Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Nawrocka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza dendrogeomorfologiczna drzew różnych gatunków z obszaru osuwiska „L. Sawickiego” w Szymbarku, Beskid Niski, Karpaty ZewnętrzneDendrogeomorphological analysis of trees of various species from the L. Sawicki's landslide area, Szymbark, Beskid Niski (Low) Mts, Flysch Carpathians / Natalia NAWROCKA // Folia Quaternaria ; ISSN 0015-573X. — 2013 nr 81, s. 175–187. — Bibliogr. s. 186–187, Abstr., Summ.

 • słowa kluczowe: dendrogeomorfologia, dekoncentryczność wzrostu, indeks dekoncentryczności, osuwisko ,,L. Sawickiego'', Beskid Niski

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/folquart-2013-0002

2
3
 • Late Glacial atmospheric radiocarbon variations recorded in Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Kwiatków, Central Poland / Marek KRĄPIEC, Danuta J. Michczyńska, Adam Michczyński, Tomasz Goslar, Joanna BARNIAK, Natalia NAWROCKA, Jacek Pawlyta, Natalia Piotrowska, Elżbieta SZYCHOWSKA-KRĄPIEC, Bogusława Waliszewska // W: REII 2017 Debrecen [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} Radiocarbon in the Environment conference : 3–7 July, 2017, Debrecen, [Węgry] : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Węgry : s. n], 2017. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://c14env2017.atomki.mta.hu/public/upload/Book_of_Abstracts_REII_2017.pdf [2018-10-03]

 • keywords: Poland, Late Glacial, dendrochronology, AMS, carbon-14 variations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena stanu degradacji środowiska w okolicach Dębicy w świetle analizy dendrochronologicznej[Assessment of the environmental degradation in the vicinity of Dębica in the light of dendrochronological analysis] / Natalia NAWROCKA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : IX edycja : Kraków 5.12.2015, Poznań 12.12.2015 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień 5 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-55-5. — S. 240. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 240

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Reconstruction of recent activity of the L. Sawicki's landslide in the vicinity of Szymbark (Low Beskid Mts., SE Poland) / Natalia NAWROCKA, Marek KRĄPIEC // W: “Methods of absolute chronology” : 11\textsuperscript{th} international conference : 15–18\textsuperscript{th} May 2013, Podlesice, Poland : abstracts & programme / ed. Natalia Piotrowska. — [Gliwice : s. n.], [2013]. — S. 78, Poster no. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ walorów przyrodniczych Babiogórskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny[The impact of natural values of Babia góra National Park on turist traffic] / Joanna BARNIAK, Natalia NAWROCKA, Maciej Banaś // W: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych : 4 sympozjum : 7–9 września 2015 roku, Cedzyna–Rogów / Wydział Leśny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rogowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 53. — Toż dostępne online: {http://www.cepl.sggw.pl/konferencja/symp turyst/symp 2015/Notes sympozjum turystyczne 2015.pdf} [2015-12-04]. — Joanna Barniak, Natalia Nawrocka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wstępne wyniki sztucznego odnowienia świerka (\emph {Picea abies} [L.] Karst.), jodły (\emph {Abies alba} Mill.), limby (\emph {Pinus cembra} L.) i kosodrzewiny (\emph{Pinus mugo} Turra.) w reglu górnym na powierzchniach badawczych w rejonie Skrzycznego i Baraniej GóryPreliminary results concerning the artificial regeneration of the spruce (\emph {Picea abies} [L.] Karst.), fir (\emph {Abies alba} Mill.), stone pine (\emph {Pinus cembra} L.) and mountain pine (\emph{Pinus mugo} Turra.) in the upper mountain forest zone on sample plots in the Skrzyczne Mt and Barania Góra Mt area / Stanisław Małek, Katarzyna Dudek, Natalia NAWROCKA, Janusz Rubys, Józef Barszcz, Wojciech Kohut // W: Forestry in the mountains and industrial regions on the 65\textsuperscript{th} anniversary of founding the Faculty of Forestry in Krakow : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : 22–23 September 2014, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. Józef Bieniek. — Kraków : Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, 2014. — S. 53–55. — Tekst pol.-ang.. — Natalia Nawrocka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: