Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Krawczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-1081-6735 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 60d2cf449543c723365445b9

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Benchmarking jako metoda zarządzania podmiotami leczniczymi[Benchmarking as a management method of healthcare entities] / Natalia KRAWCZYK // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców 2 : [edycja II : 1 i 2.04.2020, Kraków] : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — ISBN: 978-83-63058-92-0. — S. 77. — Bibliogr. s. 77. — Zgodnie z erratą zmiana terminu i lokalizacji konferencji: 1-2.04.2020 Kraków (konferencja online) zamiast 14.03.2020 - Gdańsk / 21.03.2020 - Katowice / 29.03.2020 - Lublin / 5.04.2020 - Poznań. — N. Krawczyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Dobre praktyki zarządcze w polskim sektorze ochrony zdrowia[Good management practices in the Polish healthcare sector] / Natalia KRAWCZYK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 134. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczychHuman capital in enterprises of health care entities / Natalia KRAWCZYK, Łukasz GRZYBAŁA // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2018 nr 1, s. 225–233. — Bibliogr. s. 232–233, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/download/15199.pdf

 • słowa kluczowe: kapitał ludzki, zarządzanie personelem medycznym

  keywords: human capital, medical personnel management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2018.51-22

5
 • Mierzalne i niemierzalne efekty dobrych praktyk zarządczych w szpitalach[Measurable and non-measurable effects of good management practices in hospitals] / Natalia KRAWCZYK // W: Nowe trendy w badaniach naukowych - streszczenia wystąpień młodych naukowców : materiały konferencji młodych naukowców nt.: Nowe trendy w badaniach naukowych - wystąpienie młodego naukowca - edycja I : 20 i 21.06.2020, Kraków : materiały konferencyjne, 1 / oprac. Aleksandra Zuzanna Fijałkowska, Magdalena Słowik. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — Udział w konferencji za pośrednictwem internetu. — ISBN: 978-83-63058-95-1. — S. 87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podstawowa opieka zdrowotna – Polska na tle wybranych krajów UE[Primary healthcare - Poland on the background of selected countries in the EU] / Natalia KRAWCZYK // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców 2 : [edycja II : 1 i 2.04.2020, Kraków] : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — ISBN: 978-83-63058-92-0. — S. 77. — Bibliogr. s. 77. — Zgodnie z erratą zmiana terminu i lokalizacji konferencji: 1-2.04.2020 Kraków (konferencja online) zamiast 14.03.2020 - Gdańsk / 21.03.2020 - Katowice / 29.03.2020 - Lublin / 5.04.2020 - Poznań. — N. Krawczyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Poziom i dynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2014–2018[Level and dynamics of liabilities due to independent public healthcare institutions in 2014-2018] / Natalia KRAWCZYK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 30. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Specyfika zarządzania finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce[The specifics of financial management in independent public healthcare institutions in Poland] / Natalia KRAWCZYK, Magdalena CHOWANIEC // W: Współpraca nauki z biznesem – wspólne wyzwania [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : Kraków, 29.11.2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Specyfika zarządzania finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w PolsceThe specifics of financial management in independent public healthcare institutions in Poland / Magdalena CHOWANIEC, Natalia KRAWCZYK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2019 nr 15, s. 11–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wsei.edu.pl/pliki/ZESZYTY-NAUKOWE-NR-15.pdf

 • słowa kluczowe: finanse publiczne, zobowiązania wymagalne, samodzielny zakład opieki zdrowotnej

  keywords: public finance, executable obligations payable, independent public healthcare institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The crisis management during the COVID-19 pandemic : [abstract] / Natalia KRAWCZYK // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The impact of information technology (IT) on hospital innovation / Natalia KRAWCZYK // W: Nowe trendy w badaniach naukowych - streszczenia wystąpień młodych naukowców : materiały konferencji młodych naukowców nt.: Nowe trendy w badaniach naukowych - wystąpienie młodego naukowca - edycja I : 20 i 21.06.2020, Kraków : materiały konferencyjne, 1 / oprac. Aleksandra Zuzanna Fijałkowska, Magdalena Słowik. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — Udział w konferencji za pośrednictwem internetu. — ISBN: 978-83-63058-95-1. — S. 87. — Bibliogr. s. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The use of benchmarking in health care / Natalia KRAWCZYK // W: Analiza zagadnień i wyników - streszczenia wystąpień młodych naukowców 2 : [edycja II : 1 i 2.04.2020, Kraków] : materiały konferencyjne / oprac. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — ISBN: 978-83-63058-92-0. — S. 78. — Bibliogr. s. 78. — Zgodnie z erratą zmiana terminu i lokalizacji konferencji: 1-2.04.2020 Kraków (konferencja online) zamiast 14.03.2020 - Gdańsk / 21.03.2020 - Katowice / 29.03.2020 - Lublin / 5.04.2020 - Poznań. — N. Krawczyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wsparcie procesowe i informatyczne w kontekście poprawy funkcjonowania podmiotów leczniczych[Process and IT support in the context of improving functioning medical entities] / Natalia KRAWCZYK // W: Nowe trendy w badaniach naukowych - streszczenia wystąpień młodych naukowców : materiały konferencji młodych naukowców nt.: Nowe trendy w badaniach naukowych - wystąpienie młodego naukowca - edycja I : 20 i 21.06.2020, Kraków : materiały konferencyjne, 1 / oprac. Aleksandra Zuzanna Fijałkowska, Magdalena Słowik. — Kraków : CREATIVETIME, 2020. — Udział w konferencji za pośrednictwem internetu. — ISBN: 978-83-63058-95-1. — S. 88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich podmiotach leczniczych : [streszczenie][Human capital management in Polish health care entities : abstract] / Natalia KRAWCZYK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 31–32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: