Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Iwaszczuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7816-115X

ResearcherID: T-5015-2018

Scopus: 56724279100

PBN: 931334

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 150, z ogólnej liczby 157 publikacji Autora


1
 • Analitičeskij obzor ènergetičeskogo rynka Ukrainy[Analytical review of the energy market in Ukraina] / IWASZCZUK N. L., Zaverbnyj A. S., Ivaŝuk A. V. // Stalij Rozvitok Ekonomìki : vseukraïns'kij naukovo-virobničij žurnal ; ISSN 2308-1988. — 2012 [no.] 6, s. 7–13. — Bibliogr. s. 12–13, Anot., Rez., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminiumAnalysis of domestic aluminum product export / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK, Bartosz ŁAMASZ, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Łukasz WZOREK // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2017 nr 1, s. 80–81. — Bibliogr. s. 81

 • słowa kluczowe: eksport aluminium, wymiana międzynarodowa, krajowe wyroby aluminium, rynek aluminium

  keywords: international exchange, aluminum market, exports of aluminum, domestic aluminum products

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17814/mechanik.2017.1.22

3
 • Analiz ènergetičeskih produktov v Ukraine: osnovnye tendencii, problemy i perspektivy razvitiâThe analysis of energy products in Ukraine: trends, problems and perspectives of the development / Natalia IWASZCZUK, Andrej Zaverbnyj // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [17–19], Rez., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiz možlivostej praktičnogo vikoristannâ ríznih vidív opcíonív z ymovnoû premíeû[Analysis of the possibilities of practically use of various types of contingent premium options] / IWASZCZUK N., Pusz R., Zima P. // W: «Novinata za naprednali nauka – 2012» : materiali za VIII meždunarodna naučna praktična konferenciâ : 17–25 maj 2012. T. 3, Ikonomiki / red. Milko Todorov Petkov. — Sofiâ : «Bâl GRAD-BG» OOD, 2012. — ISBN: 978-966-8736-05-6. — S. 18–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiz opyta razvitiâ i reformirovaniâ rynkov èlektričeskoj ènergii stran Evropejskogo soûzaAnalysis experience of the development and reforming of electricity markets in the country of European Union / Zaverbnyj A. S., IWASZCZUK N. L. // Èkonomika Kryma ; ISSN 1992-7681. — 2012 no. 4, s. 418–423. — Bibliogr. s. 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analíz sučasnogo stanu ta perspektiv rozvitku gazowoï promislovostí[Analysis of the modern state and perspectives of development of gas industry] / IWASZCZUK N. L., Lopušans'kij O. V., Ivašuk O. V. // Naukovì zapiski L'vìvs'kogo unìversitetu bìznesu ta prava ; ISBN: 978-617-607-461-8. — 2011 no. 7: zbírnik naukovih prac' z ekonomíčnih ta ûridičnih nauk, s. 363–372. — Bibliogr. s. 371–372. — ISBN: 978-617-607-228-7. — “Rozvitok ekonomíčnih i polítiko-pravovih sistem Ukraïni ta ínših kraïn Êvropi na počatku XXI stolíttâ” : tezi VIII mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 27–28 žovtnâ 2011 roku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Application of mathematical models in the study of oligopolistic markets / Natalia IWASZCZUK, Iryna Kavalets // W: Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości / pod red. Piotra Pusza. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. — ISBN: 978-83-7667-126-0. — S. 27–47. — Bibliogr. s. 44–47, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania hedgingowych strategii opcyjnych za pomocą współczynników wrażliwości opcjiThe research of hedge option strategies using an option sensitivity coefficients / Natalia IWASZCZUK, Jadwiga Orłowska-Puzio // W: System finansowy – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju / red. nauk. Marcin Kalinowski. — Gdańsk ; Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa ; CeDeWu, 2013. — (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ; ISSN 1899-9867 ; t. 27). — ISBN: 978-83-61712-61-9. — S. 287–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bankowe transakcje internetowe a bezpieczeństwo płatności detalicznych[Internet banking transactions and security of retail payments] / Natalia IWASZCZUK, Anna JARZĘCKA // W: Konferencja naukowa z cyklu Innowacje w bankowości i finansach : innowacje finansowe a bezpieczeństwo systemu finansowego : Katowice, 21 listopada 2014 / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych. — [Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny], [2014]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności w świetle nowych norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISOSafety and quality of food in the light of new standards International Organization for Standardization ISO / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 62–74. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, jakość i bezpieczeństwo żywności

  keywords: corporate social responsibility, CSR, standards ISO, food quality, food safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezpieczeństwo i jakość żywności w świetle nowych norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISOSafety and quality of food in the light of new standards International Organization for Standardization ISO / Natalia IWASZCZUK, Marta SZYBA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, jakość i bezpieczeństwo żywności

  keywords: corporate social responsibility, CSR, foof guality and safety, standards ISO

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Cena aluminium jako czynnik wpływu na kształtowanie się giełdowych cen miedzi[The price of aluminum as a factor of influence on stock price of copper] / Natalia IWASZCZUK, Agata WZOREK // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì: svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' : zbìrnik naukovih prac' učasnikìv X mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : (11–13 veresnâ 2015 roku) / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Melìtopol' : TOV «Kolor Print», 2015. — ISBN: 978-966-2489-30-9. — S. 6–9. — Bibliogr. s. 8–9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ceny polskich paliw silnikowych a zmiany na światowym rynku ropy naftowej[Prices of Polish motor fuels and changes in the global oil market] / IWASZCZUK N., ŁAMASZ B. // W: Ìnnovacìjnì zasadi stalogo rozvitku nacìonal'nogo gospodarstva : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 21–22 listopada 2014 roku, Č. 1 / Mìnìsterstvo agrarnoï polìtiki ta prodovol'stva Ukraïni, Podìl's'kij deržavnij agrarno-tehnìčnij unìversitet, Mìžnarodnij innovacìjnij klaster «Konkurentospromožnìst'». — Kam'ânec'-Podìl's'kij : [Vidavničij dìm «Gel'vetika»], 2014. — ISBN: 978-617-7178-44-5. — S. 235–238. — Bibliogr. s. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Delayed feedback control method for generalized Cournot-PUU oligopoly modelMetoda delayed feedback control dla uogólnionego modelu oligopolu Cournot-Puu / Natalia IWASZCZUK, Iryna Kavalets // W: Selected economic and technological aspects of management / ed. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2013. — ISBN: 978-83-7464-604-8. — S. 108–123. — Bibliogr. s. 121–123, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: oligopol, uogólniony model Cournot-Puu, punkt równowagi Cournot'a, linearyzacja systemu, stabilność, proceder Routh-Hurwitz'a, metoda delayed feedback control

  keywords: oligopoly, generalized Cournot-Puu model, Cournot equilibrium, linearization of the system, stability, Routh-Hurwitz procedure, delayed feedback control method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowymDerivatives as instruments of weather risk management / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 214–226. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Summ.. — Agata Wzorek – afiliacja: Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, zmiany klimatyczne, działalność gospodarcza, derywaty, rynek giełdowy

  keywords: derivatives, weather risk, climate change, economic activity, exchange market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Derywaty pogodowe na przykładzie indeksów opartych na opadach deszczu[Weather derivatives based on indices rainfall] / IWASZCZUK N., WZOREK A. // W: Efektivna ekonomìka ta menedžment: teorìâ ì praktika : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–15 listopada 2014 roku, Č. 1 / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Deržavnij viŝij navčal'nij zaklad «Nacìonal'nij gìrničij unìversitet», University of Rzeszow. — Dnìpropetrovs'k : [Vidavničij dìm «Gel'vetika»], 2014. — ISBN: 978-617-7178-42-1. — S. 20–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Develop risk management strategies using currency standard options / Natalia IWASZCZUK, Jadwiga Orłowska-Puzio, Tatiana Tamara Solovei // W: INVEST 2014 : international conference Financial investments and insurence : Wrocław, September 17–19, 2014 : book of abstracts / Wrocław University of Economics, KIFiZR. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95. — Bibliogr. s. 95

 • keywords: risk management, derivatives, currency option (FX option), hedging

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Doslídžennâ harakternih ris ta sposobív ocínûvannâ r\'{i}znih vidív opcíonív z umovnoû premiéû[The study of the charakteristics and pricing methods of the different type options with conditional premium] / N. IWASZCZUK, R. Pusz, P. Zima // Naukovì zapiski L'vìvs'kogo unìversitetu bìznesu ta prava ; ISBN: 978-617-607-461-8. — 2012 no. 8 zbírnik naukovih prac' z ekonomíčnih ta ûridičnih nauk, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68. — ISBN: 978-617-607-308-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Doslídžennâ koefícíêntív čutlivostí zvorotnih opcíonív kupívlí z metoû viboru optimal'noï strategíï hedžuvannâ[Study the sensitivity coefficients of lookback call options to choose an optimal hedging strategy] / IWASZCZUK N. L., Lopušans'kij O. V. // Vìsnik L'vìvs'koï deržavnoï fínansovoï akademìï ; ISSN 2219-7915. Ekonomìčnì nauki. — 2011 no. 21, s. 256–264. — Bibliogr. s. 264, Anot., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Doslídžennâ opcíonív tipu quanto z metoû pristosuvannâ ïhníh parametrív do strategíï hedžuvannâ ínvestora[Study Quanto options to adjust their parameters to the hedging strategy] / IWASZCZUK N., Orłowska-Puzio J., Zima P. // Stalij Rozvitok Ekonomìki : vseukraïns'kij naukovo-virobničij žurnal ; ISSN 2308-1988. — 2012 [no.] 2, s. 148–154. — Bibliogr. s. 153–154, Anot., Rez., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Efektywne zarządzanie importem w przedsiębiorstwie budowlanymEffective management of imports in the building company / Natalia IWASZCZUK, Jadwiga Orłowska-Puzio // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 257–269. — Bibliogr. s. 269, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko walutowe, opcja, kurs spot, kurs wykonania, efektywne zarządzanie, kontakt terminowy

  keywords: option, effective management, foreign exchange risk, futures contract, spot rate, the rate of exercise

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Energy security in the selected industries in Poland / Anna Henclik, Natalia IWASZCZUK, Joanna Kulczycka // W: Machinery and equipment safety in industry : monograph / ed. Adam Idzikowski ; Częstochowa University of Technology. Faculty of Management. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania PCz, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63500-52-8. — S. 63–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • keywords: energy use, LCA, manufacturing sectors, machines and devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ètapy reformirovaniâ rynka prirodnogo gaza v Pol'šeStages of restructuring of the natural gas market in Poland / N. L. IWASZCZUK, A. V. Iwaszczuk // Ènergosbereženie Ènergetika Ènergoaudit : obŝegosudarstvennyj naučno-proizvodstvennyj i informacionnyj žurnal ; ISSN 2218-1849. — 2013 no. 1, s. 49–58. — Bibliogr. s. 57–58

 • keywords: energy dependence, natural gas, operators of natural gas transportation and distribution systems, underground gas storage facilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ewolucja teorii stóp procentowychEvolution of the interest rate theory / Natalia IWASZCZUK, Stanisław SZYDŁO // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 259, s. 154–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_259/15.pdf

 • słowa kluczowe: stopa procentowa, inwestycje, podaż pieniądza, popyt na pieniądz, oszczędności

  keywords: interest rate, investments, money supply, the demand for money, savings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Exchange rate risk management in companies – exporters with currency option strategies / Natalia IWASZCZUK, Jadwiga Orłowska-Puzio // W: Zastosowania modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości / pod red. Piotra Pusza. — Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. — ISBN: 978-83-7667-126-0. — S. 73–87. — Bibliogr. s. 86–87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: