Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Muszyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
  • Czerwone iły ze Szkucina (woj. świętokrzyskie) i ich przydatność przemysłowaRed clays from Szkucin (Świętokrzyskie voivodeship) and their industrial application / Piotr WYSZOMIRSKI, Marek MUSZYŃSKI, Włodzimierz Zawrzykraj // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 3, s. 5–20. — Bibliogr. s. 18–19, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Jurajskie utwory sukcesji czertezickiej profilu Góry Zamkowej masywu Trzech Koron w PieninachJurassic deposits of the Czertezik Succession of the Zamkowa Mt (Trzy Korony massif) in the Pieniny Mts / Andrzej Wierzbowski, Michał KROBICKI, Marek MUSZYŃSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 3/1, s. 107–113. — Bibliogr. s. 112–113, Abstr.. — Jurassica VIII : Vrśatec 09–11.10.2009 : abstrakty : abstrakty rozszerzone : artykuły / red. Michał Krobicki ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Sekcja Polska – Grupa Robocza Systemu Jurajskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-03-1/Geologia_2009_3-1_17.pdf

  • słowa kluczowe: jura środkowa/górna, pieniński basen skałkowy, sukcesja czertezicka, synsedymentacyjna tektonika i osad

    keywords: Middle/Upper Jurassic, Pieniny Klippen Basin, Czertezik Succession, synsedimentary faulting and deposits

3
4
5
  • Wstępne wyniki badań utworów krzemionkowych ze strefy kontaktowej trzeciorzęd - mezozoik w BełchatowiePreliminary results of investigations of the siliceous bodies of the Tertiary-Mesozoic contact zone in Bełchatów / Tadeusz RATAJCZAK, Ewa SZEWCZYK, Marek MUSZYŃSKI, Piotr WYSZOMIRSKI // W: XXIV sympozjum geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 25–26 kwietnia 2001 : materiały = XXIV symposium geology of coal-bearing strata of Poland : Cracow, April 25-26, 2001 : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla, [et al.]. — Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza, [2001]. — ISBN10: 83-903696-7-2. — S. 89–95. — Bibliogr. s. 94–95, Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6