Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Muweis, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6882-2690 orcid iD

ResearcherID: U-1088-2018

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392079

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Changes in packaging waste management in the economy transformation into a circular model / Justyna MUWEIS // W: Strategìčnì prìoriteti socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku v umovah ìnstitucìjnih peretvoren' global'nogo seredoviŝa : VIII mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ : 28–29 veresnâ 2018 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Odes'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Ì. Ì Mečnikova. — Odesa : ONU ìmenì Ì. Ì Mečnikova, 2018. — ISBN: 978-617-7326-34-1. — S. 293–295. — Bibliogr. s. 295

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Doświadczenia Unii Europejskiej z wdrażania pozwoleń zintegrowanych w wybranych regionach i sektorach przemysłowych[European Union's experiences in IPPC implementation in selected regions and industrial sectors] / Justyna MUWEIS // W: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Elżbiety Lorek. — Katowice : Wydawnictwo AE, 2009. — (Monografia Naukowa Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach). — ISBN: 978-83-7246-445-3. — S. 342–350. — Bibliogr. s. 350, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ecologization of the enterprise through integrated prevention and pollution control / J. MUWEIS // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 275–280. — Bibliogr. s. 279–280, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekologizacja działalności przedsiębiorstw w PolsceEcologization of enterprises' activity in Poland / Justyna MUWEIS // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce : monografia / pod red. nauk. Józefy Famielec, Małgorzaty Kożuch. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ; Fundacja UE w Krakowie, 2010. — ISBN: 978-83-63511-15-0. — S. 115–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Energy conversion using renewable energy sources on the example of Royal Dutch Shell – enterprise operating in the fuel sector / Justyna MUWEIS, Klaudia Rozmus // W: KITS 2019 [Dokument elektroniczny] : [KRK InnoTech Summit 2019] : VII edycja : [25 października 2019 r., Kraków] / oprac. Barbara Markowicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kms.org.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ksi%c4%85%c5%bcka-abs-new.pdf [2019-12-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Finansowe aspekty przedsięwzięć środowiskowych w Rafinerii Nafty Jedlicze SAFinancial aspects of environmental activities in Oil Refinery Jedlicze JSC / Justyna MUWEIS // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 64–71. — Bibliogr. s. 70–71, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Gospodarcze i środowiskowe znaczenie procesu odzysku i recyklingu aluminium na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w branży złomowej[Economic and environmental significance of the process of recovery and recycling of aluminium on the example of a company operating in the scrap industry] / Justyna MUWEIS // W: Technologie – bezpieczeństwo – środowisko : innowacje w zarządzaniu : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur, Natalia Iwaszczuk. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. — Publikacja zawiera materiały z Konferencji naukowo-technicznej „Technologie – Bezpieczeństwo – Środowisko” : 20 czerwca 2016, Częstochowa. — ISBN: 978-83-65179-83-8 ; e-ISBN:  978-83-65179-71-5. — S. 93–107. — Bibliogr. s. 106–107, Streszcz.. — Toż na: {https://min-pan.krakow.pl/pbs/innowacje_w_zarzadzaniu.pdf}

 • słowa kluczowe: recykling, aluminium, odpady, odzysk, gospodarka cyrkulacyjna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Impact of Lisbon Strategy on labour market in Poland / Justyna MUWEIS // W: Èkonomika i menedžment v metallurgii : sbornik naučnyh rabot studentov i aspirantov kafedry èkonomiki i menedžmenta / pod red. kandidata èkonomičeskih nauk L. A. Kostygovoj ; Federal'noe agenstvo po obrazovaniû, Gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet, Moskovskij institut stali i splavov. — Moskva : Izdatel'stvo “UČEBA”, 2008. — S. 100–107. — Bibliogr. s. 107, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Implementing environmentally fiendly solutions and obtaining alternative fuel in municipal waste management in accordance with the goals of the circular economy / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 75

 • keywords: municipal waste, alternative fuels, circular economy, Regional Municipal Waste Treatment Facility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Importance of eco-inovations in a circular economy model / MUWEIS Justyna // W: Perspektivi rozvitku novoï ekonomíčnoï sistemi na deržavnomu ta regíonal'nomu rívnâh : materíali mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencíï : 5 žovtnâ 2019 r., Kiïv / Tavríjs'kij Nacíonal'nij Uníversitet ímení V. Í. Vernads'kogo, Navčal'no-Naukovij Ínstitut Upravlínnâ, Ekonomíki Ta Prirodokoristuvannâ. — Kiïv : Tavríjs'kij nacïonal'nij uníversitet ímení V. Í, Vernads'kogo, 2019. — ISBN: 978-966-916-934-1. — S. 93–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MO-BRUK sp. k.Proecological investments in the entreprise – case of MO-BRUK Company / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy MO-BRUK sp. k.Proecological investments in the entreprise – case of MO-BRUK company / Justyna MUWEIS // W: Finansowanie rozwoju gospodarczego = Financing economic development / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-241-5. — S. 227–234. — Bibliogr. s. 233–234, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Oddziaływanie wydobycia ropy naftowej na środowisko naturalne[The impact of oil extraction on the environment] / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy : chemiczne zagrożenia środowiskowe : aspekty teoretyczne i praktyczne : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — Na okładce podtyt.: chemiczne zagrożenia środowiskowe i zawodowe. — ISBN: 978-83-65179-11-1. — S. 46–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, ropa naftowa, środowisko naturalne, zagrożenia, bezpieczeństwo ekologiczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odpady w przestrzeni kosmicznej i próby ich minimalizacjiSpace debris and the attempt of their minimalization / Justyna MUWEIS // Kosmos : Problemy Nauk Biologicznych ; ISSN 0023-4249. — 2018 t. 67 nr 2, s. 449–454. — Bibliogr. s. 453–454, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: odpady kosmiczne, deorbitacja, ryzyko kolizji, sztuczne satelity

  keywords: space debris, deorbitation, risk of collision, artificial satellites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Odpowiedzialne i zrównoważone korzystanie z przestrzeni kosmicznejResponsible and sustainable use of space / Justyna MUWEIS // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2017 R. 15 nr 2 cz. 1, s. 249–261. — Bibliogr. s. 259–261, Streszcz., Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: czysta przestrzeń, odpady kosmiczne, programy kosmiczne

  keywords: clean space, space debris, space programs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii EuropejskiejThe adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.. — Numeracja całości nieciągła

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Proces dostosowania systemu zarządzania środowiskiem oraz polityki ekologicznej w Polsce do rozwiązań Unii EuropejskiejThe adaptation process of the environmental management system and ecological policy in Poland to the European Union solutions / Justyna MUWEIS // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 133–145. — Bibliogr. s. 144–145, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przemysłowe zastosowanie diamentów w Polsce w okresie transformacji gospodarczejUse of diamonds in industry in Poland during a period of economic transition / Justyna MUWEIS // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 124–133. — Bibliogr. s. 133

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Redukcja składowania odpadów a pozyskiwanie paliw alternatywnych z odpadów komunalnych[The reduction of waste storage and obtaining alternative fuels from municipal waste] / Justyna MUWEIS // W: KRK InnoTech SUMMIT 2019 : ["KITS: Science 2019" : 5 marca 2019] : księga abstraktów / oprac. Julia Panko. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2019]. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rola strategicznych rezerw ropy naftowej i produktów ropopochodnych w gospodarkach narodowychThe role of strategic reserves of crude oil and petroleum products in national economies / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rezerwy MAE, światowe zasoby ropy naftowej

  keywords: energy security, reserves of International Energy Agency, world oil resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rola strategicznych rezerw ropy naftowej i produktów ropopochodnych w gospodarkach narodowychThe role of strategic reserves of crude oil and petroleum products in national economies / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 376–389. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 388–389, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rezerwy MAE, światowe zasoby ropy naftowej

  keywords: energy security, reserves of International Energy Agency, world oil resources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ropa naftowa a bezpieczeństwo energetyczne krajuPetroleum and energy security of the country / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, dywersyfikacja źródeł energii

  keywords: energy security, energy policy, diversification of energy sources

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ropa naftowa i jej rola we współczesnej gospodarce[Crude oil and its role in the modern economy] / Natalia IWASZCZUK, Justyna MUWEIS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 118, [1] s.. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0603). — Bibliogr. s. 111–[119]. — ISBN: 978-83-7464-760-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozwój krajowego sektora petrochemicznego na tle globalnymNational petrochemical sector development against the background of the global / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Justyna MUWEIS // W: Klastry i porozumienia sektorowe, jako przykład kooperacji rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław WASZKIELEWICZ, Zbigniew Zontek. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. — ISBN: 978-83-63713-81-2. — S. 191–207. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozwój rynku paliw lotniczych w PolsceThe development of the aviation fuel market in Poland / Justyna MUWEIS, Bartosz ŁAMASZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 81. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek paliw lotniczych, popyt na paliwa, ceny paliw lotniczych

  keywords: aviation fuel market, demand for fuels, aviation fuel prices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: