Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Mrowec, prof. dr hab. inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7007070525

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • A para equilibrium model for selective oxidation; the role of the interface barriers and internal oxidation / M. DANIELEWSKI, Z. GRZESIK, P. MANIKOWSKI, S. MROWEC, B. WIERZBA // W: 220\textsuperscript{th} ECS Meeting & Electrochemical Energy Summit [Dokument elektroniczny] : Boston, Massachusetts, October 9–14, 2011 : meeting abstracts / The Electrochemical Society. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New Jersey, USA : ECS, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — (Meeting Abstracts ; ISSN 2152-8365). — S. [1] Abstract 1782. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania typu zdefektowania dominującego w disiarczku niklu ${NiS_{2}}$On the predominant disorder in the crystalline lattice of ${NiS_{2}}$ / Zbigniew GRZESIK, Stanisław MROWEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 564–566. — Bibliogr. s. 566. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of biofuels under thermal shock conditions / Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz, Krzysztof Adamaszek, Stanisław MROWEC // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of biofuels under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, Z. Jurasz, K. Adamaszek, S. MROWEC // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Corrosion of valve steels in combustion gases of diesel engines under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. MROWEC // W: DIMAT 2011 : 8th international conference on Diffusion in Materials : Dijon (France) / 3–8 July 2011 : conference program, book of abstracts. — [France : s. n.], [2011]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Defect structure and its mobility in pure and chromium doped cobaltous oxide / Stanisław MROWEC, Zbigniew GRZESIK // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry ; ISSN 0239-7285. — 2003 vol. 51 no. 1, s. 45–57. — Bibliogr. s. 56–57, Summ.

 • keywords: defects, diffusion, oxidation kinetics, doping effect, oxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Defect structure and transport properties of nonstoichiometric niobium sulphide / Z. GRZESIK, S. MROWEC // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2006 vol. 25 no. 4, s. 209–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2011-05-06

 • keywords: point defects, thermogravimetric analysis, bulk diffusion, niobium sulphide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/HTMP.2006.25.4.209

11
 • Dissociative mechanism of scales growth on metals and alloys / S. MROWEC // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2005 vol. 24 no. 6, s. 375–394. — Bibliogr. s. 393–394, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2011-05-06

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/HTMP.2005.24.6.375

12
 • Doping effect in nickel oxide / Z. Jurasz, K. Adamaszek, R. Janik, Z. GRZESIK, S. MROWEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2009 vols. 289–292, s. 775–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.. — Diffusion in materials

 • keywords: oxidation, thermogravimetry, doping effect, nickel oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • High temperature corrosion of metallic materials in composed oxidizing environments / Z. GRZESIK, S. MROWEC // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2012 vol. 31 iss. 4–5, s. 539–551. — Bibliogr. s. 549–551, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/htmp-2012-0091

14
15
16
 • High temperature corrosion of valve steels utilized in diesel engines under thermal shock conditions / Z. GRZESIK, E. LEYKO, Z. Jurasz, K. Adamaszek, S. MROWEC // W: Corrosion and material protection [Dokument elektroniczny] : 2\textsuperscript{nd} international conference : Prague, Czech Republic 19–22 April 2010 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Praha : SVÚOM, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: EFC Event no. 322. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — ISBN: 978-80-903933-6-3. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kinetics and thermodynamics of point defects in non-stoichiometric metal oxides and sulphides : microthermogravimetric study / Z. GRZESIK, S. MROWEC // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2007 vol. 90 no. 1, s. 269–282. — Bibliogr. s. 281–282. — tekst: https://goo.gl/Re0yEM

 • keywords: diffusion, metal evaporation, reequilibration, two-stage kinetic method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-006-7723-y

18
19
 • Kinetic methods for studying the transport properties of transition metal oxides and sulphides / S. MROWEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2005 vols. 237–240 Pt. 1, s. 303–316. — Bibliogr. s. 316, Abstr.. — DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18–23, 2004 / eds. M. Danielewski [et al.]. — Uetikon-Zuerich, Switzerland : TTP Trans Tech Publications Ltd., 2005. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xjmp01ef.wbg2.bg.agh.edu.pl/DDF.237-240.303.pdf

 • keywords: diffusion, re-equilibration kinetics, Rosenburg's method, MnS, metal evaporation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/DDF.237-240.303

20
 • Kinetyka i mechanizm powstawania siarczku kobaltu $Co_{9}S_{8}$Kinetics and mechanism of $Co_{9}S_{8}$ formation / Z. GRZESIK, J. DĄBEK, S. MROWEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 555–559. — Bibliogr. s. 559, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kinetyka utleniania stali stosowanych do wyrobu zaworów w silnikach spalinowychOxidation kinetics of steel utilized for the production of valves in car engines / Zbigniew GRZESIK, Stanisław MROWEC, Zbigniew Jurasz, Krzysztof Adamaszek // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 4–5, s. 274–276. — Bibliogr. s. 276. — ANTYKOROZJA'2010 : systemy – materiały – powłoki : XVIII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna / SITPChem. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • słowa kluczowe: stal, kinetyka utleniania, żaroodporność

  keywords: steel, oxidation kinetics, scaling-resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPGCorrosion of valve steels in combustion gases of LPG / Zbigniew GRZESIK, Stanisław MROWEC, Krzysztof Adamaszek, Zbigniew Jurasz // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 546–548. — Bibliogr. s. 548

 • słowa kluczowe: korozja, wstrząsy cieplne, stale zaworowe, gazy spalinowe LPG

  keywords: corrosion, valve steels, thermal shocks, combustion gases of LPG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin oleju napędowego zawierającego 10\% biokomponentówCorrosion of valve steels in combustion gases of diesel oil containing 10 wt.\% of bio-components / Zbigniew GRZESIK, Anna Kaczmarska, Aleksandra Poczekajło, Stanisław MROWEC, Krzysztof Adamaszek, Zbigniew Jurasz // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 343–345. — Bibliogr. s. 345. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Mechanizm korozji typu \emph {metal dusting} w atmosferach nawęglającychThe mechanism of metal dusting corrosion in carburizing atmospheres / Z. GRZESIK, M. DANIELEWSKI, S. MROWEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2005 R. 48 nr 11s/A wyd. spec., s. 269–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XI ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 11th all-Polish corrosion symposium : 288 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 288th event of the European Federation of Corrosion : Szczyrk'2005 : 23–25 listopada 2005, Szczyrk

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: