Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Morawa, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes metgod / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2013 R. 54 nr 3–4, s. 114–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

2
 • Analiza kosztów środków strzałowych przy różnym sposobie inicjowania w metodzie strzelania długimi otworamiCost analysis of blasting agents at various methods of initiation for shooting long holes method / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // Materiały Wysokoenergetyczne = High Energy Materials ; ISSN 2083-0165. — 2013 t. 5, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: koszty prac strzałowych, prace strzałowe, systemy inicjowania, strzelanie długimi otworami

  keywords: costs of blasting, blasting, initiation systems, shooting long holes

3
 • Analiza możliwości polepszenia skuteczności strzelań urabiająco-odprężających w profilaktyce tąpaniowej w kopalniach KGHMAn analysis of the possibility of increase of the effectiveness of bounce preventing blasting in KGHM mines / Ryszard MORAWA, Andrzej Moranda // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2009 nr 4/2, s. 235–246. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz., Abstr.. — GzN 2009 GIG : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2009 : technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Targanice k/Żywca, 3–6 listopada 2009 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [etc.]. — Katowice : Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Metoda zwiększania skuteczności wykonywanych robót strzałowych dla rozładowania naprężeńMethod of blasting efficiency increment, in order to distribution of tension inside of the rock massive / Ryszard MORAWA, Krzysztof BARAŃSKI // W: Trhacia technika 2012 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, 24.–25.05.2012 = Blasting techniques 2012 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. — Banská Bystrica : SSTVP, [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-4-7. — S. 241–255. — Bibliogr. s. 254–255, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Możliwości poszerzenia zakresu dopuszczonych do stosowania materiałów wybuchowychAbilities of widening the range of explosives admitted to the application / Ryszard MORAWA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 5 wyd. spec., s. 157–164. — Bibliogr. s. 164, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie : konferencja pod patronatem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Ustroń, 8–10 października 2008 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Rocksplitter – generator ciśnień do urabiania skałRocksplitter – pressure generator in rock breaking / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 12, s. 10–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • słowa kluczowe: generator ciśnień, strzelanie miękkie, urabianie skał

7
 • Technologia wykonywania strzelań długimi otworami dla znacznego ograniczenia strefy rozrzutu na przykładzie Kopalni „Łagów II”The technology of blasting works which are perform using long borehole to significantly reduce fly rock zone – a case of study on the example of Open Mine “Lagow II” / Ryszard MORAWA, Wojciech Zawadziński // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 193–205. — Bibliogr. s. 204–205, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, roboty strzałowe, rozrzut, kopalnia wapienia

  keywords: explosives, blasting works, fly rocks, limestone open pit

8
 • Technologiczne możliwości zmniejszania zasięgu strefy rozrzutu w górnictwie odkrywkowymTechnological possibilities of reducing scattering range zone in opencast mining / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 3, s. 19–26. — Bibliogr. s. 26

 • słowa kluczowe: strefy rozrzutu, prognozowanie rozrzutu, profilaktyka i kontrola rozrzutu

  keywords: scatter zone, scatter forecasting, prevention and control scatter

9
 • Uwagi w sprawie interpretacji zasad wyznaczania zasięgu rozrzutu odłamków skalnych w robotach strzałowych : [streszczenie][Remarks on the interpretation of rules for determining the range of scattering of rock fragments in blasting works] / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 231. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Wybuchowa likwidacja wysokich obiektów w elektrowniach[Liquidation of high objects in power plants using explosives] / Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Zbigniew KASZTELEWICZ, Błażej Nowakowski // W: Energia 2010 : konsekwencje dla polskiej energetyki wprowadzenia dyrektyw UE o emisjach z przemysłu : XI konferencja naukowo-techniczna : 13–20 marca 2010 S. Cristina, Val Gardena / Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Politechnika Warszawska. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Instytut Techniki Cieplnej, PROEKO. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 60–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wykorzystanie gazogeneratora w górnictwie i robotach inżynierskichThe use of the gasgenerator in mining and engineering works / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA, Rostysław Zrobok, Barbara Kopczyńska // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo i roboty inżynierskie, gazogenerator, cięcie (odspajanie) skał

  keywords: mining and engineering works, gasgenerator, cutting (loosening) rocks

12
 • Wykorzystanie gazogeneratorów do urabiania skałUse of gas generator in quarrying / Krzysztof BARAŃSKI, Ryszard MORAWA, Rostysław Zrobok, Barbara Kopczynska // W: Trhacia Technika 2013 : Stará Lesná, 23.–24.05.2013 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Blasting Techniques 2013 : Stará Lesná, 23.–24.05.2013 : conference proceedings from the international conference / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce. Člen ZSVTS = Slovakian Society for Blasting and Drilling works, Member of ZSVTS. — Bnská Bystrica : Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce, [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970265-5-4. — S. 288–297. — Bibliogr. s. 296–297, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wyznaczenie zasięgu szkodliwego oddziaływania powietrzenj fali uderzeniowej przy strzelaniu w kopalniach odkrywkowychA determination of a range of a harmful influence of the air shock wave by blasting in opencast mines / Zbigniew ONDERKA, Ryszard MORAWA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2010 nr 4/2, s. 139–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.. — Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie : Ustroń, 13–15 października 2010 r. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych