Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Myszka, mgr inż.

specjalista

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7889-7055

ResearcherID: A-6663-2018

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
2
 • Control the speed of cooling of castings in the quenching baths used in heat treated T6 alloys of non-ferrous metalsSterowanie szybkością studzenia odlewów w wannach hartowniczych stosowanych w obróbce cieplnej T6 stopów metali nieżelaznych / J. ZYCH, M. MYSZKA // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 93–94. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Łyżka odlewnicza do zalewania form stopami podatnymi na utlenianie[Hand shank for scooping and pouring alloys susceptible to oxidation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZYCH Jerzy, MYSZKA Marcin, MOCEK Jan. — Int.Cl.: B22D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 429035 A1 ; Opubl. 2020-09-07. — Zgłosz. nr P.429035 z dn. 2019-02-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 19, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL429035A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mobilne, przemysłowe stanowisko do badań kinetyki utwardzania mas formierskich ze spoiwami chemicznymiMobile industrial position to research the curing kinetics of the molding sand with chemical binders / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ, M. MYSZKA // W: XI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-82-7. — S. 109–113. — Bibliogr. s. 112, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Odporność odlewniczych tworzyw modelarskich na abrazyjno-mechaniczne ścieranie – nowa metoda badań[Resistance of foundry modeling materials for mechanical abrasion - a new test method] / Tomasz SNOPKIEWICZ, Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA // W: III konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2018 Koła Zakładowego STOP IOd : 7 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis wg okł.. — S. 10. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Odporność odlewniczych tworzyw modelarskich na abrazyjno-mechaniczne ścieranie – nowa metoda badańResistance of materials for patterns and core boxes to the mechanical abrasion – a new test method / Tomasz SNOPKIEWICZ, Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2018 vol. 58 iss. 4, s. 261–276. — Bibliogr. s. 276, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/praceio/15555733456aa7d7.pdf

 • słowa kluczowe: odporność na ścieranie, tarcie masa-model, usuwanie modeli z masy, materiały modelarskie

  keywords: abrasion resistance, friction moulding sand-pattern, removal of patterns from moulding sands, materials for patterns and core boxes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2018.21

7
 • Skłonność do pęknięć na gorąco stopów metali nieżelaznych - nowa metoda badań[Hot cracking susceptibility of alloys of non-ferrous metals - a new test method] / Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 199–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Skłonność do pęknięć na gorąco stopów odlewniczych – innowacyjna metoda badań[Hot cracking tendency of foundry alloys - an innovative testing method] / Marcin MYSZKA, Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: III konferencja naukowa z okazji Dnia Odlewnika 2018 Koła Zakładowego STOP IOd : 7 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Opis wg okł.. — S. 9. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Skłonność do pęknięć na gorąco stopów odlewniczych – innowacyjna metoda badańHot cracking tendency of foundry alloys – an innovative testing method / Marcin MYSZKA, Jerzy ZYCH, Tomasz SNOPKIEWICZ // Prace Instytutu Odlewnictwa = Transactions of the Foundry Research Institute ; ISSN 1899–2439. — 2018 vol. 58 iss. 4, s. 235–249. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.prace.iod.krakow.pl/praceio/15555717940ee16bab9e.pdf

 • słowa kluczowe: stanowisko badawcze, skurcz, pęknięcia na gorąco, przerwa ciągłości

  keywords: shrinkage, hot cracking, discontinuity, research set-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7356/iod.2018.19

10
 • Sposób kierowania strumieniem metalu wypływającego z układu wlewowego do piaskowych form odlewniczych[Method for controlling the stream of metal flowing out from the gating system into the foundry sand moulds] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZYCH Jerzy, MYSZKA Marcin. — Int.Cl.: B22D 41/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 425427 A1 ; Opubl. 2019-11-04. — Zgłosz. nr P.425427 z dn. 2018-04-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 23, s. 10-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL425427A1.pdf

 • słowa kluczowe: forma piaskowa, układ wlewowy, sterowanie strumieniem metalu

  keywords: gating system, sand mould, metal flow control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Sposób kierowania strumieniem metalu wypływającego z układu wlewowego do piaskowych form odlewniczych[Method for controlling the stream of metal flowing out from the gating system into the foundry sand moulds] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA. — Int.Cl.: B22D 41/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236227 B1 ; Udziel. 2020-08-24 ; Opubl. 2020-12-28. — Zgłosz. nr P.425427 z dn. 2018-04-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236227B1.pdf

 • słowa kluczowe: forma piaskowa, układ wlewowy, sterowanie strumieniem metalu

  keywords: gating system, sand mould, metal flow control

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Tests of materials for elements of structures, working under one-sided, cyclic bending conditions on a new prototype research set / J. ZYCH, T. SNOPKIEWICZ, M. MYSZKA // W: ICCME 2019 [Dokument elektroniczny] : II International Conference of Casting and Materials Engineering : materials and technologies for automotive industry : 8th November 2019, Krakow : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Wydział Odlewnictwa AGH], [2019]. — Dysk Flash. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: mechanical fatique, research set, automotive materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Thermal conductivity of “Vari - Morph” (VM) cast iron with graphit of several forms / Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA, Tomasz SNOPKIEWICZ // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 27-28. — Bibliogr. s. 28, Abstr.

 • keywords: cast iron, thermal conductivity, compact graphite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Żeliwo sferoidalne do pracy w niskiej temperaturze - wymagania, struktura, właściwości, kontrola procesu wytwarzania[Ductile cast iron for low temperature operation - requirements, structure, properties, control of the manufacturing process] / J. ZYCH, T. Jurga, J. MOCEK, M. MYSZKA, T. SNOPKIEWICZ // W: Współpraca 2020 : XXVI międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 7-9.09.2020 r., Baranów Sandomierski = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa], [2020]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: