Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Napieraj, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 931180

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennegoThe analysis of methane utilization possibilities from discharge air from mining shafts of the Polish hard coal mines / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 9, s. 22–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania eksperymentalne szczelinowania pokładu węglaExperimental research on a coal seam fracturing / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 4, s. 211–217. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW capital group in coal mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2012 t. 7 z. 4, s. 47–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w Kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW Capital Group in Coal Mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — ISBN: 978-83-60837-62-7. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach[Studies of modeling of coal bed degassing in mines] / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // W: ROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — ISBN: 978-83-926255-1-3. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania technologii utylizacji metanu powietrza z powietrza wentylacyjnego kopalń[Research of technology of ventilation air methane utilization] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XIX konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2012 / red. Stanisław Duży ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2012. — ISBN: 978-83-927613-3-4. — S. 88–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]. — Int.Cl.: B01D 53/74\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

8
 • Evaluation of the possibility of estimating coal bed methane resources / NAWRAT Stanisław, NAPIERAJ Sebastian // W: Theory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. — [China : China University of Mining and Technology Press], [2014]. — ISBN: 978-7-5646-2474-3. — S. 515–520. — Abstr.

 • keywords: mathematical modeling, coal, methane, methane removal mines, mining and drilling

9
 • Koncepcja odmetanowania pokładów węgla otworami z powierzchni i koncepcja utylizacji metanuThe concept of coalbed methane drainage by boreholes drilled from the surface and utilization of the methane / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 12, s. 714–721. — Bibliogr. s. 721, Summ., Streszcz.. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu z konferencji naukowo-technicznej AGH: „Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla” : Jastrzębie Zdrój, 23–25 maja, 2012 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Koncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w tunelu pod górą Mały Luboń : [streszczenie][The concept of ventilation and fire safety system in the tunnel under the Mały Luboń mountain] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Paweł KAMIŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 39. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 523–531. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz. — Błąd w imieniu autora: Stanisław Napieraj [powinno być: Sebastian Napieraj]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Modelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru[Modeling the evacuation of miners from areas at risk in the coal mines during a fire] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: ROP'2012 : XXXVIII Dni Techniki ; XXIX seminarium Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 10 października 2012 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2012]. — ISBN: 978-83-926255-5-1. — S. 31–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Modelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru[Modeling evacuation of miners from threatened areas in coal mines during a fire] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Wspólne Sprawy : biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; ISSN 1231-8078. — 2013 nr 1, s. 12–14. — Brak afiliacji AGH. — XXIX Seminarium nt. Zwalczania zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychUsing computer modeling to assess fire risk and traffic safety in tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // W: BiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 155–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modelowanie komputerowe do oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychComputer modeling of a fire hazard risk assessment and safety in transportation tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 2, s. 45–54. — Bibliogr. s. 54. — BiBT 2012 : „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : konferencja naukowa : 19–20 kwietnia 2012, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Modelowanie wybranych zjawisk aerodynamicznych w górnictwie : [streszczenie][Modelling of selected aerodynamic phenomena in mining] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Narzędzia informatyczne wspomagające prognozowanie i monitoring oraz szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w kopalniach : teoria i praktyka : monografia : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Musioła i Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926255-9-9. — S. [7]. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 133–153. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 152–153. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Modułowa instalacja utylizacji metanu z kopalń IUMK-1000The modular installation of methane utilization from mines IUMK-1000 / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: EG 2013 : Energetyka Gazowa : materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9–11 października 2013 : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Łukasza Barteli, [et al.] ; Politechnika Śląska. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, 2013. — ISBN: 978-83-61506-20-1. — S. 143–155. — Bibliogr. s. 155, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: metan pokładów wegla, VAM, utylizacja metanu z kopalń

17
 • Możliwości ograniczenia zagrożeń środowiskowych przez zastosowanie tuneli komunikacyjnychThe possibilities of reducing environmental hazards by applying communication tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Możliwości ograniczenia zagrożeń środowiskowych przez zastosowanie tuneli komunikacyjnychPossibilities for reduction of environmental hazards through the use of transportation tunnels / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 2, s. 11–16. — Bibliogr. s. 116, Abstr., Streszcz.. — Konferencja naukowa „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : Kraków, 10–11 kwietnia 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Możliwości pozyskania CNG z gazu z odmetanowania kopalń i jego gospodarczego wykorzystania : [streszczenie][Possibilities of CNG production from coal bed methane and its economic use] / Sebastian NAPIERAJ, Marek Rudkowski // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 44-45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Możliwości stosowania technologii oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych w tunelach drogowychPossibility of using air purification technology from gas pollution in road tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2016 vol. 43 iss. 3, s. 215–222. — Bibliogr. s. 221-222, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-30. — tekst: http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2016/01/BiTP_Vol_43_Issue_3_2016pp.215-222.pdf

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenia, tunel, wentylacja tuneli, oczyszczanie powietrza

  keywords: tunnel ventilation, pollutants, tunnel, air purification

21
 • Możliwości utylizacji metanu z pola Moszczenica KWK „JAS-MOS”Possibilities of methane utilization from Moszczenica field “JAS-MOS” coal mine / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Kazimierz Gatnar // W: Materiały 5 Szkoły Aerologii Górniczej : Wrocław, 13–16 październik 2009 = Proceedings of the 5\textsuperscript{th} School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, KGHM CUPRUM spółka z o. o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. — Wrocław : KGHM CUPRUM sp. z o. o. – CBR, cop. 2009. — ISBN: 978-83-929275-4-9. — S. 437–450. — Bibliogr. s. 450, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Możliwości wykorzystania sprężonego metanu pokładów węglaPossibilities of use compressed coal bed methane / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Energetyka gazowa 2016 : materiały VI konferencji naukowo-technicznej : Zawiercie, 20–22 kwietnia 2016 : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Łukasza Barteli [et al.] ; Politechnika Śląska, PAN Polska Akademia Nauk. — Gliwice : Wydawnictwo Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016. — ISBN: 978-83-64497-03-2. — S. 275–285. — Bibliogr. s. 285, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metan pokładów węgla, sprężanie gazu

23
 • Ocena bezpieczeństwa użytkowników tunelu drogowego z wentylacją wzdłużną w warunkach pożaru przy wykorzystaniu narzędzi modelowania numerycznegoSafety assessment of road tunnels with longitudinal ventilation, during a fire incident, utilizing numerical modelling tools / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT-POLOŃCZYK, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique ; ISSN 1895-8443. — W czasopiśmie dod. akronim: BiTP. — 2016 vol. 43 iss. 3, s. 253–263. — Bibliogr. s. 262–263, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-30. — tekst: http://bitp.cnbop.pl/wp-content/uploads/2016/01/BiTP_Vol_43_Issue_3_2016pp.253-263.pdf

 • słowa kluczowe: ewakuacja, tunel drogowy, bezpieczństwo pożarowe, wentylacja pożarowa, wentylacja wzdłużna

  keywords: evacuation, road tunnel, fire safety, fire ventilation, longitudinal ventilation

24
 • Ocena możliwości szacowania zasobów metanu pokładów węgla[Evaluation of the possibility of estimating coal bed methane resources] / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ // W: Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla : konferencja naukowo-techniczna : Jastrzębie-Zdrój, 15–16 maja 2014. — [Jastrzębie-Zdrój] : AKNET-PRess, [2014]. — S. 125–136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Odmetanowanie i technologie gospodarczego wykorzystania metanu z odmetanowania pokładów węgla w Polsce[Methane drainage and technology of obtain and economic use of coal bed methane in Poland] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Seminarium: Utylizacja metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń : Gliwice, 27 marca 2015 : materiały seminarium / Instytut Inżynierii Chemicznej PAN. — Gliwice : [s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-904151-7-8. — S. 65–89. — Bibliogr. s. 89. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych