Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Muweis, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913581

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
 • Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych[European Union's experiences in IPPC implementation in selected regions and industrial sectors] / Justyna MUWEIS // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-445-3. — S. 342–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Ecologization of the enterprise through integrated prevention and pollution control / J. MUWEIS // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 275–280. — Bibliogr. s. 279–280, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ekologizacja działalności przedsiębiorstw w PolsceEcologization of enterprises' activity in Poland / Justyna MUWEIS // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia / pod red. nauk. Józefy Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja UE w Krakowie, 2010. — ISBN: 978-83-63511-15-0. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Gospodarcze i środowiskowe znaczenie procesu odzysku i recyklingu aluminium na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w branży złomowej[Economic and environmental significance of the process of recovery and recycling of aluminium on the example of a company operating in the scrap industry] / Justyna MUWEIS // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: recykling, aluminium, odpady, odzysk, gospodarka cyrkulacyjna

5
 • Impact of Lisbon Strategy on labour market in Poland / Justyna MUWEIS // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov i aspirantov kafedry èkonomiki i menedžmenta / pod red. kandidata èkonomičeskih nauk L. A. Kostygovoj ; Federal'noe agenstvo po obrazovaniû, Gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet, Moskovskij institut stali i splavov. — Moskva : Izdatel'stvo “UČEBA”, 2008. — S. 100–107. — Bibliogr. s. 107, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MO-BRUK sp. k.Proecological investments in the entreprise – case of MO-BRUK Company / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MO-BRUK sp. k.Proecological investments in the entreprise – case of MO-BRUK company / Justyna MUWEIS // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 227–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Oddziaływanie wydobycia ropy naftowej na środowisko naturalne[The impact of oil extraction on the environment] / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy : chemiczne zagrożenia środowiskowe : aspekty teoretyczne i praktyczne : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — Na okładce podtyt.: chemiczne zagrożenia środowiskowe i zawodowe. — ISBN: 978-83-65179-11-1. — S. 46–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, ropa naftowa, środowisko naturalne, zagrożenia, bezpieczeństwo ekologiczne

9
 • Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii EuropejskiejThe adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.. — Numeracja całości nieciągła

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii EuropejskiejThe adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Przemysłowe zastosowanie diamentów w Polsce w okresie transformacji gospodarczejUse of diamonds in industry in Poland during a period of economic transition / Justyna MUWEIS // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 124–133. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Rola strategicznych rezerw ropy naftowej i produktów ropopochodnych w gospodarkach narodowychThe role of strategic reserves of crude oil and petroleum products in national economies / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rezerwy MAE, światowe zasoby ropy naftowej

  keywords: energy security, reserves of International Energy Agency, world oil resources

13
 • Rola strategicznych rezerw ropy naftowej i produktów ropopochodnych w gospodarkach narodowychThe role of strategic reserves of crude oil and petroleum products in national economies / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 376–389. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 388–389, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rezerwy MAE, światowe zasoby ropy naftowej

  keywords: energy security, reserves of International Energy Agency, world oil resources

14
 • Ropa naftowa a bezpieczeństwo energetyczne krajuPetroleum and energy security of the country / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, dywersyfikacja źródeł energii

  keywords: energy security, energy policy, diversification of energy sources

15
 • Ropa naftowa i jej rola we współczesnej gospodarce[Crude oil and its role in the modern economy] / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 118, [1] s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0603). — Bibliogr. s. 111–[119]. — ISBN: 978-83-7464-760-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnymNational petrochemical sector development against the background of the global / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Justyna MUWEIS // W: Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław WASZKIELEWICZ, Zbigniew Zontek. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. — ISBN: 978-83-63713-81-2. — S. 191–207. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Space debris and the responsibility for the clean orbital space / MUWEIS J. // W: The modern trends in the development of business social responsibility : international scientific conference : May 19th, 2017, Lisbon, Portugal : proceedings of the conference / Nova University, Nova School of Business and Economics. — [Lisbon] : Nova University, cop. 2017. — ISBN: 978-9934-8643-8-4. — S. 186–188. — Bibliogr. s. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Strategiczne rezerwy ropy naftowej a bezpieczeństwo energetyczneStrategic oil reserves and energy security / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS, Roman M. Trishch // W: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-652-9. — S. 186–198. — Bibliogr. s. 197–198, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rezerwy ropy naftowej, produkty ropopochodne, Międzynarodowa Agencja Energetyczna

  keywords: petroleum products, International Energy Agency, reserves of crude oil

19
 • The research on the progress of the ecologization in Polish enterprisesBadanie rozwoju ekologizacji w polskich przedsiębiorstwach / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 400–409. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 409, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ekologizacja, pozwolenie zintegrowane

  keywords: ecologization, integrated pollution prevention and control

20
 • Wdrażanie dyrektywy \emph {IPPC} w PolsceImplementation of IPPC directive in Poland / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [15–16], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wdrażanie dyrektywy IPPC w PolsceImplementation of IPPC directive in Poland / Justyna MUWEIS // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 13–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wielomateriałowe opakowania żywności jako wyzwania dla zarządzania odpadami we współczesnej gospodarce[Multimaterial food packaging as a challenge for waste management in the modern economy] / Justyna MUWEIS // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1217. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 0137-2599. — 2017 z. 68, s. 89–103. — Bibliogr. s. 103

 • słowa kluczowe: odzysk, gospodarka cyrkulacyjna, opakowaniowe odpady wielomateriałowe, recykling opakowań wielomateriałowych

23
 • Wpływ regulacji prawnych na rozwój polityki energetycznej w PolsceThe impact of legal regulations on the development of energy policy in Poland / Justyna MUWEIS // W: Problemy zarządzania przedsiębiorstwem w wybranych sektorach gospodarki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-652-9. — S. 176–185. — Bibliogr. s. 185, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: polityka energetyczna, uregulowania prawne, rynek paliwowo-energetyczny

  keywords: energy policy, legal regulations, fuel-energy market

24
 • Wpływ zmian polityki energetycznej Unii Europejskiej na polską energetykę[The impact of changes of power energy policy of EU on Polish energy branch] / Justyna MUWEIS // W: Rozvitok nacíonal'noï ekonomíki: teoríâ í praktika : materíali Mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 3–4 kvítnâ 2015 roku, Č. 2 = Rozwój gospodarki narodowej: teoria i praktyka : materiały Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji : 3–4 kwietnia 2015 roku, Cz. 2 / Mínísterstvo osvíti í nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankívs'k : [s. n.], 2015. — ISBN: 978-617-692-283-4. — S. 423–425. — Bibliogr. s. 425

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Wybrane narzędzia i zasady zarządzania środowiskowegoSelected tools and principles of environmental management / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 138–149. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 148–149, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie środowiskowe, podejście zintegrowane

  keywords: sustainable development, corporate social responsibility, environmental management, integrated approach