Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Tenerowicz-Żaba, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57193071737

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • Application of Spark Plasma Sintering technique for production of $Fe-Mn-C$ steels / Monika TENEROWICZ-ŻABA, Maciej SUŁOWSKI, Miriam Kupkova // W: 6\textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-83-65955-01-2. — S. 47

 • keywords: powder metallurgy, manganese, Spark Plasma Sintering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania dylatometryczne, metalograficzne oraz badania własności mechanicznych spiekanych stali $Fe-(1-3)\%Mn-0,8\%C$Dilatometric investigations, metallographic observations and mechanical tests of sintered $Fe-(1-3)\%Mn-0,8\%C$ steels / M. TENEROWICZ-ŻABA, M. SUŁOWSKI // W: XLVI Szkoła inżynierii materiałowej : Kraków–Rytro, 25–28 IX 2018 : monografia / opiekun naukowy konferencji Piotr Bała ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków] : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, [2018]. — Na okł.: Prace szkoły inżynierii materiałowej. — ISBN: 978-83-65955-14-2. — S. 41–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza dylatometryczna, metalurgia proszków, sinterhardening, spiekane konstrukcyjne stale manganowe

  keywords: dilatometry, powder metallurgy, sinterhardening, manganese steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Density, microstructure, strength and fractography of spark plasma and conventionally sintered Mn steels / M. TENEROWICZ-ŻABA, M. Kupkova, M. Kabatova, E. Dudrova, M. Dzupon, M. SUŁOWSKI // Powder Metallurgy Progress : journal of science and technology of particle materials ; ISSN 1335-8987. — 2017 vol. 17 no. 2, s. 93–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-01

 • keywords: mechanical properties, sintered steels, Spark Plasma Sintering (SPS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/pmp-2017-0010

6
7
8
 • Fractography of sintered Fe-Mn steels / Monika TENEROWICZ, Maciej SUŁOWSKI // W: 5\textsuperscript{th} international PhD seminar Dresden – Kraków – Warsaw : 30. November – 2 December 2016, Schmochtitz. — [Germany : s. n.], [2016]. — S. 30–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Industrial application of $Fe-2.5\%Mn-0.8\%C$ sintered steels / Monika TENEROWICZ-ŻABA, Maciej SUŁOWSKI // W: AMT 2019 : Advanced Materials and Technologies : XXII physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2019, Bukowina Tatrzańska, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2019]. — S. 308–309

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mechanical properties, microstructure and fracture of $Fe-(1-3)\%Mn-0.8\%C$ steels / Monika TENEROWICZ-ŻABA, Maciej SUŁOWSKI // W: 6\textsuperscript{th} AGH-HU joint symposium : Krakow, May 14\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts. — Krakow : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — ISBN: 978-83-65955-07-4. — S. 28

 • keywords: mechanical properties, sintered steels, dilatometric investigations, Spark Plasma Sintering (SPS), Powder Metallurgy (PM)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Sintered Ni-free structural alloy steels – processing, properties and microstructure / M. SUŁOWSKI, M. TENEROWICZ-ŻABA, R. Valov, V. Petkov // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2020 vol. 65 iss. 2, s. 851–860. — Bibliogr. s. 859–860. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2_2020/45.pdf

 • keywords: mechanical properties, microstructure, sintering atmosphere, sintered Ni-free alloy steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2020.132831

13
 • Sintered structural alloy steels - processing, properties, microstructure / Maciej SUŁOWSKI, Monika TENEROWICZ-ŻABA, Radoslav Valov, Vladimir Petkov // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 41-42. — Bibliogr. s. 42

 • keywords: mechanical properties, microstructure, sintered steels, sintering atmosphere

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Spiekane stale manganowe, manganowo-molibdenowe i manganowo-chromowo-molibdenoweSintered manganese, manganese-molybdenum and manganese-molybdenum-chromium steels / Ewa LICHAŃSKA, Paweł KULECKI, Monika TENEROWICZ, Chrystian FIAŁ, Maciej SUŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2016 t. 83 nr 4, s. 155–161. — Bibliogr. s. 160–161

 • słowa kluczowe: stale spiekane, pierwiastki stopowe, sinteraustempering, sinterhardening

  keywords: alloying elements, sinterhardening, PM steels, sinteraustempering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.4.5

15
 • Spiekane stale $Mo-Ni$ oraz $Mo-Ni-Cu$ wykonane z proszków hybrydowychSintered $Mo-Ni$ and $Mo-Ni-Cu$ steels made of hybrid powders / Ewa LICHAŃSKA, Monika TENEROWICZ, Paweł KULECKI, Maciej SUŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 4, s. 162–165. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stale spiekane, dodatki stopowe, sinterhardening, proszki hybrydowe

  keywords: alloying elements, sinterhardening, PM steels, hybrid powders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.4.6

16
 • Step-sintering of $Fe-(1-3)\%Mn-0.8\%C$ steels / Monika TENEROWICZ-ŻABA, Maciej SUŁOWSKI // W: Metallography & fractography 2019 : 17\textsuperscript{th} international symposium on Metallography, fractography and materials science : Nový Smokovec, Slovak Republic, 24\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} April 2019 : abstract booklet / ed. by Peter Horňak, Margita Longauerová, Miloš Matvija. — Košicie : Technická univerzita, 2019. — ISBN: 978-80-553-3285-7. — S. 95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • The effect of Mn content on the structure and properties of PM Mn steels / M. TENEROWICZ, M. SUŁOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2153–2163. — Bibliogr. s. 2163. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-27. — tekst: https://goo.gl/FVt6jB

 • keywords: ductile fracture, PM Mn steels, sinterhardening, brittle fracture, furnace cooling fractography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0318

20
 • The effect of processing route on the microstructure, fracture and mechanical properties of low-Mn PM steels / Monika TENEROWICZ, Miriam Kupkova, Margita Kabatova, Eva Dudrova, Mirosłav Dzupon, Maciej SUŁOWSKI // W: DF PM 2017 : Deformation and Fracture in PM materials : international conference : October 22–25, 2017, Stará Lesná, Slovak Republic : book of abstracts / eds. Beáta Ballóková, Katarína Ondrejová. — Košice : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-89782-07-9. — S. 88

 • keywords: mechanical properties, sintered steels, Spark Plasma Sintering (SPS)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Własności i mikrostruktura spiekanych stali zawierających 2-2,5\%Mn i 0,8\%CProperties and microstructure of sintered steel containing 2-2,5\%Mn and 0,8\%C / M. TENEROWICZ, M. SUŁOWSKI // W: XLV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 26–29 IX 2017 : monografia / pod red. Piotra Bały ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — Na okł. dod.: XLV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-98-8. — S. 45–48. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, sinterhardening, spiekane konstrukcyjne stale manganowe

  keywords: powder metallurgy, sinterhardening, manganese steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ parametrów wytwarzania na własności mechaniczne i mikrostrukturę spiekanych stali $Fe-Mn-C$ oraz $Fe-Mn-Cu-C$The effect of processing parameters on the mechanical properties and the microstructure of $Fe-Mn-C$ and $Fe-Mn-Cu-C$ PM steels / Paweł KULECKI, Ewa LICHAŃSKA, Monika TENEROWICZ-ŻABA, Maciej SUŁOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2018 t. 85 nr 4, s. 121–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, własności mechaniczne, mikrostruktura, metalurgia proszków, fraktografia, stal spiekana, mangan

  keywords: mechanical properties, microstructure, copper, powder metallurgy, sintered steel, fractography, manganese

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2018.4.5

25
 • Wpływ zawartości manganu na własności i mikrostrukturę spiekanych stali konstrukcyjnychImpact of changes in manganese content on property and microstructure of sintered structural steel / M. TENEROWICZ, M. SUŁOWSKI // W: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — Na okł. dod.: XLIV Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-73-5. — S. 43–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: metalurgia proszków, sinterhardening, spiekane stale konstrukcyjne, stale manganowe

  keywords: powder metallurgy, sinterhardening, manganese steel, sintered structural steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: