Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Wasilewska-Błaszczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0042-9782 orcid iD

ResearcherID: T-8405-2018

Scopus: 36118314800

PBN: 5e709207878c28a04738ed9a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • Analiza parametrów złoża węgla brunatnego dla potrzeb projektowania elektrowniAnalysis of lignite deposit parameters for the purpose of a planned power plant / Wojciech NAWORYTA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZAK // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 4, s. 127–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, analiza złoża, parametry węgla brunatnego, elektrownia

  keywords: lignite, deposit parameters, power plant, deposit analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of General Linear Models (GLM) to assess nodule abundance based on a photographic survey (Case Study from IOM area, Pacific Ocean) / Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jacek MUCHA // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2021 vol. 11 iss. 4 art. no. 427, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-17. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/4/427/pdf

  orcid iD
 • keywords: polymetallic nodules, linear regression, Clarion-Clipperton Zone, nodule abundance, image analysis, nodule coverage of seafloor, sediment coverage of nodules, general linear models

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min11040427

3
 • Attempts to calculate the pseudo-anisotropy of elastic parameters of shales gas formations based on well logging data and their geostatistical analysis / Maria BAŁA, Adam CICHY, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2019 vol. 45 no. 1, s. 5–20. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-02-15. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/download/3091/2183

  orcid iD
 • keywords: semivariogram, Baltic Basin, P and S velocities, anisotropy parameters, shale gas formation, acoustic dipole tool

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2019.45.1.5

4
 • Badanie struktury zmienności zasobności pierwiastków towarzyszących (As, Co, Pb) w złożu Cu-Ag LGOM (Kopalnia Rudna): konieczne, przydatne czy zbędne?Study of variability structure of accumulation index of accompanying elements (As,Co, Pb) in the Cu-Ag deposits (LGOM, Rudna Mine): essential, usseful or needless? / Justyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 3, s. 36–43. — Bibliogr. s. 43. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: geostatystyka, kobalt, ołów, arsen, semiwariogram, złoże Cu-Ag

  keywords: cobalt, lead, geostatistics, arsenic, semivariogram, Cu-Ag deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie zmienności i jednorodności gęstości przestrzennej węgla kamiennego w wytypowanych pokładach niezagospodarowanych złóż GZWExamination of variability and bulk density homogeneity of bituminous coal in selected seams of undeveloped deposites of USCB / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Martyna PASZEK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2015 R. 56 nr 2, s. 79–85. — Bibliogr. s. 85

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, GZW, gęstość przestrzenna, jednorodność, test wielokrotnych porównań

  keywords: USCB, bulk density, bituminous coal, homogeneity, multiple range test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Categorization of mineral resources based upon geostatistical estimation of the continuity of changes of resource parameters / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK // W: IAMG 2015 : the 17th annual conference of the International Association for Mathematical Geosciences : Freiberg, Germany, September 5–13, 2015 : short abstracts / eds. Helmut Schaeben, [et al.] ; IAMG. — [Germany : International Association for Mathematical Geology (IAMG)], [2015] + DVD. — ISBN: 978-300050337-5. — S. 188. — Pełny tekst na dołączonym DVD. — S. 1034-1042. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1041-1042, Abstr. — ISBN 978-3-00-050337-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka stref bezzłożowych w centralnej części złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiejCharacteristics of low mineralization zones in the central part of the copper ore deposit in the Fore-Sudetic Monocline / Wojciech Kaczmarek, Mariusz DUDEK, Katarzyna GOLDA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 100, s. 79–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: monoklina przedsudecka, złoże rud miedzi, elewacje stropu białego spągowca

  keywords: Fore-Sudetic Monocline, copper ore deposit, roof elevation of Weissliegend sanstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Czy symulowanie się opłaca? – rzecz o geostatystycznym szacowaniu zasobów na przykładzie złoża Cu-Ag RudnaAre simulation methods profitable? – geostatistical estimation of resources on an example of the Rudna Cu-Ag deposit / Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Katarzyna Golda, Mariusz Dudek, Jacek MUCHA, Wojciech Kaczmarek // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2017 R. 58 nr 2, s. 5–13. — Bibliogr. s. 13. — XVIII Seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń na temat Drogi i bezdroża modelowania złóż : Żagań, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: kriging zwyczajny, złoże Cu-Ag, symulacja Turning Bands, błędy interpolacji

  keywords: ordinary kriging, Cu-Ag deposit, Turning Bands simulation, interpolation errors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czynniki wpływające na dokładność interpolacji parametrów złóż węgliFactors affecting the interpolation accuracy of coal deposit parameters in the Upper Silesian Coal Basin / Monika WASILEWSKA, Jacek MUCHA // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVIII sympozjum : Kraków, 20–21 kwietnia 2005 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : XXVIII symposium : proceedings / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2005]. — ISBN10: 8391985016. — S. 133–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Documentation of accompanying minerals on the example of limestones from the Bełchatów lignite deposit (central Poland) / Elżbieta HYCNAR, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Tadeusz Ratajczak // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-37-9. — S. 327–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 327–334. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 334

  orcid iD
 • keywords: statistics, desulfurization, Jurassic limestone, SO2 sorbents, lignite deposit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dokładność geostatystycznej prognozy wielkości zasobów węgla we wstępnych etapach rozpoznania złożaAccuracy of the geostatistical prediction of coal resources on the initial phase of exploration of deposit / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Tomasz Sekuła // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings = Geology of coal-bearing strata of Poland / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — ISBN: 987-83-919850-6-4. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZWAccuracy of interpolating of the sulphur and ash contents in selected seams of coal (Upper Silesian Coal Basin) / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. 1, s. 5–21. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96622-29701?filename=Accuracy%20of%20interpolating.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, błędy, zawartość popiołu, zawartość siarki, interpolacja

  keywords: errors, ash content, sulphur content, interpolation, coal seams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Dokładność szacowania średnich wartości parametrów złożowych pokładów węgla kamiennego w blokach obliczeniowych metodą krigingu zwyczajnegoCloseness in estimation of mean value of parameters of deposit hard coal seams in calculation blocks by ordinary kiring method / Monika WASILEWSKA, Jacek MUCHA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62, nr 11, s. 10–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dokładność szacowania zasobów pacyficznych konkrecji polimetalicznych w obszarze IOMAccuracy of estimation of polymetallic nodules resources in the pacific in the IOM area / Ryszard Kotliński, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dokładność szacowania zasobów węgla kamiennego jako element oceny ryzyka inwestycyjnego : monografia[The accuracy of coal resource estimation as a factor of the investment risk assessment : monograph] / red. nauk. Jacek MUCHA ; [aut.] Jacek MUCHA, Marek NIEĆ, Monika WASILEWSKA, Eugeniusz J. Sobczyk, Piotr Saługa ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. — Kraków : AGH, 2007. — 119 s.. — Bibliogr. s. 90–92, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-60605-05-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Estimating the resources of polymetallic nodules in the Pacific on the basis of their genetic characteristics and geostatistical methods (Clarion-Clipperton zone, the Interoceanmetal area) / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-37-9. — S. 407–414. — Bibliogr. s. 414, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 407–414. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 414

  orcid iD
 • keywords: abundance, statistics, polymetallic nodules, Clarion-Clipperton, genotypes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.3/S03.052

17
 • Estimation accuracy and classification of polymetallic nodule resources based on classical sampling supported by seafloor photography (Pacific Ocean, Clarion-Clipperton Fracture Zone, IOM Area) / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Minerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2075-163X. — 2020 vol. 10 iss. 3 art. no. 263, s. 1–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-14. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/3/263/pdf

  orcid iD
 • keywords: polymetallic nodules, variogram, Clarion-Clipperton Zone, resource classification, nodule abundance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/min10030263

18
 • Geochemical modeling of the $Cu-Ag$ deposits from the Lubin-Głogów Copper District (Poland) supported by lithological modelingModelowanie geochemiczne złóż $Cu-Ag$ LGOM wspomagane modelowaniem litologicznym / Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jacek MUCHA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 63–78. — Bibliogr. s. 76, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97168-29653?filename=Geochemical%20modeling%20of.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: złoże Cu-Ag LGOM, litologiczny model 3D, geochemiczny model 3D, symulacja Plurigau

  keywords: Cu-Ag deposit, 3D lithological model, 3D geochemical model, Plurigaussian Simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0049

19
20
21
 • Geostatystyczna charakterystyka zmienności parametrów złożowych pokładu węgla 209 (krakowska seria piaskowcowa, westfal B) we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia WęglowegoGeostatistical variability of the structural parameters in the no. 209 seam (Cracovian sandstone series, westphalian B) in the Eastern part of the Upper Silesian Coal Basin / Monika WASILEWSKA // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — ISBN10: 8391985008. — S. 195–200. — Bibliogr. s. 200, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Geostatystyczna ocena zmienności zawartości i wydajności węgla organicznego w złożach Cu LGOM : abstraktGeostatistic estimation of the variability of organic carbon contents and accumulation index values in copper deposits of the Lubin Copper District, Poland : abstract / Jacek MUCHA, Jadwiga PIECZONKA, Monika WASILEWSKA // W: Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — Na okł. dodatkowo: 50-lecie odkrycia złoża rud miedzi. — S. 87–89. — Pełny tekst w Biuletyn PIG 2007 nr 423

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Geostatystyczna ocena zmienności zawartości i wydajności węgla organicznego w złożach Cu LGOMGeostatistic estimation of the variability of organic carbon contents and accumulation index values in copper deposits of the Lubin Copper District, Poland / Jacek MUCHA, Jadwiga PIECZONKA, Monika WASILEWSKA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2007 nr 423, s. 215–229. — Bibliogr. s. 228–229, Abstr.. — Geologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi = Geological, economic and social significance of the discovery of the copper deposits / pod red. nauk. Sławomira Oszczepalskiego. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2007

 • keywords: accuracy, resources, geostatistics, copper deposits, organic carbon statistics, Lubin Copper District

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Geostatystyka jako narzędzie wspomagające badania polskich złóż – główne kierunki zastosowańGeostatistics as a tool supporting research on mineral deposits of Poland – main directions of applications / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2010 nr 439 (2), s. 409–415. — Bibliogr. s. 415, Streszcz., Abstr.. — Złoża kopalin – aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych = Natural resources – current problems of prospection, exploration and documentation : [sesja Polskiego Kongresu Geologicznego] / pod red. nauk. Magdaleny Pańczyk. — Warszawa : PIG, 2010

 • keywords: mineral deposits, geostatistics, kriging, semivariogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Geostatystyka nieparametryczna w dokumentowaniu złóżNonparametric geostatistics in geological reporting / Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA // W: Warsztaty Górnicze 2007 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : 4–6 czerwca 2007, Ślesin k. Konina : materiały konferencji naukowej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wyższy Urząd Górniczy. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Katowice : WUG, 2007. — 1 dysk optyczny. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 69). — ISBN: 978-83-60195-35-2. — S. 339–352. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 352, Streszcz.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Spis treści”). — CD-ROM towarzyszy czasop.: WUG : Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: