Wykaz publikacji wybranego autora

Norbert Moskała, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5505-5074

ResearcherID: R-3912-2016

Scopus: 14625122200

PBN: 923788

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 36 publikacji Autora


1
 • Alumina/zirconia composites with $TiB_{2}, TiC$ inclusions and nanometric scale particles of nickel / A. SITNIK, N. MOSKAŁA, W. PYDA // W: SM 2013 : conference for young scientists in ceramics : the tenth students' meeting, SM-2013 and the third ESR workshop, COST MP0904 : Novi Sad, Serbia, November 6–9, 2013 : programme and book of abstracts / University of Novi Sad. Faculty of Technology. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, [2013]. — ISBN: 978-86-6253-028-8. — S. 86, poz. C18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Alumina matrix nanocomposites with $ZrO2-TiC$ and Ni particles / Agata SITNIK, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: ECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. 519. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Poster w ramach: Theme F: Designing and engineering of ceramic composites

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aspekt mechanicznego rozdrabniania proszków kompozytowych $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ otrzymanych drogą wysokotemperaturowej syntezy w fazie stałejAn aspect of mechanical comminution of $ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)$ composite powders obtained by high temperature solid state synthesis / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2009 t. 61 nr 3, s. 213–217. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Biskwity $3Y-TZP$ do zastosowań na pełnoceramiczne uzupełnienia protetyczneBisque $3Y-TZP$ materials for all-ceramic dental restorations / Anna ŁABUZ, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 3, s. 562–569. — Bibliogr. s. 569, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Calcined aluminium oxide nanopowders of boehmite origin and narrow particle size distributionKalcynowane nanoproszki tlenku glinu o wąskim rozkładzie cząstek pochodzące z bemitu / Waldemar PYDA, Aleksandra Kędzierska, Jerzy Morgiel, Norbert MOSKAŁA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 376–383. — Bibliogr. s. 383, Abstr.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1393

 • słowa kluczowe: nanoproszek, kalcynacja, krystalizacja hydrotermalna, cząstka mezoporowata, bemit

  keywords: calcination, nanopowder, hydrothermal crystallization, mesoporous particle, boehmite

6
 • Dwuetapowe spiekanie nanoproszków $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$Two stage sintering of $CaO-TiO_{2}-ZrO_{2}$ nanopowders / MOSKAŁA N., Wołczyk W., Wrzosek P., PYDA W. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Efekty wysokociśnieniowego spiekania proszku kompozytowego ${TiC/ZrO_{2}}$ otrzymanego z udziałem nanorurek węglowych[High pressure efects of ${TiC/ZrO_{2}}$ composite sintering obtained with an addition of carbon nanotubes] / Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Effects of nano-nickel and MgO addition to alumina based matrices on properties of the resultant compositesWpływ dodatku nano-niklu i MgO do osnowy $Al-{2}O_{3}$ na właściwości wynikowych kompozytów / Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Piotr Putyra, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 2, s. 175–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1014

 • słowa kluczowe: Al2O3, nanocząstka niklu, nanokompozyt, nóż do obróbki skrawaniem, mikrostruktura finalna

  keywords: cutting tool, nanocomposite, Al203, microstructure - final, nickel nano-particle

9
 • Effects of the nickel oxalate precursor and SPS consolidation process on properties of $Ni/Al_{2}O_{3}$ compositesWpływ szczawianowego prekursora niklu i procesu konsolidacji SPS na właściwości kompozytów $Ni/Al_{2}O_{3}$ / Agata GOLONKA, Ewa DROŻDŻ-CIEŚLA, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 227–234. — Bibliogr. s. 234, Abstr.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/867

 • słowa kluczowe: Al2O3, Ni, szczawian niklu, SPS, mikrostruktura finalna

  keywords: Ni, nickel oxalate, Al2O3, microstructure-final, SPS

10
 • Effect of alumina nanopowder admixture on consolidation of $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ micropowder in prosthodontic application contextWpływ domieszki nanoproszku $Al_{2}O_{3}$ na konsolidację mikroproszku $3Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}$ w kontekście zastosowań protetycznych / Anna ŁABUZ, Radosław LACH, Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2012 R. 12 nr 2, s. 98–104. — Bibliogr. s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practiceKompozyty hybrydowe nano-$TiC/ZrO_{2}$-tlenek glinu – modelowanie stanu naprężeń resztkowych i praktyka wytwarzania / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: The first Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics ; Sintercer project “Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials” : “Nanomaterials sintering with the use of SPS and HP HT techniques workshop” : Seminar: “Influence of advanced techniques of sintering on microstructure and physicomechanical properties of nanomaterials" : Zakopane, September 2015 : abstracts / eds. Lucyna Jaworska, Jae-Ho Jeon, Zbigniew Pędzich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-64-3. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Hybrid nano-$TiC/ZrO_{2}$-alumina composites – modeling of residual thermal stresses and manufacture practice / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 3, s. 348–349. — Abstracts of 1\textsuperscript{st} Polish-Korean joint workshop on Advanced Ceramics : Zakopane, September 19\textsuperscript{th}, 2015

 • keywords: thermal stresses, ZrO2, Al2O3, FEM simulation, hybrid particle

13
 • Hybrid oxide/nonoxide microparticles for nano-TiC/ZTA composites with improved hardness : [abstract] / Waldemar PYDA, Agata GOLONKA, Norbert MOSKAŁA, Grzegorz GRABOWSKI, Piotr Putyra // W: 2017 international workshop on Science research aimed to application of ceramic matrix composites : 9\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} November 2017, Xi'an, China / Northwestern Polytechnical University, TSCM Science and Technology on Thermostructural Composite Materials Laboratory. — [China : s. n.], [2017]. — S. 11–12

 • keywords: hardness, nanocomposite, nano-TiC, ZTA

14
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites / Alicja RAPACZ-KMITA, Norbert MOSKAŁA, Magdalena DUDEK, Marcin GAJEK, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2015 t. 67 nr 2, s. 207-208. — Abstracts of 14\textsuperscript{th} conference on Composites and ceramic materials – technology, application and testing, Białowieża, June 1\textsuperscript{st} - 3\textsuperscript{rd} 2015. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1167

 • keywords: mechanical properties, bentonite, nanocomposite, organophilisation

15
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocomposites / A. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 2A, s. 875–879. — Bibliogr. s. 879. — tekst: http://goo.gl/9gvRhj

 • keywords: nanocomposites, mechanical properties, bentonite, organophilisation

16
 • Influence of the organophilisation process on properties of the bentonite filler and mechanical properties of the clay/epoxy nanocompsites / A. RAPACZ-KMITA, N. MOSKAŁA, M. DUDEK, M. GAJEK, L. MANDECKA-KAMIEŃ // W: Composites and ceramic materials – technology, application and testing : 14\textsuperscript{th} conference under auspices of E-MRS : Białowieża, 1–3 June 2015 : book of abstracts. — [Białowieża : s. n.], [2015]. — S. 45–46

 • keywords: nanocomposites, mechanical properties, bentonite, organophilisation

17
 • Mechaniczne rozdrabnianie proszków kompoztytowych ${ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)}$ – wpływ prekursora ${TiB_{2}}$Mechanical size reduction of ${ZrO_{2}/TiB_{2}/TiC/Zr(C,B)}$ composite powders – the effect of ${TiB_{2}}$ precursor / Norbert MOSKAŁA, Waldermar PYDA // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Modyfikowane kompozyty polimerowe do zastosowań energetycznychModified polymeric composite materials for power applications / Alicja RAPACZ-KMITA, Magdalena DUDEK, Robert Sekuła, Grzegorz Kmita, Norbert MOSKAŁA, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2011 t. 63 nr 4, s. 715–719. — Bibliogr. s. 719, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Nanometric $Y_{2}O_{3}-TiO_{2}-ZrO_{2}$ solid solution powders and their utilization in the synthesis of composite powders with $TiB_{2}$ and $TiC$ inclusions / N. MOSKAŁA, J. Morgiel, W. PYDA // Materials Science (Poland) / Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials and Nanotechnology ; ISSN 0137-1339. — 2008 vol. 26 no. 2, s. 331–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Ocena trwałości płytek ostrzowych $ZrO_{2}/TiB_{2}$ w trakcie skrawania na sucho stali i żeliwaDurability evaluation of $ZrO_{2}/TiB_{2}$ cutting plates during dry machining of steel and cast iron / MOSKAŁA N., PYDA W., Czechowski K. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 102. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ocena trwałości płytek ostrzowych $ZrO_{2}/TiB_{2}$ w trakcie skrawania na sucho stali i żeliwaTool life of $ZrO_{2}/TiB_{2}$ cutting inserts during dry machining of steel and cast iron / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA, Kazimierz Czechowski // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 2, s. 156–162. — Bibliogr. s. 161–162, Streszcz.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/855

 • słowa kluczowe: noże tokarskie, obróbka skrawaniem na sucho, kompozyty ZrO2/TiB2

  keywords: ZrO2/TiB2 composites, cutting insert, dry machining

22
 • Preparation of $SiC_{w}-ZTA$ composites by two-step sintering or spark plasma sintering / Elwira Czerska, Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA, Andrzej Huczko, Agnieszka Dąbrowska // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 226, S. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.. — XXII conference on Technologies and Properties of Modern Utility Materials (TPMUM 2014) : May 16, 2014, Katowice, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.226.59.pdf

 • keywords: ceramic matrix composites, spark plasma sintering, two-step sintering

23
 • Proszki kompozytowe ${ZrO_{2}/TiB_{2}/Zr(C,B)}$ otrzymane metodą {\em in situ}${ZrO_{2}/TiB_{2}/Zr(C,B)}$ powders produced by the {\it in-situ } method / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 805–812. — Bibliogr. s. 812

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Sposób otrzymywania proszków kompozytowych w układzie stabilizowany ${ZrO_{2}-TiB_{2}}$[Method for the obtaining composite powders in the stabilized ${ZrO_{2}-TiB_{2}}$ system] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PYDA, Norbert MOSKAŁA. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203374 B1 ; Udziel. 2009-03-25 ; Opubl. 2009-09-30. — Zgłosz. nr P.373748 z dn. 2005-03-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203374B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Synteza w fazie stałej proszków kompozytowych $ZrO_{2}/TiC$ i ich spiekanieSolid state synthesis and sintering of $ZrO_{2}/TiC$ composite powders / Norbert MOSKAŁA, Waldemar PYDA, Michał Knop // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych