eutrophication process in upland and lowland streams in PolandAnaliza przebiegu procesu eutrofizacji w ciekach krajobrazów wyżynnych i nizinnych na obszarze Polski / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2014 vol. 8 no. 2, s. 429–436. — Bibliogr. s. 434–435, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wskaźniki eutrofizacji, bilans biotyczny, substancje biogenne, rzeki krajobrazów wyżynnych i nizinnych, eurofizacja antropogeniczna, ocena stanu troficznego

  keywords: upland and lowland rivers, biotic balance, trophic state assessment, biogenic substances, anthropogenic eutrophication, eutrophication indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2014.8(2)076

9
 • Analysis of Mariupol metallurgical enterprises influence on ecological state of surface watersAnaliza wpływu zakładów metalurgicznych w Mariupolu na stan ekologii wód powierzchniowych / Olena Dan, Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Eleonora Butenko, Alexey Kapustin // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2017 vol. 11 no. 1, s. 25–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.1/geom.2017.11.1.25.pdf

 • słowa kluczowe: metalurgia, woda, ścieki, wskaźnik zanieczyszczenia wody

  keywords: surface water, wastewater, metallurgy, water pollution index

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2017.11.1.25

10
 • Assessment of Narew and Bug trophic state on the basis of integral criterion {\em ITS}Ocena stanu troficznego Narwi i Bugu z zastosowaniem integralnego wskaźnika {\it ITS} / Elżbieta KOWALCZYK, Zbigniew KOWALEWSKI, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // W: The water environment : problems of evaluation and protection = Środowisko wodne : problemy waloryzacji i ochrony : monograph / ed. Kazimierz H. Dyguś ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. — Warsaw : Oficyna Wydawnicza WSEiZ, 2011. — (Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania). — ISBN: 978-83-62057-20-7. — S. 121–138. — Bibliogr. s. 136–138, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Computer simulation of wastewater eutrophication potential as the base for proper selection of treatment technologies / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI, Michał Preisner // W: 11\textsuperscript{th} International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction [Dokument eletroniczny] : Architecture, Construction, Construction Mechanics, Environmental Engineering, Engineering Maintenance of Buildings and Structures, Geodesy : 14-16 October 2019, Yerevan, Republic of Armenia / ed. Narine Pirumyan. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Yerevan : National University of Architecture & Construction of Armenia, [2019]. — S. 393–399. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://nuaca.am/wp-content/themes/nuaca/images/Proceedings.pdf [2019-10-24]. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • keywords: eutrophication, wastewater, nutrients, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dobór optymalnych warunków chemicznego strącania fosforu w ściekach w oparciu o symulację komputerową[The selection of optimum conditions for the chemical removal of phosphorus in the wastewater based on a computer simulation] / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska [Dokument elektroniczny] : I konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 17 stycznia 2017 roku / Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [PSIS], [2017]. — Slajdy [1–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/NtWY9t [2017-04-04]. — Streszcz.. — Tekst streszcz.: https://goo.gl/2Gu3mK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Donnye otloženiâ kak istočnik fosfora i ego rol' v èvtrofirovanii vodoemovBottom sediments as a source of phosphorus and its role in eutrophication of water bodies / L. I. Tsvetkova, E. NEVEROVA-DZIOPAK // Vestnik Graždanskih Inženerov = Bulletin of Civil Engineers ; ISSN 1999-5571. — 2017 no. 6, s. 199–205. — Bibliogr. s. 204–205

 • keywords: phosphorus, bottom sediments, porous solution, chemic absorption, condition of desorption, diffusion of phosphates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23968/1999-5571-2017-14-6-199-205

14
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiegoDynamics of eutrophication process development in the rivers of subcarpathian voivodeship / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2013 t. 30 z. 60 nr 3, s. 47–58. — Bibliogr. s. 57, Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wskaźniki eutrofizacji, wody płynące, ocena stanu troficznego

  keywords: eutrophication, running waters, thropic state assesment, indicators of eutrophication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb2013.36

15
 • Dynamika rozwoju procesów eutrofizacji w rzekach województwa podkarpackiego[The dynamics of the development process of eutrophication in the rivers of Podkarpackie Voivodeship] / NEVEROVA-DZIOPAK Elena, KOWALEWSKI Zbigniew // W: Postęp w inżynierii środowiska : VII ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Rzeszów-Polańczyk, 19–21 września 2013. — [Rzeszów : s. n.], 2013. — S. 21. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Èkologiâ : učebnik dlâ tehničeskih vuzov[Ecology] / L. I. Cvetkova, M. I. Alekseev, F. V. Karmazinov, E. V. NEVEROVA-DZIOPAK ; pod red. L. I. Cvetkovoj. — 3 izd. dop. i prerab.. — Sankt-Peterburg : Novyj žurnal, 2012. — 451 s.. — Bibliogr. s. 425–429. — ISBN: 978-5-901336-17-5. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Integral'nyj pokazatel' trofičeskogo sostoâniâ poverhnostyh vod „Index of trophic state”Integral indicator of surface water trophic status "Index of trophic state" / Cvetkova L. I., NEVEROVA-DZIOPAK E. V., Alekseev M. I., Makarova C. V. // W: Sbornik materialov XIV meždunarodnogo ekologičeskogo foruma „Den' Baltijskogo morâ” : 20–23 marta 2013 r., Sankt-Peterburg. — Sankt-Peterburg : «Ĉelovek», [2013]. — ISBN: 978-5-93339-220-0. — S. 220–223 [tekst ros.], 418–420 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 223, 420. — Tekst ros.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Klasyfikacja stanu przybrzeżnych wód morskich na Ukrainie na przykładzie Morza Azowskiego w rejonie MariupolaClassification of the state of marine coastal waters in Ukraine in the example of the Sea of Azov in the Mariupol region / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Olena DAN // Ochrona Środowiska / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski ; ISSN 1230-6169. — 2018 vol. 40 nr 3, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — tekst: http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2018/3-2018/Neverova-Dziopak_3-2018.pdf

 • keywords: environmental impact assessment, steelworks, the Sea of Azov , cooling waste-water, Integrated Ecological State Index (ZWSE), Water Pollution Index (WZW), Water Quality Index (WJW), technological wastewater, water state assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kritičeskoe tehničeskoe sostoânie betonnyh kollektorovThe critical technical state of concrete collectors / Andrzej Raganowicz, Elena NEVEROVA-DZIOPAK // Voda i Èkologiâ : problemy i rešeniâ = Water & Ecology ; ISSN 2305-3488. — 2014 no. 4, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58

 • keywords: sewerage network, concrete collectors, statistical-stochastic forecasting, technical state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metodologiczne problemy oceny stanu troficzności wód powierzchniowychMethodological problems of trophic state assessment of surface waters / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // W: INFRAEKO 2014 : nowoczesne miasta : infrastruktura i środowisko : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Rzeszów–Kraków 2014 / pod red. Józefa Dziopaka, Daniela Słysia, Agnieszki Stec ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7199-937-2. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody powierzchniowe, strategia ochrony wód, problemy metodologiczne, stan troficzny wód, wskaźniki troficzności

  keywords: eutrophication of surface waters, methodological problems of trophic state assessment, indexes of eutrophication, water protection strategy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelling of chlorophyll-a content in running watersModelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynących / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Proceedings of ECOpole / Society of Ecological Chemistry and Engineering ; ISSN 1898-617X. — 2016 vol. 10 no. 2 pt. 1, s. 455–462. — Bibliogr. s. 461–462, Abstr., Streszcz.. — ECOpole’15 conference : Jarnołtówek, 14–16.10.2015

 • słowa kluczowe: eutrofizacja, wody płynące, modele predykcyjne, chlorofil-a

  keywords: prediction models, eutrophication, running waters, chlorophyll-a

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2429/proc.2016.10(1)047

24
 • Modelowanie zawartości chlorofilu-a w wodach płynącychChlorophyll-a content modelling in running waters / E. NEVEROVA-DZIOPAK, Z. KOWALEWSKI // W: ECOpole'15 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : Opole, 14\textsuperscript{th} October 2015 – 17\textsuperscript{th} October 2015. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang. — Tekst polski w pliku: wystąpienia ustne, tekst angielski w pliku: oral presentations

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • New approach to trophic state assessment of running waters in Poland / Elena NEVEROVA-DZIOPAK, Zbigniew KOWALEWSKI // Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications ; ISSN 2299-3835. — 2013 vol. 1 iss. 1, s. 15–21. — Bibliogr. s. 20–21, Abstr.

 • keywords: eutrophication, biotic balance, trophic state assessment, integral criterion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: