Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Moskalewicz, dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7142-452X

ResearcherID: B-7106-2013

Scopus: 8555692700

PBN: 901356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 162, z ogólnej liczby 164 publikacji Autora


1
 • 1st intensive session of skill path on “Electron microscopy” : KMM-NoE [Knowledge-based Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance – Network of Excellence] Integrated Post-Graduate School : 29th May – 2nd June, 2006 Kraków / eds. A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ, T. MOSKALEWICZ. — [Kraków : AGH University of Science and Technology. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science. Interfaculty Laboratory for Electron Microscopy], [2006]. — [308] s.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Advanced transmission electron microscopy for characterisation of coated materials for aerospace / Tomasz MOSKALEWICZ, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2007 vol. 30, s. 41. — Electron microscopy and microanalysis conference : to celebrate the 30th anniversary of Scanning Electron Microscopy Laboratory of Biological and Geological Sciences and the 40th anniversary of JEOL in Poland : Kraków, 17–18th September 2007 ; Accessory minerals {\it in-situ} : microanalytical methods and petrological applications : workshop, 15–16.09.2007, Kraków / eds. Bartosz Budzyń ; Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — Na s. tyt. dod.: Kraków, 15–18 September 2007. — tekst: http://www-1ptmin-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/mpsp30/mpsp30.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych ${nc-WC/a-C}$ i ${Nc-WC/a-C:H}$Analysis of micromechanical and tribological properties of ${nc-WC/a-C}$ and ${nc-WC/a-C:H}$ nanocomposite coatings / Marcin KOT, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Wiesław RAKOWSKI, Sławomir ZIMOWSKI // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2010 R. 41 nr 3, s. 135–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the tribological properties of $TiN/Si_{3}N_{4}$ nanocomposite coating in sliding contact with ceramic, steel, and polymer counterpartAnaliza właściwości tribologicznych nanokompozytowej powłoki $TiN/Si_{3}N_{4}$ w styku ślizgowym z przeciwelementem ceramicznym, stalowym i polimerowym / Sławomir ZIMOWSKI, Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler // Tribologia : teoria i praktyka / Polskie Towarzystwo Tribologiczne, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy ; ISSN 0208-7774. — 2017 R. 48 nr 4, s. 125–131. — Bibliogr. s. 130–131, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: tarcie, rozpylanie magnetronowe, odporność na zużycie, supertwardość, nanokompozytowe powłoki

  keywords: wear resistance, nanocomposite coatings, magnetron sputtering, friction, superhardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analytical electron microscopy investigation of topologically close-packed phases in CMSX-4 single crystal superalloy / B. DUBIEL, I. KALEMBA-REC, P. Indyka, T. MOSKALEWICZ // W: XXIII CAC 2015 : Conference on Applied Crystallography : 20–24 September 2015, Krynica-Zdrój, Poland : programme & abstracts. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2015]. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66

 • keywords: CMSX-4, superalloy, TCP phases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Analytical electron microscopy studies of the CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing / B. DUBIEL. P. Indyka, I. KALEMBA-REC, T. MOSKALEWICZ // Acta Physica Polonica. A ; ISSN 0587-4246. — 2017 vol. 131 no. 5, s. 1375–1378. — Bibliogr. s. 1378. — 11th Polish–Japanese Joint Seminar on Micro and Nano Analysis : Gniew, September 11–14, 2016. — tekst: https://goo.gl/N4C2bn

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12693/APhysPolA.131.1375

9
10
 • Analytical TEM characterisation of platinum-aluminide coatings on a nickel-base superalloy CMSX-4 / B. DUBIEL, T. MOSKALEWICZ, L. Swadźba, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: EMAS 2009 : 11th European workshop on Modern developments and applications in microbeam analysis : 10 to 14 May 2009 Gdynia/Rumia, Gdańsk, Poland : book of tutorials and abstracts / European Microbeam Analysis Society. — [Poland : EMAS], [2009]. — S. 245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie wzrostu fibroblastów ludzkich na powierzchniach stopów tytanu $Ti-6Al-4V$ i $Ti-6Al-7Nb$ oraz platyny przy pomocy mikroskopii sił atomowych[AFM investigations of human fibroblasts growth on titanium alloys $Ti-6Al-4V, Ti-6Al-7Nb$ and platinum / G. Brzezinka, T. MOSKALEWICZ, M. Szymoński // W: NANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Bio-tribological properties and microstructure of semicrystalline Al2O3/PEEK coatings electrophoretically deposited on the $Ti-13Nb-13Zr$ alloy / Tomasz MOSKALEWICZ, Sławomir ZIMOWSKI, Anita ZYCH, Alicja ŁUKASZCZYK // W: Electrophoretic deposition VI: fundamentals and applications [Dokument elektroniczny] : October 1-6, 2017, Gyeongju, South Korea / ed.  Aldo R. Boccaccini, [et al.]. — [Gyeongju : s. n.], [2017]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/j4hntn [2018-03-22]. — Bibliogr. s. 1

 • keywords: titanium alloy, corrosion resistance, EPD, composite coatings, bio-tribology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • $CaO-Al_{2}O_{3}$ glass-ceramic as a joining material for SiC based components: a microstructural study of the effect of Si-ion irradiation / Valentina Casalegno, Sosuke Kondo, Tatsuya Hinoki, Milena Salvo, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ, Tomasz MOSKALEWICZ, Yutai Katoh, Monica Ferraris // Journal of Nuclear Materials ; ISSN 0022-3115. — 2018 vol. 501, s. 172–180. — Bibliogr. s. 180, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-06. — tekst: https://goo.gl/8C8bjP

 • keywords: joining, SiC, glass-ceramic, irradiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jnucmat.2018.01.033

14
 • Characterisation of a quasicrystalline AlCuFeCr coating on TIMETAL 834 / Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Sławomir ZIMOWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // W: Ti-2011 : the 12\textsuperscript{th} world conference on Titanium : June 19–24, 2011, Beijing, China : program & abstracts. — Beijing : [s. n.], 2011. — S. 155

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Characterisation of microporous oxide layer synthesized on ${Ti-6Al-7Nb}$ alloy by micro-arc oxidation : [abstract] / MOSKALEWICZ Tomasz, KRUK Adam, KOT Marcin, Kayali Sabri, CZYRSKA-FILEMONOWICZ Aleksandra // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 51

 • keywords: microstructure, titanium alloy, microporous layer, electron tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Characterisation of nanocomposite nc-WC/a-C and nc-WC/a-C:H coatings on oxygen hardened ${Ti-6Al-4V}$ alloy / Tomasz MOSKALEWICZ, Bogdan Wendler, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2010 R. 31 nr 3, s. 418–421. — Bibliogr. s. 421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformation / B. DUBIEL, P. Indyka, A. KRUK, I. KALEMBA-REC, T. MOSKALEWICZ, K. BERENT, M. GAJEWSKA // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1–2] CP3

 • keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformationCharakterystyka wydzieleń faz TCP w monokrystalicznym nadstopie CMSX-4 po wysokotemperaturowym wyżarzaniu i pełzaniu / Beata DUBIEL, Paulina Indyka, Adam KRUK, Izabela KALEMBA-REC, Tomasz MOSKALEWICZ, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 4, s. 150–155. — Bibliogr. s. 154. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wyżarzanie, monokrystaliczne nadstopy niklu, pełzanie, fazy TCP

  keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/28.2016.4.1

19
20
 • Characterization of ${Al-Mg}$ thin films obtained using pulsed laser deposition technique : [abstract] / RADZISZEWSKA Agnieszka, MOSKALEWICZ Tomasz // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 43

 • keywords: PLD, microstructure, chemical composition, phase composition, thin films, Al-Mg alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Characterization of ${Al-Mg}$ thin film deposited using pulsed laser deposition techniqueCharakterystyka cienkich warstw ${Al-Mg}$ otrzymywanych za pomocą techniki osadzania laserem impulsowym / Agnieszka RADZISZEWSKA, Tomasz MOSKALEWICZ // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 3, s. 192–195. — Bibliogr. s. 194–195, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, skład chemiczny, skład fazowy, cienkie warstwy, PLD, stop Al-MG

  keywords: PLD, microstructure, chemical composition, phase composition, thin films, Al-Mg alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Characterization of nanometre-scale compositional variations in CMSX-4 superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformation using analytical electron microscopy / Beata DUBIEL, Paulina Indyka, Adam KRUK, Tomasz MOSKALEWICZ // W: ANNIC 2016 [Dokument elektroniczny] : Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference : Barcelona November 9–11, 2016 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : PremC], [2016]. — Dysk Flash. — S. 56–57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Characterization of Ti/TiN multilayer coating deposited using PLD technique : [abstract] / SOLECKA Monika, RADZISZEWSKA Agnieszka, KOWALSKI Kazimierz, MOSKALEWICZ Tomasz // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 56–57

 • keywords: pulsed laser deposition, Ti, TiN, coating, tribological multilayer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: