Wykaz publikacji wybranego autora

Natalia Florencka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900555

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
2
 • Application of Multiple Sorption Model to estimation of $CO_{2}$ sequestration capacity or $CH_{4}$ recovery in Polish hard coals / Grzegorz S. JODŁOWSKI, Natalia FLORENCKA, Elżbieta VOGT, Marta WÓJCIK, Magda ZIÓŁKOWSKA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 107. — Bibliogr. s. 107

 • keywords: modeling, sorption, coal bed, sequestration, methane recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania skażenia gleb w sąsiedztwie byłego zakładu „Polam-Rzeszów”The studies on soil contamination in the neighbourhood of a former enterprise “Polam-Rzeszów” / Natalia FLORENCKA, Barbara Seremet, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2003 t. 8 z. 1, s. 87–97. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Changeability of heavy metals content in the sediment of the water reservoir in the 1996–2005 yearsZmienność zawartości metali ciężkich w osadach dennych zbiornika wodnego w latach 1996–2005 / Marek Tarnawski, Natalia FLORENCKA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2013 vol. 20 no. 11, s. 1295–1303. — Bibliogr. s. 1302, Abstr.. — N. Florencka – afiliacja: University of Science and Technology

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, osad denny, zbiornik zaporowy

  keywords: heavy metals, bottom sediments, dam reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2428/ecea.2013.20(11)117

5
 • Comparison of the mercury content in soils of forest and green-arable lands / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Oceanological and Hydrobiological Studies : international journal of oceanography and hydrobiology ; ISSN 1730-413X. — 2007 vol. 36 Suppl. 3, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dynamika czasowa zawartości rtęci w glebie i roślinieMercury contents in soil and plant time dynamics / Natalia FLORENCKA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2004 t. 9 z. 1, s. 93–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mercury in the bottom sediments of the water retention reservoirs / M. Tarnawski, N. FLORENCKA, A. Baran // W: ICHMET 2012 [Dokument elektroniczny] : 16\textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 23–27 September 2012, Rome, Italy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [3], Abstr.. — Tyt. przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Odkładanie wybranych pierwiastków chemicznych w łachach korytowych potoku górskiego pod wpływem antropopresjiDeposition of chosen chemical elements in mountain stream point bars under the anthropopressure / Artur Radecki-Pawlik, Natalia FLORENCKA // W: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji / pod red. Jana Lacha ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Geograficznego. — Kraków : [AP], 2003. — Na obwol. dod.: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. — ISBN10: 83-916241-2-9. — S. 151–160. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Summ.. — Abstrakt W: „Dynamika zmian środowiska geograficznego po wpływem antropopresji” : II ogólnopolskie sympozjum : Kraków–Sanok, 25–27 września 2003 : materiały konferencyjne. - [Kraków : s. n., 2003]. - S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pionowy rozkład zawartości rtęci w wybranych profilach glebowych w rejonie AlwerniiVertical distribution of the mercury content in selected soil profiles in the region of Alwernia / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2006 t. 11 z. 2, s. 161–169. — Bibliogr. s. 168–169, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Porównanie zawartości rtęci w profilach gleb leśnych i użytków zielonych[Mercury content in forest and grassland soils profile comparison] / Natalia FLORENCKA, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka : I ogólnopolska konferencja naukowa : Gdynia, 9–11 maja 2007 r. / red. Dorota Zgaińska. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, [2008]. — Dodatkowo na s. tyt.: In mari via tua. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7531-012-2. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 127, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla[Carbon capture and storage] / N. FLORENCKA, G. S. JODŁOWSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA, M. WÓJCIK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Przechwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla – metoda na obniżenie jego emisjiCarbon capture and storage – the method for carbon dioxide mitigation / Natalia FLORENCKA, Grzegorz S. JODŁOWSKI, Agnieszka ORZECHOWSKA-ZIĘBA, Marta WÓJCIK // W: Paliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — ISBN: 978-83-911589-6-8. — S. 461–481. — Bibliogr. s. 478–481, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przechwytywanie CO2, sekwestracja, składowanie CO2, obniżanie emisji CO2

  keywords: sequestration, CO2 capture, CO2 storage, CO2 mitigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rtęć na tle innych pierwiastków śladowych gleb terenów przemysłowychThe content of Mercury in comparison to concentration of other trace elements in soils of industrial areas / Natalia FLORENCKA, Krzysztof URBAŃSKI, Piotr WOJTANOWICZ // W: Rtęć w środowisku : identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka / pod red. Lucyny Falkowskiej. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7531-004-7. — S. 159–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Skażenie gleb i roślin rtęcią i innymi metalami ciężkimi w okolicy WolbromiaContamination of soils and plants in the region of Wolbrom with mercury and other heavy metals / Natalia FLORENCKA, Maria TRAFAS // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2002 t. 7 z. 2, s. 223–231. — Bibliogr. s. 230–231, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stopień zanieczyszczenia rtęcią osadów dennych małych zbiorników wodnych[Mercury contamination of bottom sediments in water reservoirs of southern Poland] / Tomasz Koniarz, Marek Tarnawski, Agnieszka Baran, Natalia FLORENCKA // W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 18. — Natalia Florencka – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The content of heavy metals in the alluvial formations of mountain torrentZawartość metali ciężkich w utworach aluwialnych potoku górskiego / Natalia FLORENCKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2011 vol. 5 no. 2, s. 23–30. — Bibliogr. s. 28–30, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2011-02/Geomatics_2011_2_02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ zanieczyszczenia gleby różnymi związkami rtęci na aktywność mikrobiologiczną glebyInfluence of soil contamination by mercury compounds on microbial activity / Natalia FLORENCKA, Maria Chmiel // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 2, s. 207–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/INZYNIERIA/2005-02/IS_2005_2_06.pdf

 • słowa kluczowe: gleby, zanieszczenie gleb, aktywność mikrobiologiczna gleby, związki rtęci, HgCl2, HgO, Hg(NO3)2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Zmienność zawartości metali ciężkich w osadach dennych wybranego zbiornika wodnego w latach 1996–2005[Variability in the content of heavy metals in sediments of selected water reservoir in the period 1996–2005] / Marek Tarnawski, Natalia FLORENCKA // W: Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych : uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczno-ekonomiczne / pod red. Józefa Koca ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. — Olsztyn : Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2011. — (Współczesne Problemy Kształtowania i Ochrony Środowiska. Monografie ; nr 2p). — ISBN: 978-83-929462-3-6. — S. 191. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: